Officiële documenten

Op deze pagina vind je een aantal officiële documenten met betrekking tot Fonds 1818, waaronder de Statuten, het KvK-uittreksel en de gedragscode. Ook onze jaarberichten kun je hier terugvinden.

Klik op onderstaande linkjes om de documenten te bekijken:

In de Statuten vind je de bepalingen en regels die ten grondslag liggen aan onze organisatie.

In het Beleggingsstatuut staan de kaders van ons beleggingsbeleid omschreven.

We hechten er grote waarde aan dat de doelstellingen van Fonds 1818 doorklinken in ons beleggingsbeleid: onderliggende overtuigingen bij het beleggen voor Fonds 1818.

We hechten er grote waarde aan dat de doelstellingen van Fonds 1818 doorklinken in onze werkwijze en ons donatiebeleid: onderliggende overtuigingen bij ondersteuning door Fonds 1818.

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel als bewijs dat onze stichting officieel staat ingeschreven in het Handelsregister. 

In dit Governance-document staat een samenvatting van de verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur, die zijn vastgelegd in de statuten, het directiereglement en aanvullende besluiten van het bestuur.

Het directiereglement bevat de afspraken die op bestuursniveau zijn gemaakt over de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van onze directie. 

Bestuursvergoeding: de leden van het bestuur van Fonds 1818 ontvangen een honorering voor hun lidmaatschap.

Fonds 1818 heeft een eigen gedragscode en een klokkenluidersregeling.

Het bestuur van de Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.

Fonds 1818 onderschrijft de gedragscodes van de FIN en de EFC.

Jaarberichten

Bekijk hier onze jaarberichten en bijbehorende documenten van de afgelopen jaren. 

2022: toegekende donaties
2021: jaarbericht, jaarrekening, toegekende donaties, formulier ANBI vermogensfondsen.
2020: jaarberichtjaarrekening, formulier ANBI vermogensfondsen, toegekende donaties.
2019: jaarbericht, jaarrekening, controleverklaring, toegekende donaties.
2018: jaarbericht, jaarrekening, Fonds Westland jaarrekening, toegekende donaties.