Vrijwilligerswerk

HUB Den Haag slaat bruggen tussen verschillende werelden

Fonds 1818 steunt geen religieuze projecten. Maar onder de aanvragers van het fonds zijn wel degelijk organisaties met een religieuze achtergrond te vinden. Hoe zit dat? Irene Davids van Fonds 1818 licht het toe aan de hand van HUB: Geloof in Den Haag, kortweg de HUB.

HUB Den Haag slaat bruggen tussen verschillende werelden

“Wanneer het om zieltjes winnen gaat, steunen we een project inderdaad niet. Dat geldt zowel voor religie als voor politiek,” vertelt Irene Davids. “Maar als een project bijvoorbeeld met de inzet van vrijwilligers kwetsbare groepen in de samenleving weet te bereiken, is het voor Fonds 1818 niet relevant of die vrijwilligers dat gemotiveerd door hun geloof doen. Voorop staat hun bijdrage aan de samenleving. Een donatie van Fonds 1818 is dan wel degelijk mogelijk. De migrantenkerken die verenigd zijn in de HUB hebben een enorme achterban van vrijwilligers die zich inzetten voor de stad. Wat zij doen past – los van de inspiratiebron – bij onze doelstelling.”

Van losse eilanden één wereld maken

Den Haag kent meer dan 120 internationale migrantenkerken. Sommige zijn heel groot met meer dan duizend leden, andere passen met een tiental volgelingen in een huiskamer. “De Haagse samenleving bestaat eigenlijk uit een heleboel eilandjes,” zegt Petra de Nooy van de HUB. “Ieder kerkgenootschap is een eigen eiland, maar ook de overheid, het jongerenwerk, hulpinstanties en dergelijke zijn aparte eilandjes. Ze hebben vaak weinig contact met elkaar en weten elkaar ook niet vanzelfsprekend te vinden.” 

De pastores en hulpverleners binnen de kerken hadden een aantal jaar geleden behoefte aan meer samenwerking en een goede verbinding met de ‘systeemwereld’ van overheden en hulpinstanties. Dat resulteerde in 2018 in het initiatief HUB: Geloof in Den Haag. De HUB verbindt en maakt van alle eilandjes één wereld. Stichting Mara is de stabiele factor achter de samenwerking. Voor ze bij de HUB aan de slag ging, was Petra dominee in de protestantse gemeente in de Haagse wijk Laak. “Ik spreek zowel de taal van de kerken als de taal van de instanties. Dat is van grote waarde voor het slaan van de brug tussen verschillende werelden.” 

Geloof, gemeenschap én praktische hulp

Juist migranten ontmoeten elkaar vaak binnen de geloofsgemeenschappen. Er zijn heel veel vrijwilligers actief in de informele zorg en de mantelzorg. Op basis van hun gedeelde levensovertuiging komen de vrijwilligers makkelijk in contact met de mensen uit hun gemeenschap die het moeilijk hebben of kwetsbaar zijn. Zorg voor elkaar, de stad en een betere wereld is het doel. Door samen te werken binnen de HUB kunnen ze van elkaar leren en elkaar versterken. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten over heel verschillende thema’s: eenzaamheid onder jongeren tijdens corona, ongedocumenteerden, omgaan met cultuurverschillen, opvoeding of budgettering. De bijeenkomsten draaien om het delen van kennis en ervaringen. “Maar er komen ook heel concrete vragen aan de orde, zoals het regelen van een tandarts voor een ongedocumenteerde,” vertelt Petra. 

Het delen van ervaringen is belangrijk. Petra: “Zo hadden we op vrouwendag iemand die vertelde over de moeilijke weg die ze had moeten afleggen om te komen waar ze nu is. Daar kunnen anderen weer kracht uit putten. Of een moeder die in coronatijd vertelde over haar dochter die ze zag vereenzamen. Mensen reageren daarop, waarmee ze elkaar helpen.” Petra benadrukt dat het vrijwilligerswerk dat vanuit de kerken wordt gedaan natuurlijk wel is ingegeven vanuit de geloofsovertuiging, maar dat de religie niet bepaalt of iemand wel of geen hulp krijgt. Irene Davids van Fonds 1818 vindt de aandacht die de HUB heeft voor het versterken van de vrijwilligers in hun maatschappelijke rol reden voor steun.

Kerken als vanzelfsprekende samenwerkingspartner

Het verbaast Petra wel dat de afstand tussen de ‘systeemwereld’ van overheden en instanties enerzijds en de wereld van de migrantenkerken in Nederland zo groot is. “In veel landen zijn de kerken een heel vanzelfsprekende partner wanneer het om maatschappelijke vraagstukken gaat. Iedereen werkt met iedereen samen. We moeten dat niet van elkaar loskoppelen, we hebben elkaar nodig.” Ze hoopt dan ook dat de HUB een verbindende factor is die in de toekomst echt een duurzaam karakter krijgt en dat de werelden elkaar beter weten te vinden. Het begin is er. “Instantie kloppen tegenwoordig ook bij de HUB aan om te leren hoe ze de achterban van de kerken beter kunnen helpen.”

Ben je vanuit jouw religieuze organisatie maatschappelijk actief? Kijk dan snel of je in aanmerking komt voor het aanvragen van geld bij Fonds 1818!

Den Haag kent meer dan 120 internationale migrantenkerken. Denk aan de Ethiopische orthodoxe kerk, de Afrikaanse pentecostale kerken, de Filipijnse katholieke kerk, de Indonesische protestantse kerken, maar ook de Anglicaanse kerk uit Engeland of de Duitssprekende Gemeinde. Vorig jaar verscheen een boekje met daarin 110 migrantenkerken in de stad. Het is te bestellen via hub@maraprojecten.nl. Zie ook de site van HUB voor meer informatie

Project van de maand

Elke maand richten we onze schijnwerpers op een gesteund project dat de aandacht verdient. In een artikel of video kun je lezen of zien wat het project zo bijzonder maakt en welke bevlogen mensen zich hiervoor inzetten.

Wij werken met tien aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Vrijwilligerswerk