Voorwaarden voor bewonersinitiatief

Voordat je een donatieaanvraag indient voor een bewonersinitiatief, willen we je vragen om goed te controleren of je aan de voorwaarden van Fonds 1818 voldoet. 

Dit zijn onze voorwaarden 

Lees onderstaande voorwaarden voordat je een aanvraag indient. 

Wij toetsen aanvragen van bewonersinitiatieven aan een aantal criteria. Vier keer per jaar komen drie of vier adviseurs bij elkaar om de ingezonden aanvragen te beoordelen. Als een aanvraag incompleet of onduidelijk is, dan zullen we je bellen. Je project moet in elk geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • Het betreft een bewonersinitiatief: van bewoners voor hun eigen straat of buurt.
 • Alle aanvragers wonen in de straat of buurt waar het initiatief plaatsvindt.
 • Jullie hebben niet meer dan 1.500 euro nodig.
 • Er is geen stichting of vereniging aangesloten die de aanvraag kan indienen.
 • De aanvragers zijn 16 jaar of ouder.
 • Het gaat om een activiteit in de regio van Fonds 1818.
 • Meerdere bewoners uit de buurt hebben baat bij het project.
 • Het is niet de bedoeling om winst te maken.
 • Iedereen zet zich vrijwillig in voor het project. Als het nodig is om tijdelijk een professional, zoals een hovenier of klusser in te huren, dan mag dat. 
 • Je mag slechts één keer per jaar een aanvraag indienen voor hetzelfde project.
 • Het project begint niet binnen twee weken na de eerstvolgende sluitingsdatum. 
 • Het project begint binnen een half jaar na de toekenning van de donatie.
 • Het geld is niet bestemd voor de aanschaf van sportmaterialen en (waardevolle) apparatuur, zoals trampolines, computers, printers, beamers, foto- en videoapparatuur.
 • Voor straat- en buurtfeesten is een maximaal bedrag beschikbaar van 300 euro.
 • Zorg voor een gespecificeerde begroting van de kosten. Projecten zonder begroting nemen we niet in behandeling.
 • Het plan wordt ingestuurd namens minimaal drie aanvragers die geen familie van elkaar zijn en niet in hetzelfde huis wonen.

Benieuwd of je bij Fonds 1818 aan het juiste adres bent?

Start de quickscan voor:

OrganisatiesBewoners