In gesprek met...

Jochem Cats over het Kinderfietsenplan van Leren Doen

Samenwerken, gelijke kansen bieden en zelfstandigheid stimuleren: het zijn termen die de kern raken van waar Fonds 1818 voor staat. Een ultiem voorbeeld van een project dat al deze aspecten in zich draagt, is het Haagse Kinderfietsenplan van Stichting Leren Doen. We spraken met projectleider Jochem Cats.

Stichting Leren Doen Fonds 1818 Den Haag

Wat is het Kinderfietsenplan?

“Het Kinderfietsenplan is een landelijke campagne van de ANWB om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een kleine beurs aan het fietsen te krijgen en te houden. Iedereen die thuis een ongebruikte kinderfiets heeft staan, wordt opgeroepen om deze in te leveren. De ANWB verdeelt de oogst onder lokale initiatieven die de kinderfietsen op de beste manier een tweede leven kunnen schenken. Onze sociaal-maatschappelijke organisatie, Stichting Leren Doen, is door de ANWB benaderd om de Haagse partner te worden van het plan.”

Hoe geven jullie de fietsen dat tweede leven? 

“De fietsen worden opgeknapt door jongeren die bij ons een opleiding tot fietstechnicus volgen. Samen met ROC Mondriaan hebben we een vakopleiding opgezet voor kwetsbare jongeren en voortijdige schoolverlaters. Elk jaar starten 35 tot 50 jongeren met de opleiding. We hebben ook een fietsenwinkel, dus ze kunnen intern stage lopen. Negentig procent heeft na het jaar een diploma op zak.” 

Bieden jullie de jongeren meer dan alleen de vakopleiding? 

“Zeker! Elke jongere die bij ons komt heeft moeite om grip op het leven te krijgen, om uiteenlopende redenen. Parrallel aan de vakopleiding bieden wij een uitgebreid ontwikkelingsprogramma aan waarin we hen stimuleren om zelfstandiger en zelfredzamer te worden – een unieke combinatie in onze regio. We noemen het ontschotten: het wegnemen van de sociale problemen, waardoor de leerlingen een mooie toekomst tegemoet kunnen zien en vaak alsnog kunnen instappen in het reguliere onderwijs.”  

Alles grijpt in elkaar; het is één groot Haags samenwerkingsproject.
Jochem Cats

Terug naar de fietsen: hoe komen die bij hun nieuwe eigenaren?

“De opgeknapte fietsen zijn bestemd voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar die in armoede leven en geen eigen fiets hebben. Wij willen nadrukkelijk niet zelf bepalen naar wie de fietsen gaan, dit gunnen we de sociale en maatschappelijke organisaties met wie we samenwerken. Van de jeugdzorg tot het buurthuis; de mensen die daar actief zijn, onder wie veel enthousiaste vrijwilligers, weten als geen ander bij wie de fietsen het meest thuishoren. Het is toch een feestje dat zij de kinderen dan zo’n cadeau mogen geven?”

Wat als de kinderen hun band lek rijden? 

“De kinderen kunnen drie jaar lang met hun fietsen bij ons terecht voor reparaties en onderhoud. We zijn nu druk bezig met het opzetten van verschillende servicepunten bij maatschappelijke organisaties door de hele stad, zodat straks iedereen hulp ‘om de hoek’ kan vinden. De Laakse voetbalvereniging is al enthousiast, net als verschillende praktijkscholen die hun leerlingen óók willen laten helpen met het opknappen van de ANWB-aanvoer.” 

Stichting Leren Doen Fonds 1818 Den Haag

De donatie van Fonds 1818 is bestemd voor het opknappen en uitgeven van minimaal duizend fietsen. Dat gaat wel lukken zo te horen!  

“De eerste honderd fietsen staan nu blinkend klaar om weggegeven te worden. We denken dat we alleen al in de Haagse wijk Laak, waar we met Stichting Leren Doen ook zijn gevestigd en een groot deel van de doelgroep woont, duizend kinderen kunnen verblijden. Dus dat gaan we zeker halen ja. De gemeente Den Haag heeft al steun voor vijf jaar toegekend, ons project past perfect in het gemeenteprogramma ‘Ruim baan voor de fiets’. Zo grijpt alles in elkaar en wordt het één groot Haags samenwerkingsproject.”

Tot slot de prangende vraag: waar kunnen mensen hun ongebruikte kinderfietsen inleveren?  

“Dat kan bij onze werkplaats, aan de Verheeskade 5 in Den Haag, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 16.30 uur. Op de website van Stichting Leren Doen kan iedereen alle informatie vinden over het project en het inleveren van de fietsen.”

Werkt jouw organisatie ook aan een project dat gelijke kansen bevordert en zelfstandigheid stimuleert? Wellicht kan Fonds 1818 je dan helpen met een donatie! Kijk snel op onze aanvraagpagina voor organisaties.

In gesprek met

Geen Fonds 1818 zonder de mensen die vol energie en vaak belangeloos de handen uit de mouwen steken om de samenleving beter te maken. In onze vraag-antwoordgesprekken kom je meer te weten over deze drijvende krachten achter gesteunde projecten. 

Wij werken met negen aandachtsgebieden. Dit project valt onder:  

Maatschappelijke opvang