Bestuur

Het bestuur van Fonds 1818 bestuurt het fonds op hoofdlijnen. Het bestuur benoemt de directeur die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de dagelijkse leiding van Fonds 1818 en de uitvoering van het beleid.

Paul Huijts voorzitter bestuur fonds 1818
Ja
Voorzitter
Yvon van Houdt - bestuur Fonds 1818
Ja
Bestuurslid - vice-voorzitter
Sjoerd Eisma bestuur fonds 1818
Ja
Bestuurslid - secretaris & voorzitter ACB
Hikmat Mahawat Khan bestuurslid Fonds 1818
Ja
Bestuurslid - penningmeester
Larissa Gabriëlse
Ja
Bestuurslid & lid ACB

Adviescommissie Beleggingen

Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Twee van onze bestuursleden, Sjoerd Eisma en Larissa Gabriëlse, maken deel uit van deze commissie. De andere commissieleden zijn directeur Sanne ten Bokkel Huinink en extern deskundige Anne Gram.

Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid en de duurzame keuzes die we daarin maken? Lees dan dit artikel

Donaties vanaf 100.000 euro

Over donaties van 100.000 euro of hoger besluit het bestuur. Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot 100.000 euro.

Maximaal negen jaar

In de statuten van Fonds 1818 is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

Bestuursvergoeding

De leden van het bestuur van Fonds 1818 ontvangen een honorering voor hun lidmaatschap. De bestuursvergoeding staat in dit regelement vastgelegd.

Officiële documenten

De statuten van Fonds 1818 en het directie- en bestuursregelement staan op deze pagina bij de officiële documenten.