Over Fonds 1818

Hoe maak je een samenleving socialer, inclusiever, actiever en groener? Tal van organisaties en bewoners uit onze regio weten wel raad met deze vraag. Fonds 1818 maakt het mogelijk dat alle mooie ideeën geen plannen op papier blijven, maar echt uitgevoerd kunnen worden. 

Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes buurtbewoners uit onze regio. Zij kunnen donaties bij ons aanvragen voor hun maatschappelijke projecten en deelnemen aan onze activiteiten. We werken met tien aandachtsgebieden en met vaste adviseurs die alle plannen op een zorgvuldige en deskundige manier beoordelen. 

Lokaal verbinden

Samen met onze aanvragers zetten we ons in voor een regio waarin bewoners elkaar zoveel mogelijk opzoeken. Waar mensen samenkomen en samenwerken is meer begrip en verdraagzaamheid. Dit leidt tot meer onderlinge betrokkenheid, waardoor mensen zich minder snel buitengesloten voelen. 

Gelijke kansen

Iedereen zou zich in het leven optimaal moeten kunnen ontwikkelen en ontplooien. In de maatschappij tekent zich een grote groep mensen af voor wie dit helaas niet vanzelfsprekend is. Onze grote aandacht gaat uit naar het structureel vooruithelpen van kwetsbare mensen die moeite hebben om zich goed staande te houden in de samenleving en die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Actieve betrokkenheid

In een sterke samenleving zijn bewoners betrokken en bereid om zich belangeloos in te zetten. Fonds 1818 hecht grote waarde aan de inzet van vrijwilligers die helpende handen uitsteken, mensen samenbrengen en anderen aansteken met hun enthousiasme. In alle projecten die wij steunen is de rol van de vrijwilliger onmisbaar. Ook maken wij het mogelijk dat organisaties goede vrijwilligers kunnen vinden en begeleiden, door het steunen van projecten in ons aandachtsgebied Vrijwilligerswerk.

Leefbare buurten

Als er een plek is waar je anderen in een prettige sfeer kunt ontmoeten of met elkaar de handen uit de mouwen kunt steken, dan is het wel in de natuur. Van een gemeenschappelijke moestuin tot een park dat door bewoners wordt beheerd: een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Fonds 1818 steunt initiatiefnemers die groenprojecten opzetten in wijken waar dat nodig is. 

Gebundelde krachten

Wij geven de voorkeur aan aanvragers die zich bij het organiseren van activiteiten naar buiten richten en samenwerkingen aangaan. Organisaties die er alleen zijn voor hun eigen leden of achterban steunen we niet, tenzij er geen andere mogelijkheid is om een kwetsbare groep te bereiken en het van belang is voor de ontwikkeling van deze groep. 

Blijvende invloed  

Wij zijn ervan overtuigd dat het bieden van een helpende hand alleen effect heeft als de hand niet direct weer wordt losgelaten. Eenmalige activiteiten waarmee kwetsbare doelgroepen uit hun lastige situatie worden gehaald, zijn natuurlijk sympathiek voor het moment. Maar hebben die initiatieven een blijvende invloed op de (persoonlijke) ontwikkeling of het welbevinden van de deelnemers? Wij denken van niet. Daarom steunt Fonds 1818 alleen projecten met een duurzaam positief effect.

Waar betaalt Fonds 1818 alle donaties van?

Ruim tien miljoen euro geeft Fonds 1818 elk jaar uit aan grote en kleine projecten in de negentien gemeenten van ons werkgebied. Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink en extern beleggingsadviseur Anne Gram leggen uit waar we al die donaties van betalen.
 

Een blik op ons beleggingsbeleid

Dit is het werkgebied van Fonds 1818

Bekijk de regiokaart