Voor bewoners

Iedereen met een plan om de straat, buurt of wijk een beetje mooier te maken, kan daarbij hulp krijgen van Fonds 1818.

Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal 1.500 euro aanvragen. We noemen dat een bewonersinitiatief. Een stichting of vereniging oprichten is niet nodig. 

We nodigen bevlogen bewoners van harte uit om hun plan voor een betere straat, buurt of wijk in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin, het inrichten van een ontmoetingsplek voor eenzame wijkbewoners of het organiseren van sportieve activiteiten voor ouderen. Heb je ook een idee waarmee je jouw omgeving groener, socialer, sportiever of inclusiever maakt? Trommel dan je buurtgenoten op en ga direct samen aan de slag.

3 aanvragers, 4 deadlines, 6 bedragen

Een bewonersinitiatief dien je altijd in met drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede-initiatiefnemers. De aanvragers zijn minimaal 16 jaar oud, geen familie van elkaar en ze doen hun werk voor het project vrijwillig. Met je groepje van drie aanvragers vul je het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven in. Hierop maak je een keuze voor het bedrag dat je voor de uitvoering van het project nodig hebt. Je kiest één van de zes bedragen tussen 250 en 1.500 euro. 

Let er goed op dat je de aanvraag indient vóór de eerstvolgende sluitingsdatum. We werken met vier deadlines per jaar. Deze vind je op onze procedurepagina. Hier vind je ook alle andere belangrijke informatie over het aanvraagproces en de bijbehorende documenten voor de afhandeling. Bekijk voordat je de aanvraag indient of je met je bewonersinitiatief aan alle voorwaarden voldoet.

Klaverjassen, computerlessen, koffieochtenden: dankzij Fonds 1818 bruist onze seniorenflat van de activiteiten.
Ria Weidmann uit Rijswijk

Dit is de regio van Fonds 1818

Bekijk de regiokaart