Donatie, subsidie, sponsoring: wat is wat?

Op bijna elke plek waar we komen wordt de vraag gesteld: wat is het verschil tussen een donatie en een subsidie? Je kunt denken: het zijn maar termen en het maakt niet zoveel uit als mensen die twee soms door elkaar halen. Maar toch is het wel handig om je bewust te zijn van de verschillen, omdat die ook andere verwachtingen met zich meebrengen. Hieronder vind je een korte uitleg en een paar punten van aandacht, waarbij we voor de volledigheid ook een derde vorm van financiering meenemen: sponsoring.

Donatie: een term van de fondsen

Een donatie is een financiële bijdrage zonder dat er een tegenprestatie van de ontvanger wordt gevraagd. De meeste fondsen, waaronder Fonds 1818, gebruiken de term ‘donatie’ voor de financiële bijdragen die zij geven aan organisaties en eventueel bewonersinitiatieven zonder winstoogmerk. Fondsen geven donaties aan projecten die aansluiten bij hun donatiebeleid. Dat beleid kan zijn toegespitst op één thema, bijvoorbeeld jongeren in kwetsbare situaties, maar vaak heeft een fonds meerdere aandachtsgebieden – zo ook Fonds 1818.

Subsidie: een term van de overheid

Een subsidie is steun van de rijksoverheid, provincie of gemeente. Je krijgt meestal geld, maar het kan ook iets anders zijn, bijvoorbeeld tegoedbonnen om een adviseur in te huren. Kijk op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel voor een overzicht van subsidies en regelingen.

Sponsoring: een term van het bedrijfsleven

Sponsoring is financiële steun waarbij er wél een tegenprestatie van de ontvanger wordt gevraagd. Deze vorm van financiering wordt veel toegepast door bedrijven. Met het helpen van organisaties, projecten of personen krijgen zij meer zichtbaarheid. Er zijn verschillende vormen van sponsoring, van incidentele ondersteuning tot langlopende contracten.

Elke aanvraag staat op zichzelf 

Soms denken aanvragers dat wanneer ze bijvoorbeeld geen subsidie van de gemeente krijgen, het ook geen zin meer heeft om donaties bij fondsen aan te vragen. Het verstrekken van subsidies en donaties is echter geen op elkaar afgestemd systeem: elk loket of fonds toetst aanvragen aan het eigen subsidie- of donatiebeleid. 

Wel kan het vertrouwen van een fonds, bedrijf of de gemeente in (de haalbaarheid of de uitvoering van) een project groeien wanneer ze zien dat bepaalde financiers al aan boord zijn. Lees meer hierover op onze tips-pagina over het aanvragen bij meerdere financiers.    

Bezwaar maken bij een afwijzing

Bij de overheid kun je een bezwaarschrift indienen als je subsidieaanvraag is afgewezen. Bij de meeste fondsen, waaronder Fonds 1818, kan dat niet: je hebt geen recht op een donatie en je kunt je dus ook nergens op beroepen. 

Vraag om een toelichting 

Wel adviseren we je om bij een afwijzing van een fonds te vragen om een toelichting. Bij de meeste grote fondsen kun je hierover contact opnemen, of soms doet een fonds dat zelf al. Weten waarom je geen donatie krijgt geeft je inzichten die je kunnen helpen bij een volgende aanvraag of bij het zoeken naar financiers die beter passen bij jouw project of organisatie. 

Spijker je kennis bij

Wij bieden het hele jaar door (online) trainingen aan.

Volg een training