Voor organisaties

Stichtingen, verenigingen en sociale ondernemingen kunnen bij Fonds 1818 een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project.

Fonds 1818 steunt maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Hoewel de projecten in thema, omvang en kosten sterk van elkaar kunnen verschillen, vinden onze aanvragers elkaar in hun streven naar een betere samenleving. Een samenleving waarin we kwetsbare mensen helpen, iedereen gelijke kansen krijgt, we verbindingen met elkaar aangaan en we oog hebben voor het groen om ons heen. In de projecten die we steunen is de rol van de vrijwilliger onmisbaar. Geen sterke samenleving zonder de belangeloze inzet van bevlogen mensen.

Binnen welk aandachtsgebied je als organisatie ook actief bent, voor ons staat het sociaal-maatschappelijke doel dat je met je ingediende plan nastreeft voorop.

Ben je aan het juiste adres? 

Nog voordat je een aanvraag indient, hebben we een eerste belangrijke vraag: voldoet het plan van jouw organisatie aan onze voorwaarden? De snelste en handigste manier om dit te ontdekken is het doorlopen van onze quickscan.

Een aanvraag indienen

Je kunt een aanvraag indienen met het digitale aanvraagformulier voor organisaties. Bij dit formulier stuur je een projectplan, begroting en dekkingsplan mee. De behandeltermijn van een aanvraag is zes weken. Op onze procedurepagina vind je alle andere belangrijke informatie over het aanvraagproces en de benodigde documenten voor de afhandeling.

LET OP: Een aanvraag indienen kan alleen via het formulier op deze website. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, sturen wij retour met het verzoek het aanvraagformulier te gebruiken.

Dit is de regio van Fonds 1818

Bekijk de regiokaart