ANBI

Fonds 1818 is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina vind je de ANBI-gegevens van onze organisatie.

Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen, bekend als Fonds 1818, is opgericht op 26 mei 1992 en ingeschreven onder nummer 41149069 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

LEI-nummer: 724500V9TKY83AM0NE79
BTW-nummer: 801508022B01

De doelstellingen van Fonds 1818 zijn te vinden op de pagina Over Fonds 1818

De samenstelling van ons bestuur is te vinden op de pagina Bestuur

Onze statuten en het beloningsbeleid van onze bestuurders zijn te vinden op de pagina Officiële documenten

Een actueel overzicht van de gesteunde projecten, een financiële verantwoording en de balans en staat van baten en lasten zijn te vinden in ons meest recente jaarbericht

Adres en contactgegevens

Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag

070 364 11 41
www.fonds1818.nl
info@fonds1818.nl

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid voor medewerkers van Fonds 1818 heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. De beloning bevindt zich aan de bovenkant van wat in de non-profitsector gebruikelijk is. Zo is er onder andere sprake van een dertiende maand. De salarissen worden geïndexeerd met de CBS-index voor de gesubsidieerde sector, met als minimum de inflatie.