Procedure voor bewonersinitiatief

Waarop moet je letten bij het indienen van een bewonersinitiatief en wat willen we van je weten? Hier vind je alle informatie over de aanvraagprocedure. 

Vier aanvraagrondes per jaar

Vier keer per jaar behandelen we de aanvragen voor bewonersinitiatieven, namelijk op:

  • 1 februari 
  • 1 mei
  • 1 augustus
  • 1 november 

Zorg ervoor dat jouw plan vóór de eerstvolgende sluitingsdatum bij ons binnen is. Indienen kan alleen met het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven. Uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum laten we je weten of je wel of niet een bijdrage van Fonds 1818 krijgt.

Let er goed op dat je de donatieaanvraag vóór de aangegeven sluitingsdatum indient en dat je project niet eerder dan twee weken na die datum begint. 

Donatieaanvragen van organisaties nemen we het hele jaar door in behandeling.

Maximaal donatiebedrag

Wanneer je een aanvraag indient voor een bewonersinitiatief geef je aan hoeveel geld je nodig hebt. Je kunt niet meer dan 1.500 euro aanvragen. Voor straat- en buurtfeesten is een maximaal bedrag beschikbaar van 250 euro.

Per ronde is er een totaalbudget van 50.000 euro beschikbaar.

Wat staat er in je begroting?

Bekijk onderstaande uitlegvideo om te weten welke zaken we graag terugzien in je begroting en dekkingsplan.

Wie is de aanvrager?

Een bewonersinitiatief dien je altijd in met drie personen: één hoofdaanvrager en twee mede-aanvragers. De drie aanvragers zijn minimaal 16 jaar oud, geen familie van elkaar en ze doen hun werk voor het project vrijwillig. De initiatiefnemers wonen niet op hetzelfde adres, maar komen wel alle drie uit de straat of buurt waar het project plaatsvindt. Van allemaal willen we de naam, het woonadres en telefoonnummer weten. Van de hoofdaanvrager vragen we ook het e-mailadres. Via dit adres neemt Fonds 1818 contact op. 

Wat staat er in je plan?

In het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven geef je een omschrijving van het project in maximaal 250 woorden. Verder beschrijf je wat je wilt bereiken, voor wie het initiatief is bedoeld, wie er meehelpen en of je misschien samenwerkt met een organisatie. Vertel het verhaal zo duidelijk mogelijk. Ook geef je een overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Tot slot geef je aan welk bedrag je van Fonds 1818 nodig hebt om het project mogelijk te maken. 

Bekijk de uitlegvideo

Goedgekeurd of afgekeurd?

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je per e-mail een contract en een projectnummer. Aan de hoofdaanvrager vragen we een kopie van het identiteitsbewijs en het rekeningnummer waarop we de donatie kunnen storten. We gebruiken deze gegevens alleen voor de administratie van het project.

Logo Fonds 1818

We stellen het op prijs wanneer je het logo van Fonds 1818 plaatst op je website of andere uitingen. Je kunt het logo in diverse bestandsformaten downloaden.

Na afloop

Na afloop van het project stuur je ons als bewijs een kort verslagje, een overzicht van de uitgaven en inkomsten en eventueel een foto. Dit kan per e-mail naar aanvraag@fonds1818.nl. Noem hierbij het projectnummer en de projectnaam.