Vanessa Verhoeven

Projectadviseur
Vanessa Verhoeven Fonds 1818

Werkdagen

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Werkgebied

Delft
Pijnacker-Nootdorp
Midden-Delfland

Nevenfunctie

Vrijwilliger Theetuin zorgboerderij BuitenGewoon

Spreekuur

Vanessa houdt iedere eerste en derde vrijdag van de maand online spreekuur voor Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland.

Maak kennis met Vanessa

Aanvragers die hun eerste stappen zetten in fondsenland, nog niet gepokt en gemazeld zijn en wel wat hulp kunnen gebruiken bij het uitwerken van hun plannen. Deze mensen komt projectadviseur Vanessa Verhoeven in haar werk het liefst tegen. “Mijn hart gaat huppelen als er nog vanaf scratch gebouwd moet worden en ik daar een stukje bij kan helpen.” 

Jongeren aan zet

Het adviseren en stimuleren van beginnende initiatiefnemers is niet alleen iets waar Vanessa veel voldoening uit haalt, ze brengt ook veel ervaring met zich mee. Voordat ze in 2008 bij Fonds 1818 kwam werken, was ze jarenlang actief op het gebied van jeugdhulpverlening en jongerenparticipatie – eerst bij Stichting Ipse de Bruggen, daarna in het welzijnswerk in Delft. 

Vanessa: “In mijn tijd als stedelijk jongerenwerker in Delft draaide alles om het begeleiden van jongeren met inspirerende ideeën voor Delft: hoe wilden zij hun stad vormgeven, wat misten ze? Het grote plezier zat in de gesprekken met al die bevlogen maar nog onervaren mensen; de grote uitdaging was om hun wensen en ambities vervolgens onder de aandacht te brengen van de stedelijke politiek en de juiste organisaties, zodat de plannen ook echt uitgevoerd konden worden”. 

Vanessa vertelt verder over de fondsen die zich toen ook erg bezighielden met jongerenparticipatie. “Fonds 1818 wilde graag een jongerenfonds starten dat plannen van jongeren direct kon ondersteunen, zonder tussenliggende organisaties. Ik werd aangenomen als adviseur van deze nieuwe tak.”

Aanhaken vanaf het eerste idee

Onder de naam Fuel for the Future kwam dat jongerenfonds voor aanvragers onder de 24 jaar er inderdaad. “Met alle initiatiefnemers voerde ik gesprekken. Dat was ontzettend leuk en leerzaam, maar op een gegeven moment helaas niet meer goed vol te houden in combinatie met andere aanvragen die ik ook ging behandelen. Bovendien vonden we het belangrijk om de begeleiding en gesprekken over te dragen aan een organisatie – het Jongeren Informatie Punt (JIP) – die nog veel meer thuis was in het veld van jongerenwerk. Uiteindelijk is het jongerenfonds opgegaan in onze aanvraagroute voor bewonersinitiatieven en kwamen onze Gangmakers in beeld, die de lijntjes tussen jongeren en Fonds 1818 nog altijd kort houden.” 

Inmiddels houdt Vanessa, net als al haar collega adviseurs, zich met alle aandachtsgebieden van Fonds 1818 bezig, doordat de adviseurs niet meer op thema werken, maar verantwoordelijk zijn voor alle thema’s in hun werkgemeenten. Binnen deze nieuwe aanpak koestert Vanessa haar werkwijze van weleer: veel op pad gaan én vanaf hun eerste ideeën aanhaken bij initiatiefnemers.

“Soms zet ik zelf de eerste stap en klop ik bij organisaties aan: Hoi, ik heb over jullie project gelezen en ik wil graag meepraten.”

Win-win

Vanessa: “Het helpt enorm dat ik een persoonlijke binding heb met mijn werkgebied: de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Ik groeide er midden in op en woon er nog altijd. Door mijn opgebouwde netwerk en het lezen van alle lokale krantjes ben ik vaak al op de hoogte van maatschappelijke projecten voordat de donatieaanvraag in mijn mailbox zit. 

Soms zet ik dan zelf de eerste stap en ga ik naar die organisatie toe. Bijvoorbeeld naar Delfgauw waar een groepswoning komt voor kinderen met een verstandelijke beperking, of naar Pijnacker-Nootdorp waar plannen zijn voor een hospice. ‘Hoi, ik heb over jullie project gelezen in de krant en ik wil graag meepraten.’ Mensen kijken dan verbaasd: klopt er nu een fonds bij hén aan terwijl ze nog niet eens geld hebben aangevraagd? Maar het werpt echt zijn vruchten af wanneer je er als fonds vroeg bij bent: als organisatie krijg je gerichte hulp en kennis in fondsenwerving, als fonds ontvang je uiteindelijk een goede aanvraag. Win-win.”  

Geen drempels en schroom: vraag om hulp

Hierover verder pratend benadrukt Vanessa graag nog eens hoe laagdrempelig en benaderbaar we als Fonds 1818 zijn en hoe blij ze daarmee is. “Ik vond het in mijn vorige werk altijd heel spannend om fondsaanvragen te doen. Het voelde zo officieel en je zat weken in spanning te wachten op de uitslag. Nu weet ik: je kunt als fonds mee op de reis van de aanvrager, feedback geven op concepten, kennis delen. Ik hoop dus van harte dat al onze aanvragers geen rem voelen en weten dat Fonds 1818 in elke fase voor hen klaarstaat.”