Officiële documenten

Op deze pagina vind je een aantal officiële documenten met betrekking tot Fonds 1818, waaronder de Statuten, het KvK-uittreksel en de gedragscode. Ook onze jaarberichten kun je hier terugvinden.

Klik op onderstaande linkjes om de documenten te bekijken:

In de Statuten vind je de bepalingen en regels die ten grondslag liggen aan onze organisatie.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel als bewijs dat onze stichting officieel staat ingeschreven in het Handelsregister. 

In het Beleggingsstatuut staan de kaders van ons beleggingsbeleid omschreven.

We hechten er grote waarde aan dat de doelstellingen van Fonds 1818 doorklinken in ons beleggingsbeleid. Hierover is te lezen in onze beleggingsbeginselen.
Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid en de duurzame keuzes die we daarin maken? Lees dan dit artikel

In dit Governance-document staat een samenvatting van de verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur, die zijn vastgelegd in de statuten, het directiereglement en aanvullende besluiten van het bestuur.

Het directiereglement bevat de afspraken die op bestuursniveau zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van onze directie. 

Bestuursvergoeding: de leden van het bestuur van Fonds 1818 ontvangen een honorering voor hun lidmaatschap.

Fonds 1818 heeft een eigen gedragscode en een klokkenluidersregeling.

Het bestuur van Fonds 1818 verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

Jaarberichten

Bekijk hier onze jaarberichten en bijbehorende documenten van de afgelopen jaren. 

2023: toegekende donaties.
2022: jaarbericht, jaarrekeningtoegekende donaties, controleverklaring, formulier ANBI vermogensfondsen.
2021: jaarbericht, jaarrekening, toegekende donaties, formulier ANBI vermogensfondsen.
2020: jaarberichtjaarrekeningtoegekende donatiesformulier ANBI vermogensfondsen.
2019: jaarbericht, jaarrekeningtoegekende donaties, controleverklaring.
2018: jaarbericht, jaarrekeningtoegekende donatiesFonds Westland jaarrekening.