Over Fonds 1818

Hoe maak je een samenleving socialer, inclusiever, actiever en groener? Tal van organisaties en bewoners uit onze regio weten wel raad met deze vraag. Fonds 1818 maakt het mogelijk dat alle mooie ideeën geen plannen op papier blijven, maar echt uitgevoerd kunnen worden. 

Fonds 1818 geeft geld, advies en begeleiding aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes buurtbewoners uit onze regio. Zij kunnen donaties bij ons aanvragen voor hun maatschappelijke projecten en deelnemen aan onze activiteiten. We werken met negen aandachtsgebieden en met vaste adviseurs die alle plannen op een zorgvuldige en deskundige manier beoordelen. 

Omzien naar de ander

Samen met onze aanvragers zetten we ons in voor een regio waarin alle inwoners gelijke kansen krijgen en verbindingen aangaan met anderen. In de samenleving tekent zich een grote groep mensen af voor wie dit helaas verre van vanzelfsprekend is. We ondersteunen aanvragers die mensen in allerlei situaties en van alle soorten en maten blijvend laten samenkomen en samenwerken, zodat er meer begrip en verdraagzaamheid ontstaat. Onze grote aandacht gaat uit naar het structureel vooruithelpen van kwetsbare mensen die moeite hebben om zich goed staande te houden in de maatschappij.

Oog voor groen

Als er een plek is waar je anderen in een prettige sfeer kunt ontmoeten of met elkaar de handen uit de mouwen kunt steken, dan is het wel in de natuur. Van een gemeenschappelijke moestuin tot een park dat door bewoners wordt beheerd: een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Fonds 1818 steunt initiatiefnemers die groenprojecten opzetten in wijken waar dat nodig is. 

Lang leve de vrijwilliger!

In een sterke samenleving zijn bewoners betrokken en bereid om zich belangeloos in te zetten. Fonds 1818 hecht grote waarde aan de inzet van vrijwilligers die helpende handen uitsteken, mensen samenbrengen en anderen aansteken met hun enthousiasme. In alle projecten die wij steunen is de rol van de vrijwilliger onmisbaar. Ook maken wij het mogelijk dat organisaties goede vrijwilligers kunnen vinden en begeleiden, door het steunen van projecten in ons aandachtsgebied Vrijwilligerswerk.

Gebundelde krachten

Wij geven de voorkeur aan aanvragers die zich bij het organiseren van activiteiten naar buiten richten en samenwerkingen aangaan. Organisaties die er alleen zijn voor hun eigen leden of achterban steunen we niet, tenzij er geen andere mogelijkheid is om een kwetsbare groep te bereiken en het van belang is voor de ontwikkeling van deze groep. 

Blijvende invloed  

Wij zijn ervan overtuigd dat het bieden van een helpende hand alleen effect heeft als de hand niet direct weer wordt losgelaten. Eenmalige activiteiten waarmee kwetsbare doelgroepen uit hun lastige situatie worden gehaald, zijn natuurlijk sympathiek voor het moment. Maar hebben die initiatieven een blijvende invloed op de (persoonlijke) ontwikkeling of het welbevinden van de deelnemers? Wij denken van niet. Daarom steunt Fonds 1818 alleen projecten met een duurzaam positief effect. 

Aangescherpt beleid: overgangsregeling in 2021

Voor Fonds 1818 is de hierboven beschreven koers niet nieuw. Sterker nog, het welzijn van mens en maatschappij en het streven naar gelijkwaardigheid voeren zelfs terug tot onze oorsprong. Toch hebben we ons beleid en de bijbehorende aandachtsgebieden met ingang van januari 2021 wat aangescherpt – juist omdat we op die manier weer dichter bij onze kern komen. 

De aanscherping heeft gevolgen voor een aantal van onze vaste aanvragers. Fonds 1818 wil een betrouwbare partner zijn en de banden met hen niet van de één op de andere dag doorsnijden. Een initiatief dat de afgelopen jaren meerdere keren is gehonoreerd maar niet meer past binnen ons nieuwe beleid, komt nog eenmalig voor steun in aanmerking. Deze laatste toekenning kan gelijk zijn aan de bijdragen die afgelopen jaren beschikbaar werden gesteld. Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe donatiebeleid definitief van kracht en zetten we de overgangsregeling stop.

Lees hier de belangrijkste punten uit het aangescherpte beleid en meer over de overgangsregeling.