Procedure voor bewonersinitiatief

Waarop moet je letten bij het indienen van een bewonersinitiatief en wat willen we van je weten? Hier vind je alle informatie over de aanvraagprocedure. 

Vier aanvraagrondes per jaar

Vier keer per jaar behandelen we de aanvragen voor bewonersinitiatieven. Zorg ervoor dat jouw plan vóór de sluitingsdatum bij ons binnen is. Indienen kan alleen met het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven. Twee weken na de sluitingsdatum laten we je weten of je wel of niet een bijdrage van Fonds 1818 krijgt.

Sluitingsdata

  • 1 november 2021
  • 1 februari 2022
  • 1 mei 2022
  • 1 augustus 2022

Keuze uit zes bedragen

Wanneer je een aanvraag indient voor een bewonersinitiatief kies je één van de zes bedragen tussen 250 en 1.500 euro. Het bedrag gaat steeds met een stap van 250 euro omhoog. Kies het bedrag dat het meest overeenkomt met het bedrag dat je nodig hebt.

Per ronde is er een totaalbudget van 50.000 euro beschikbaar.

Wie is de aanvrager?

Een bewonersinitiatief dien je altijd in met drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede-initiatiefnemers. De drie aanvragers zijn minimaal 16 jaar oud, geen familie van elkaar en ze doen hun werk voor het project vrijwillig. De initiatiefnemers wonen niet op hetzelfde adres, maar komen wel alle drie uit de buurt of wijk waar het project plaatsvindt. Van allemaal willen we de naam, het woonadres en telefoonnummer weten. Van de hoofd-initiatiefnemer vragen we ook het e-mailadres. Via dit adres neemt Fonds 1818 contact op. 

Wat staat er in je plan?

In het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven geef je een omschrijving van het project in maximaal 250 woorden. Verder beschrijf je wat je wilt bereiken, voor wie het initiatief is bedoeld, wie er meehelpen en of je misschien samenwerkt met een organisatie. Vertel het verhaal zo duidelijk mogelijk. Ook geef je een overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Tot slot geef je aan welk bedrag je van Fonds 1818 nodig hebt om het project mogelijk te maken. 

Goedgekeurd of afgekeurd?

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je via e-mail een contract en een projectnummer. Aan de hoofd-initiatiefnemer vragen we een kopie van het identiteitsbewijs en het rekeningnummer waarop we de donatie kunnen storten. We gebruiken deze gegevens alleen voor de administratie van het project.

Na afloop

Na afloop van het project stuur je ons als bewijs een kort verslagje, een overzicht van de uitgaven en inkomsten en eventueel een foto. Dit kan per e-mail naar aanvraag@fonds1818.nl. Noem hierbij het projectnummer en de projectnaam.

Documenten op een rij

Algemene voorwaarden voor bewonersinitiatieven
Handleiding voor het plaatsen van een digitale handtekening