Wat staat er in je projectplan?

In je hoofd kan het plan voor je sociale project al helemaal uitgewerkt zijn, maar hoe krijg je het zo op papier dat je ermee naar een fonds kan om een donatie aan te vragen? 

Voor organisaties

In het projectplan zien we graag de volgende zaken terug:

  • Omschrijving van het plan
  • Aanleiding voor het project
  • Doel van het project
  • Verwachte resultaten
  • Doelgroep(en)
  • Samenwerkingspartners
  • Sterke en zwakke punten van het project

In het aanvraagformulier geef je ook aan wat de start- en einddatum van het project zijn, hoeveel bezoekers en/of deelnemers je verwacht en hoeveel vrijwilligers zich voor het project zullen inzetten. 

Lees hier alles over de procedure voor organisaties.

Voor bewonersinitiatieven

In het digitale aanvraagformulier voor bewonersinitiatieven geef je een omschrijving van het project in maximaal 250 woorden. Verder beschrijf je wat je wilt bereiken, voor wie het initiatief is bedoeld, wie er meehelpen en of je misschien samenwerkt met een organisatie. Vertel het verhaal zo duidelijk mogelijk. Ook geef je een overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten. Tot slot geef je aan welk bedrag je van Fonds 1818 nodig hebt om het project mogelijk te maken. 

Lees hier alles over de procedure voor bewonersinitiatieven.

Bekijk de uitlegvideo

Leg je plan voor aan een adviseur

Aanmelden online spreekuur