Andere fondsen

Fonds 1818 is vrijwel nooit de enige financier van een project. Wij verwachten dat je project een bredere financiële dekking heeft. Op deze pagina helpen we je op weg met het vinden van andere fondsen die aansluiten bij onze doelstellingen. 

Waar ben je naar op zoek? Hieronder vind je drie overzichten met namen van andere fondsen. De lijsten zijn niet uitputtend. Mocht je aanvullingen of wijzingen hebben, dan horen wij die graag.

Fondsen in onze regio

Bollenstreek

Meerlandenfonds
Het Meerlandenfonds ondersteunt sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de Bollenstreek.

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Fonds Perspectief 
Educatie en vorming ziet dit fonds als dé middelen om emancipatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te bevorderen. 

Schipholfonds - Teylingen en Lisse
Van een tafeltennistafel tot een speeltoestel: het Schipholfonds draagt bij aan sportieve initiatieven in de omgeving van Schiphol. 

Haaglanden

Klimaatfonds Haaglanden
Het Klimaatfonds helpt bij het compenseren van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door te investeren in energiebesparende maatregelen.

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. 

Holland Rijnland 

Landschapsfonds Holland Rijnland
Dit fonds ondersteunt projecten die het oer-Hollandse landschap aantrekkelijk houden in het Holland-Rijnlandgebied.  

Delft

Delftsefondsen.nl
Overzicht van diverse fondsen in Delft

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.       

Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft 
Projecten komen bij dit fonds alleen in aanmerking als ze het sociale klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Bijvoorbeeld bouwprojecten die wonen en zorg combineren.

Stalpaert van der Wiele
De kerkelijke stichting Stalpaert van der Wiele bevordert het geestelijke, godsdienstige en maatschappelijke welzijn van inwoners in en rond Delft.  

Stichting De Lichtboei
Deze stichting ondersteunt mensen in een achterstandssituatie, met extra aandacht voor kinderen.

Stichting voor Hulp aan Delftse jongeren vanouds genaamd ‘Het Meisjeshuis'
Sinds 1954 verleent deze stichting steun aan sociale en culturele projecten die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren.           

De Schepper Delft Stichting
De Schepper Delft richt zich op kleinschalige initiatieven van algemeen belang in Nederland.

Den Haag

CultuurSchakel
CultuurSchakel brengt het talent van Haagse amateurkunstenaars tot leven, onder meer door het verstrekken van basis- en presentatiesubsidies.

Stichting F.S. Tijmstra
Vernoemd naar de oprichter van de School voor Handel en Administratie in 1899, initieert, stimuleert en ondersteunt de stichting onderwijsprojecten.

Stichting Levi Lassen
De Haagse ondernemer Levi Lassen richtte deze stichting in 1957 op om – met name Joodse – organisaties te ondersteunen die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid.            

Stichting Zorg en Bijstand
Deze stichting biedt hulp aan honderden Hagenaars met een besteedbaar inkomen op of onder bijstandsniveau. 

Stichting Pape-Fonds
Deze in 1922 opgerichte stichting helpt bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. 

Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
Een kleine stichting die haar vermogen inzet voor de ondersteuning van kwetsbare kinderen.

Pro Juventute Steunstichting ’s-Gravenhage
Pro Juventute geeft financiële steun aan diverse Haagse projecten die bijdragen aan de positieve ontwikkeling van kinderen, zoals het Jeugdvakantieloket. 

Madurodam Kinderfonds
Het Madurodam Kinderfonds verleent steun en bijstand aan instellingen die zich inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.            

Stichting Liduina Fonds
Met wortels tot in het jaar 1852 biedt het Liduina Fonds steun aan organisaties die zich inspannen voor kwetsbare mensen in de samenleving. 

Fonds Schiefbaan Hovius
Dit fonds helpt kinderen van wie ouders niet de mogelijkheid hebben om te bieden wat nodig is voor een onbezorgde jeugd en kansrijke toekomst. 

Katholieke Stichting Jongeren Belangen (KSJB)
De KSJB stelt geld beschikbaar aan initiatieven voor jeugd en jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael
Deze stichting verstrekt subsidies aan maatschappelijke organisaties die zich richten op groepen hulpbehoevende jongeren, ouderen, gehandicapten of sociaal kwetsbare groepen. 

Van Ommeren - de Voogt Stichting
Het echtpaar Phillipus van Oomeren en Wilhelmina Alida de Voogt richtten in 1938 deze stichting op, die projecten steunt op filantropisch, sociaal en cultureel gebied.

Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Het Haags Groene Kruis Fonds geeft financiële steun aan projecten op het gebied van zorg en welzijn. 

Jeugdvakantieloket
Samen met twaalf andere fondsen is Fonds 1818 verbonden aan het Jeugdvakantieloket. Donatieaanvragen voor vakantiekampen en -activiteiten voor kwetsbare kinderen kunnen direct bij het Jeugdvakantieloket worden ingediend. 

Fonds Welzijn Scheveningse Senioren
Ontstaan uit eeuwenoude stichtingen geeft het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren donaties voor activiteiten en investeringen ten behoeve van ouderen in Scheveningen.  

Haags Fonds Ons Thuis
Het Haags Fonds Ons Thuis steunt projecten in die ouderen mee laten doen in de samenleving.
Ons Thuis vindt participatie van ouderen in de Haagse samenleving belangrijk.

Koningin Emma Fonds
Dit fonds ondersteunt organisaties die zich richten op kwetsbare ouderen in Den Haag (vanaf 70 jaar) die in principe zelfstandig wonen.

Katwijk

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Spaarbank Fonds Katwijk e.o.
Dit fonds steunt maatschappelijke projecten in Katwijk en omgeving op het gebied van o.a. kunst, cultuur, zorg, sport, natuur en milieu.

RDO Balije van Utrecht
Vanuit een protestants christelijke visie zet dit fonds zich in voor langdurig zieke of gehandicapte mensen die in een financiële noodsituatie verkeren. 

Leiden

H.L. Druckerfonds
Het Druckerfonds steunt projecten voor en door mensen die er voor elkaar willen zijn, zodat Leiden en omgeving er zorgzamer en gezelliger op worden. 

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Samenwerkende Leidse Fondsen
Een gezamenlijke website van zeven fondsen, waaronder Fonds 1818, die actief zijn in Leiden. 

Cultuurfonds Leiden
Cultuurfonds Leiden is er voor ondernemende kunstenaars en creatievelingen die Leiden aantrekkelijk willen maken en houden.  

Leidsche Maatschappij van Weldadigheid
Deze liefdadigheidsorganisatie geeft sinds 1817 hulp aan Leidenaren in kwetsbare omstandigheden.  

Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden
De oudste stichting van Nederland – als College van Heilige Geestmeesters ontstaan in 1316! – zet zich in voor de huisvesting van kwetsbare jongen.

Stichting Sint Maarten 
Vanuit een christelijke levensbeschouwing biedt de stichting Sint Maarten steun aan hulpbehoevende jongeren en volwassenen in Leiden en omgeving.

Leids Universiteits Fonds 
Met hulp van hét fonds van de Universiteit Leiden krijgen talentvolle studenten en jonge onderzoeker de kans om hun ambities waar te maken. 

Popp-Snijders Bomenfonds
Dit fonds stimuleert het onderhoud en de instandhouding van monumentale en beeldbepalende bomen, met name in Leiden en bij voorkeur in Zuid-Holland.

Stichting De Carolusgulden
De Carolusgulden steunt projecten die het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leiden en omgeving én in ontwikkelingslanden beogen.

WOZfonds
Het WOZfonds helpt het woon- en leefklimaat in wijken en buurten verbeteren en stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. 

RDO Balije van Utrecht
Vanuit een protestants christelijke visie zet dit fonds zich in voor langdurig zieke of gehandicapte mensen die in een financiële noodsituatie verkeren. 

Leidschendam-Voorburg

Van Ravesteyn Fonds
Het Van Ravesteyn Fonds is er voor inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Van Stee stichting
De van Stee stichting ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

Vlietwensen
De Gemeentelijke Commissie Vlietwensen financiert initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie of leefbaarheid voor en door bewoners uit Leidschendam-Voorburg.

Koepelfonds
Het Koepelfonds ondersteunt sociale projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen.

Jeugdvakantieloket
Samen met twaalf andere fondsen is Fonds 1818 verbonden aan het Jeugdvakantieloket. Donatieaanvragen voor vakantiekampen en -activiteiten voor kwetsbare kinderen kunnen direct bij het Jeugdvakantieloket worden ingediend. 

Lisse

Stichting Lokaal Fonds Lisse
Een fonds opgericht door bewoners, dat zich inzet voor de bewoners van Lisse. Een fonds, dat de lokale initiatieven van de bewoners steunt om de leefbaarheid te verbeteren en daarvoor zelf de middelen werft.

Stichting Coöperatief onderling belang
De stichting Coöperatief onderling belang (Coöp) bezit het pand op de kruising van de Kanaalstraat en de Kapelstraat in Lisse. Zij exploiteren dit door het winkelpand en de bovenliggende appartementen te verhuren. De opbrengst hiervan gaat naar projecten in Lisse die een maatschappelijk belang dienen. 

Midden-Delfland

Groenfonds Midden-Delfland
De activiteiten die vanuit het Groenfonds Midden-Delfland worden gefinancierd dragen bij aan twee doelstellingen: de instandhouding van het agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland en het versterken van de relatie tussen stad en land door educatie en recreatie.

RDO Balije van Utrecht
Vanuit een protestants christelijke visie zet dit fonds zich in voor langdurig zieke of gehandicapte mensen die in een financiële noodsituatie verkeren.

Noordwijk

J.C. Ruigrok Stichting
Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaalmaatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking.

Oegstgeest

Cultuurfonds Oegstgeest
Cultuurfonds Oegstgeest ondersteunt initiatieven op cultureel en kunstzinnig gebied en het behoud van erfgoed. Welzijn, sociale cohesie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke factoren.

Rijswijk

Jeugdvakantieloket
Samen met twaalf andere fondsen is Fonds 1818 verbonden aan het Jeugdvakantieloket. Donatieaanvragen voor vakantiekampen en -activiteiten voor kwetsbare kinderen kunnen direct bij het Jeugdvakantieloket worden ingediend. 

Teylingen

Jacoba van Beierenfonds Teylingen
Het Jacoba van Beierenfonds Teylingen wil een brug slaan tussen initiatiefnemers en geldbronnen. Het lokale fonds werft, beheert geld en besteedt dit aan lokale projecten die de leefbaarheid verbeteren.

Voorschoten 

NUT Voorschoten
In de vorm van een lening of een aanvullende subsidie steunt NUT Voorschoten initiatieven die het culturele en sociale leven in het dorp op een hoger plan tillen.

Wassenaar

Fonds Wassenaar
Fonds Wassenaar streeft naar een leefbare en sociale samenleving voor elke inwoner van Wassenaar en draagt daaraan bij door lokale initiatieven te stimuleren, motiveren en financieel te ondersteunen.

Jeugdvakantieloket
Samen met twaalf andere fondsen is Fonds 1818 verbonden aan het Jeugdvakantieloket. Donatieaanvragen voor vakantiekampen en -activiteiten voor kwetsbare kinderen kunnen direct bij het Jeugdvakantieloket worden ingediend. 

Westland

Beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’
Stichting Loswal ‘De Bonnen’ zet zich in voor de bevordering van innovatie in – en ontwikkeling van de tuinbouw onder glas. Dat doen zij in het bijzonder in het Westland en Hoek van Holland. Daarnaast heeft de stichting ten doel het verhogen van de kwaliteit van de samenleving en het dienen van algemeen maatschappelijke belangen, in het bijzonder in haar werkgebied.

Rabo Impactfonds
Vanuit het Impactfonds ondersteunt de Rabobank organisaties die met hun projecten aansluiten bij de thema’s Financieel Gezond Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie.

Westland Cultuurweb
Westland Cultuurweb is de netwerkorganisatie voor kunst, cultuur en educatie in de gemeente Westland. Deze organisatie ondersteunt binnen- en buitenschoolse kunst- en cultuureducatie, het culturele veld en brengt kunst en cultuur bij zoveel mogelijk Westlanders.  

Stichting Arie Kuiper Fonds
Het Arie Kuipers Fonds heeft als doel om zonder winstoogmerk culturele, sociale en op het onderwijs gerichte activiteiten te stimuleren en bevorderen.

Landelijke fondsen die aansluiten bij Fonds 1818

Algemeen

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Dit vermogensfonds biedt financiële steun aan stichtingen en verenigingen die projecten opzetten in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

VSBfonds
In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken ondersteunt het VSBfonds initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.

Gieskes-Strijbis Fonds
Dit fonds steunt grotere, meerjarige projecten binnen vier sectoren: Natuur & Milieu, Medisch onderzoek, Democratie & Rechtsstaat en Kunst & Cultuur.

NUTfonds
Het Nutfonds ondersteunt activiteiten die in het teken staan van de (oorspronkelijke) doelstelling van het Nut: het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven.

Dr. C.J. Vaillantfonds
Dit goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) ondersteunt een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven.

Monuta Helpt
Monuta Helpt - het fonds van uitvaartverzekeraar Monuta – steunt lokale projecten die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens en na het afscheid van een dierbare. 

Stichting DOEN
Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving. 

Diorapthe
Dioraphte is een vermogensfonds dat actief is op de volgende werkterreinen: Sociale Initiatieven in Nederland & Afrika, Wetenschap & Onderzoek, Podiumkunsten in Nederland en Cultureel Erfgoed in Nederland.

Amateurkunst

Fonds voor Cultuurparticipatie
Dit Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen en stimuleert het meedoen aan cultuur in heel Nederland.

Lang Leve Kunst Fonds
Jaarlijks stelt dit nieuwe fonds – in 2021 gelanceerd door Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds – ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen.

Het Cultuurfonds
Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert dit fonds tal van initiatieven en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. 

VSBfonds
In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken ondersteunt het VSBfonds initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.

Financiële zelfredzaamheid, arbeidstoeleiding, sociaal ondernemen

Armoedefonds
Het Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale hulporganisaties zodat zij hun onmisbare werk voor mensen die in armoede leven kunnen voortzetten.

Kansfonds
Ieder mens telt. Daarom ziet Kansfonds om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede.

Fonds Dutry - De Drevon
Deze stichting levert bijdragen aan ontwikkelingen rond professionalisering, (kosten)efficiëntie en effectiviteit van noodhulp in Nederland.

Haëlla Stichting
De Haëlla Stichting helpt idealen van bevlogen mensen verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen of voor het milieu.

Stichting Start Foundation
Als onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar maakt Start Foundation zich hard voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. 

Triodos Foundation
Met de financiële steun van schenkers stimuleert Triodos Foundation waardevolle initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Stichting DOEN  
Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving. 

Rabobank Foundation
Rabobank Foundation biedt zowel in het buitenland als in Nederland (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief.

Mensen met een beperking

De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting
Deze stichting levert bijdragen aan de gehandicaptenzorg en -sport, de gezondheidszorg en scholen in krachtwijken. 

JKF Kinderfonds
JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek.

Het Gehandicapte Kind
Deze in 1951 opgerichte stichting subsidieert, stimuleert en ontwikkelt initiatieven voor kinderen met een handicap.

SamenSpeelFonds
Jantje Beton en het Gehandicapte Kind slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen.

Stichting SFO
Dit vermogensfonds steunt Nederlandse initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden.

Fonds Kind & Handicap
Steunt kinderen met een handicap of chronische ziekte die lang niet altijd de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen of hun dromen waar te maken.

Jeugd

Alert Fonds
Jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren. Daar staat het Alert Fonds voor, dat wordt bestuurd door jongeren tussen de 18 en 32 jaar. 

DikGroen
DikGroen sponsort projecten die kinderen en jongeren stimuleren om een band met de natuur op te bouwen.

Fonds 21
Fonds 21 levert een positieve bijdrage aan de samenleving van de 21e eeuw door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.

JKF Kinderfonds
JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek.

Kinderpostzegels Nederland
Kinderpostzegels Nederland geeft kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland kansen op een betere toekomst.

Het Gehandicapte Kind
Deze in 1951 opgerichte stichting subsidieert, stimuleert en ontwikkelt initiatieven voor kinderen met een handicap.

Stichting Boschuysen
Sinds 1564 verleent Stichting Boschuysen steun aan jonge mensen die maatschappelijk gezien hulp nodig hebben.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen.

Studentenwelzijn Fonds
Als onderdeel van de zorgverzekering Studenten Goed Verzekerd verbetert dit fonds het fysiek en mentaal welzijn van studenten in brede zin.

VSBfonds
In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken ondersteunt het VSBfonds initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.

Stichting Zonnige Jeugd
Talentontwikkeling, pleegzorg en de ondersteuning van vakantiekampen zijn permanente aandachtsgebieden van Zonnige Jeugd, de stichting die het welzijn van kinderen in een achterstandsituatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar bevordert.

SamenSpeelFonds
Jantje Beton en het Gehandicapte Kind slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen.

Simon & Theresia Cultuurfonds
Het Simon & Theresia Cultuurfonds ondersteunt jonge professionals tot 30 jaar in de podiumkunsten, met een financiële bijdrage van maximaal tweeduizend euro per project of productie.

Vereniging TREIN 8.28

Deze vereniging steunt kinderen en jongeren tot 21 jaar die zich in een maatschappelijke of medische achterstandsituatie bevinden.

Natuur en milieu

Haëlla Stichting 
De Haëlla Stichting helpt idealen van bevlogen mensen verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen of voor het milieu.

KNHM foundation / Kern met Pit
Kern met Pit – het programma van KNMH foundation – daagt bewonersinitiatieven uit om een goed plan voor de buurt binnen één jaar uit te voeren voor een donatiebedrag van 1000 euro. 

Stichting Triodos Foundation
Met de financiële steun van schenkers stimuleert Triodos Foundation waardevolle initiatieven die werken aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Zabawas
Deze stichting ondersteunt personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. 

Stichting DOEN
Stichting DOEN ondersteunt voorlopers die zich inzetten voor een groene, sociale en creatieve samenleving.   

Klimaatfonds Nederland
Dit fonds biedt initiatiefnemers en ontwikkelaars van grootschalige zonne-energieprojecten competitief kapitaal om deze projecten te financieren.

Dinamo Fonds
Dinamo staat voor Dierenwelzijn, Natuurbehoud en Monumentenzorg. Het zijn de drie goede doelen die dit fonds steunt.

Natuur- en milieueducatie

Fonds NME
Fonds NME ondersteunt initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zowel particuliere initiatieven als projecten van verenigingen en stichtingen komen in aanmerking.

Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie
Ruim 450 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen sociaal cultureel fonds. Eén daarvan is dit fonds, dat educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud steunt.

Ouderen

Fonds Sluyterman van Loo
Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van kwetsbare ouderen. 

RCOAK
Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een charitatief vermogensfonds dat projecten steunt die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. 

Fondsen Voor Ouderen
Overzicht van zeventien fondsen, waaronder Fonds 1818, die zich inzetten voor ouderen. 

Sport 

Nationaal Fonds voor de Sport  
Dit fonds is het eerste algemene, nationale sportfonds voor initiatiefnemers in het Koninkrijk der Nederlanden die sport als middel inzetten om de samenleving sterker, gezonder en socialer te maken. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur  
Kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld kunnen met steun van dit fonds toch meedoen met sportieve of creatieve activiteiten.  
 
Fonds Gehandicaptensport  
Dit fonds zet zich in om sport en bewegen voor mensen met een beperking niet alleen toegankelijk, maar ook aantrekkelijk en uitdagend te maken.  
 
Dirk Kuyt Foundation  
Veel sporters met een beperking ervaren obstakels, zoals het gebrek aan aangepast materiaal en problemen met vervoer. De Dirk Kuyt Foundation neemt die obstakels weg door individuele sporters en teams financieel te steunen. 

Wijken en buurten

Oranje Fonds   
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. De steun van het fonds bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht.

Postcode Loterij Buurtfonds
Het Postcode Loterij Buurtfonds helpt buurtprojecten voor een leefbare buurt snel te realiseren en nodigt alle buurtbewoners in Nederland uit om in actie te komen.

Univé Buurtfonds
Het Univé Buurtfonds helpt met advies, geld en praktische ondersteuning lokale, kleinschalige projecten die de leefomgeving fijner en veiliger maken. 

Zorg en welzijn

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Organisaties die mensen helpen op het terrein van participatie, integratie en zelfredzaamheid kunnen in aanmerking komen voor steun van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

Stichting Pape-Fonds
Deze in 1922 opgerichte stichting helpt bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. 

Oranje Fonds   
Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. De steun van het fonds bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht.

VSBfonds
In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken ondersteunt het VSBfonds initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.

Fondsen die grenzen aan de regio van Fonds 1818

Fonds Schiedam Vlaardingen
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. richt zich op projecten die minimaal één (en het liefst meerdere) van de volgende speerpunten bevatten: participatie, bewustwording, ontplooiing en ontmoeting.

Schipholfonds
Sporten is leuk. Sporten verbindt. Daarom wil het Schipholfonds sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven stimuleren. Zodat zoveel mogelijk mensen van sport en beweging kunnen genieten.

Stichting Fonds Alphen en omstreken
Stichting Fonds Alphen en omstreken verleent financiële steun aan: concrete, benoembare projecten in de regio Alphen aan den Rijn, die ten goede komen aan de hedendaagse lokale samenleving op het gebied van kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatie.

J.C. Ruigrok Stichting
Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaalmaatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking.

Rotterdamse Fondsen
De Vereniging Rotterdamse Fondsen is opgericht om samenwerking tussen de fondsen in de stad en regio Rotterdam te bevorderen. Bij de VRF delen de fondsen kennis en inspireren zij elkaar ten behoeve van zo effectief mogelijke inzet van middelen voor projecten en personen in de Rotterdamse samenleving.

FondsenBoek 

Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van het FondsenBoek, waarin je een actueel overzicht vindt van alle vermogensfondsen in Nederland. Je kunt het FondsenBoek aanschaffen via Amsterdam University Press. Het boek is ook in vrijwel iedere bibliotheek te vinden. 

FIN-lijst

De FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations, houdt ook een lijst bij van bij de FIN aangesloten fondsen. Tussen meer dan 365 fondsen met diverse doelstellingen kun je filteren op sector en fondsen die voldoen aan de FIN Code Goed Bestuur.

Gemeentelijke subsidies

Maatschappelijke projecten worden niet alleen gesteund door donaties van fondsen, maar ook door subsidies van de gemeente. Graag wijzen we je op de algemene subsidiepagina’s van de negentien gemeenten in ons werkgebied. Wil je meer lezen over de verschillen tussen donaties, subsidies en andere financieringsvormen? Lees dan ons Tips-artikel over dit onderwerp. 

Delft

Den Haag

Hillegom

Katwijk

Leiden

Leiderdorp

Leidschendam-Voorburg

Lisse

Midden-Delfland

Noordwijk

Oegstgeest

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Teylingen

Voorschoten

Wassenaar

Westland

Zoetermeer

Zoeterwoude

Leg je plan voor aan een adviseur

Aanmelden online spreekuur