Voorwaarden voor organisaties

Voordat je een donatieaanvraag indient, willen we je vragen om goed te controleren of je met het project aan de voorwaarden van Fonds 1818 voldoet.

Dit zijn onze voorwaarden

  • De aanvraag wordt ingediend door een organisatie zonder winstoogmerk: een stichting, vereniging of sociale onderneming. 
  • Het project wordt uitgevoerd binnen onze regio en richt zich op de inwoners van dit gebied.
  • De aanvrager is in onze regio gevestigd. Uitzonderingen maken we voor landelijke organisaties met een uniek plan dat zij met samenwerkingspartners in onze regio willen opzetten.
  • Het project begint op zijn vroegst zes weken na het indienen van de aanvraag.
  • Het project heeft een maatschappelijk doel. Hieronder verstaan we projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren.
  • Het project heeft geen politiek of religieus doel. Hieronder verstaan we inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen.
  • Het project richt zich niet op het geven van individuele steun (één specifiek persoon of gezin).
  • Wij verstrekken geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger zijn dan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
  • De inzet van vrijwilligers is van groot belang. 
  • Een aanvraag indienen kan alleen via het formulier op deze website. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, sturen wij retour met het verzoek het aanvraagformulier te gebruiken.

Doe de quickscan

Wil je op een snelle en handige manier ontdekken of je aan onze basisvoorwaarden voldoet? Doe dan de quickscan.