Educatie

Anne-Bo helpt studentes bij wie de kansen niet komen aanwaaien

Jonge meiden die dromen hebben, maar voor wie de weg naar het verwezenlijken van die dromen niet geplaveid is – Anne-Bo is er voor hen! De stichting helpt meiden naar het hbo en wo door middel van studiebeurzen en een persoonlijke coach voor de hele studieperiode. We spraken met oprichter Annemieke van de Wouw, de Katwijkse student Verona Floor en haar coach Margreet Woessner. “Als je omgeving niet zo stabiel is, en het warme nest niet als vanzelfsprekend aanwezig is, dan is het zo fijn als er iemand is op wie je kunt terugvallen.” Fonds 1818 gaf een donatie voor het uitbreiden van de in Haarlem opgerichte stichting naar onze regio.

Groepsfoto stichting Anne-Bo; voor jonge meiden die begeleiding kunnen gebruiken naar het hbo en wo

De studenten en coaches van 2022. Helemaal links op de tweede rij van onder staat Verona, links boven haar (in wit t-shirt) staat Margreet. Annemieke heeft de foto van Anne-Bo vast.

Noem haar bij haar naam

Anne-Bo studeerde in Amsterdam en was op 13 oktober 2019 bijna twintig jaar toen zij plotseling overleed aan een ontsteking van de hartspier. Anne-Bo’s moeder, Annemieke van de Wouw, besloot al snel om een stichting op te richten ter ere en nagedachtenis aan haar dochter die leefde met een groot rechtsvaardigheidsgevoel en enorm veel levenslust. “Noem haar bij haar naam en zij bestaat”, schrijft Annemieke op de site van de stichting die jonge meiden alle kansen wil geven die Anne-Bo zelf van huis uit kreeg. Annemieke: “De meiden die we helpen hebben veel meegemaakt en dragen vaak ook zorg voor hun ouders in plaats van andersom.”

Aan coaches geen gebrek

In korte tijd is het Annemieke en haar team gelukt om een grote groep vrouwen als coaches aan de stichting te verbinden. “Bijna alle vrouwen van ons bestuur en kernteam, tien in totaal, zitten in het zakenleven. Met elkaar hebben we een meganetwerk door heel Nederland. Onder het mom ‘If you want something done, ask a busy person’ hebben we juist veel vrouwen met overvolle agenda’s weten te motiveren; van een hoogleraar criminologie en een rechter tot een communicatiedeskundige. Ze zetten zich allemaal vrijwillig en vol liefde en betrokkenheid voor de stichting in.”

Annemieke vervolgt: “De hulp die de vrouwen kunnen bieden is zo direct, concreet en één-op-één, dat spreekt hen ontzettend aan. De coaches zijn begeleiders, mentoren en steunpilaren ineen en adviseren en begeleiden de studenten met van alles. Denk aan hulp bij het inschrijven, het maken van een studieschema, adviseren hoe te studeren, helpen met het zoeken naar stageplekken, kennis delen, het maken van een cv.”

Op dit moment zijn er ruim vijftig coaches gekoppeld aan studentes. “Maar we hebben al veel meer aanmeldingen gekregen. Het is nu dus zaak om snel de meiden te vinden die hulp nodig hebben. Hiervoor proberen we ook onze contacten met scholen sterker te maken.”

If you want something done, ask a busy person. Zo werven we veel van onze coaches.
Annemieke van de Wouw, oprichter en moeder van Anne-Bo

Tien minuten fietsen

Wie elkaar al gevonden hebben, zijn Verona Floor en Margreet Woessner. “Ik heb er een beste vriendin bij”, vertelt de 19-jarige, Katwijkse Verona over haar coach Margreet die tien minuten fietsen bij haar vandaan woont, in Noordwijk. 

Verona heeft al veel voor haar kiezen gekregen. Ze is van pleeggezin naar pleeggezin gegaan en in april 2022 is haar moeder overleden aan de ziekte van Huntington. “Een maand later probeerde ik mijn vwo-eindexamen te doen, maar dat was natuurlijk kansloos”, vertelt Verona. “Ik kon me totaal niet concentreren.” Nu woont ze weer bij haar vader en doet ze havo-eindexamen aan het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). “De lat moest iets lager, zodat ik het vertrouwen weer een beetje kon terugwinnen. Ik merk al dat het goed gaat. Nu kan ik dan ook al rustig kijken naar wat ik hierna wil doen, want ik wil zeker verder leren. Ik denk nu aan hbo rechten.”

Vanuit jeugdzorg had Verona jarenlang een fijne begeleidster. Die heeft haar, zonder dat Verona het wist, aangemeld bij Stichting Anne-Bo. “Zij kent mij zo goed en ik vertrouw haar helemaal. Ik ben heel blij dat ze dit heeft gedaan.” Na een intakegesprek met Annemieke, kwam Margreet in beeld. 

Inspirerende kwaliteiten 

Margreet: “Als je omgeving niet zo stabiel is, en het warme nest niet als vanzelfsprekend aanwezig is, dan is het zo fijn als er iemand is op wie je kunt terugvallen. Die persoon wil ik heel graag zijn voor Verona.” 

Hoewel Annemieke regelmatig coaches en studenten aan elkaar koppelt die elkaar vinden in hun kennis en interesses – zoals een arts en een geneeskundestudent –, is dat bij Margreet en Verona niet het geval. Margreet: “Ik werk als ZZP’er in het sociale domein, ik organiseer onder andere diversiteitstrainingen, dus dat sluit niet aan bij Verona’s ambitie om rechten te gaan studeren. Maar op het persoonlijke vlak voel ik me des te meer met haar verbonden. Mijn jeugdjaren waren ook niet stabiel. Was er maar zo’n stichting toen ik zelf jong was, dat dacht ik direct toen ik hoorde over Anne-Bo. Ik gun het Verona zó dat niets haar in de weg staat om te worden wat ze wil.”

Verona en Margreet zien elkaar elke maand, maar niet op vaste momenten. Verona: “Ik kan bij Margreet terecht met al mijn vragen, maar het is ook heel fijn om gewoon gezellig met elkaar te praten en elkaar alles te vertellen over wat er speelt. Dan gaan we even naar een strandtentje, of we lunchen samen.”

Margreet: “Verona geeft mij ook heel veel terug. Het is inspirerend om te zien wat ze naast haar school allemaal oppakt. Zo doet ze zelf ook vrijwilligerswerk. En ze is door jeugdzorg gevraagd of ze, vanuit haar eigen ervaringen die niet allemaal positief zijn, wil meedenken over de vraag hoe dingen beter kunnen. Hiervoor volgt ze ook een extra opleiding. Verona beschikt echt over leiderschapskwaliteiten en ik heb er vertrouwen in dat ze die later in haar werk goed kan benutten.”

Mijn jeugdjaren waren ook niet stabiel. Was er maar zo’n stichting toen ik zelf jong was.
Margreet Woessner, coach van Verona

De kracht van het netwerk

Het krachtige netwerk van Stichting Anne-Bo is niet alleen waardevol als het gaat om het bereiken van goede coaches; het helpt de meiden bij het vinden van hun weg. Annemieke: “Er zit zoveel kennis in dat netwerk van coaches en betrokkenen, die willen we zoveel mogelijk delen met iedereen die daar wat aan heeft. Alle coaches zitten in de Anne-Bo-appgroep die zij goed vullen met informatie en oproepen, bijvoorbeeld voor stageplekken.” 

Margreet vult aan: “Als Verona een schoolgerichte vraag heeft waar ik niet zo snel een antwoord op heb, dan is er altijd wel iemand in de appgroep die ons verder kan helpen. Tegelijk brengt het netwerk mij ook veel. Het voelt erg bijzonder om verbonden te zijn met deze groep vrouwen die allemaal totaal verschillende achtergronden hebben, maar die elkaar helemaal vinden in hun sterke motivatie om dit te doen.” 

Ook de studenten die aangesloten zijn bij stichting Anne-Bo blijven niet op afstand van elkaar, maar komen regelmatig samen. Bijvoorbeeld op het Anne-Bo-gala dat laatst werd georganiseerd. Verona: “Het was zo leuk om met elkaar te zijn die avond, iedereen met mooie galakleding aan. Je voelt je gelijk verbonden en heel veilig met elkaar.” 

Heb je ook een krachtig netwerk dat zich wil inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken? Fonds 1818 kan joú dan misschien weer op weg helpen met een donatie! Doe onze quickscan om te kijken of je bij ons aan het juiste adres bent.

Benieuwd naar andere projecten die wij binnen dit aandachtsgebied steunen? Lees ook ons artikel over School’s cool

Project van de maand

Elke maand richten we onze schijnwerpers op een gesteund project dat de aandacht verdient. In een artikel of video kun je lezen of zien wat het project zo bijzonder maakt en welke bevlogen mensen zich hiervoor inzetten.

Wij werken met tien aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Vrijwilligerswerk

Educatie