Maatschappelijke opvang

Veilige haven én springplank voor mensen met vluchtachtergrond

In de Frederikstraat in het centrum van Den Haag is een bijzonder Afghaans restaurant geopend: Sarban. Zowel de twee eigenaren als het personeel van het restaurant zijn mensen met verschillende vluchtachtergronden. Zij worden begeleid door de initiatiefnemers van Stichting Sarban de Toekomst: de ondernemende zussen en broers Alizadah die als geen ander weten hoe belangrijk het is om in een vreemd land een thuisbasis te vinden. “Zonder het gevoel van veiligheid en vertrouwen ben je nergens.”

Sarban Den Haag - Eigenaren Ferogh en Rafi

De eigenaren van Sarban Den Haag: Ferogh (links) en Rafi.

Taalachterstand, een andere afkomst, gebrek aan diploma’s: al die dingen waarop mensen in hun zoektocht naar werk genadeloos kunnen worden afgerekend, spelen bij restaurant Sarban geen enkele rol. “Alles draait bij ons om veiligheid, vertrouwen, motivatie en doorzettingsvermogen”, vertelt Rabia Alizadah. “Bij ons is de werkvloer een afspiegeling van onze samenleving waar mensen met verschillende nationaliteiten en culturen samenwerken en van elkaar leren.”

Rabia is één van de negen kinderen uit het gezin Alizadah dat in 1996 om politieke redenen vanuit Afghanistan naar Nederland vluchtte. Samen met vier van haar zussen en haar twee broers zet zij zich nu onvermoeibaar in voor het begeleiden en coachen van mensen met een vluchtachtergrond. Het opzetten van restaurants blijkt hiervoor een zeer geschikte vorm, zo ervaren de initiatiefnemers. Na Tilburg, Den Bosch en Utrecht is Den Haag de vierde stad waar een Sarban-restaurant de deuren heeft geopend. 

Rafi en Ferogh aan het roer

Een restaurant is een heel dynamische en sociale werkomgeving, waar veel vrolijke reuring is maar waar iedereen tegelijk zijn eigen duidelijke rol heeft, hard moet werken en zijn verantwoordelijkheden draagt. Rabia: “Het is het soort plek dat perfect past bij het doel dat wij nastreven: mensen met een vluchtachtergrond begeleiden naar een zelfstandige toekomst, naar een duurzame baan, naar een groter sociaal netwerk, naar een leven vol vertrouwen in de maatschappij én in zichzelf.” 

Als iedereen elkaar vasthoudt, dan valt niemand.
Motto van Stichting Sarban de Toekomst

Fonds 1818 gaf een donatie voor het begeleidingstraject dat in het Haagse restaurant concreet bestaat uit twee onderdelen: het opleiden van restauranthouders en het bieden van werkplekken. “Doordat we inmiddels meerdere restaurants hebben, kunnen we ook mooie verbindingen maken”, vertelt Rabia. “Zo staan er in Den Haag nu twee restauranthouders aan het roer die op andere locaties al hun opleiding hebben gehad en heel graag in Den Haag aan de slag willen.”

Het gaat om twee jonge mannen met een Afghaanse vluchtachtergrond: Rafi en Ferogh. Rafi werkte zeven jaar bij Sarban Den Bosch waar hij alle functies doorliep: van afwasser en ober tot hulpchef en chef. Ferogh deed hetzelfde bij Sarban Utrecht. Rabia: “Hoewel ze allebei al leiding gaven aan die zaken, zijn ze nog erg blij met onze begeleiding en aanwezigheid in Den Haag. We merken dat ze best zenuwachtig zijn om hier te beginnen. Dan is het fijn om te merken: we staan er niet alleen voor.”  

Optrekken aan de ander

Op hun beurt kunnen Rafi en Ferogh weer veel steun bieden aan de mensen die nu nieuw komen werken bij Sarban Den Haag. Dat zijn op dit moment zes jongvolwassenen die als alleenstaande, minderjarige asielzoekers vanuit verschillende landen naar Nederland zijn gekomen. Rabia: “Doordat ze als tieners alleen zijn gevlucht, hebben zij het extra zwaar. Ze zijn emotioneel beschadigd en hebben nog altijd veel moeite om hun draai in een nieuw land te vinden. Het helpt hen ontzettend om met Rafi en Ferogh te werken, om te zien waar ze over een paar jaar kunnen zijn, om houvast aan elkaar te hebben en te voelen: het komt wel goed.”

Die houvast proberen Rabia en haar zus Rahima – die samen de coaching doen in Den Haag – ook zoveel mogelijk te geven aan de nieuwe groep mensen. Rabia: “Het begint allemaal bij het terugbrengen van veiligheid en vertrouwen: mensen geruststellen, gesprekken voeren. Pas op het moment dat die basis goed is, kun je dingen leren. Dan komt er een ander soort vertrouwen bij en voelen ze: ik ben hier nodig, ik kan iets betekenen. Het is heel mooi om die ontwikkeling van zo dichtbij te zien en daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Zet jouw organisatie zich ook in om mensen met een vluchtachtergrond te begeleiden naar een zelfstandige toekomst? Kijk of je in aanmerking komt voor het aanvragen van een donatie bij Fonds 1818.
 

Project van de maand

Elke maand richten we onze schijnwerpers op een gesteund project dat de aandacht verdient. In een artikel of video kun je lezen of zien wat het project zo bijzonder maakt en welke bevlogen mensen zich hiervoor inzetten.

Wij werken met tien aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Maatschappelijke opvang