Het vinden en binden van vrijwilligers

Het werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden van bestaande krachten: veel organisaties worstelen ermee. De meeste projecten die Fonds 1818 steunt zouden niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers, dus het onderwerp gaat ons ook aan. Graag denken we met je mee, in vijf korte tips en inzichten. 

“Er is geen gebrek aan vrijwilligers, maar er is een moordende concurrentie.” Lucas Meijs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, betoogt dat we het vinden en binden van vrijwilligers over een andere boeg moeten gooien. En hij is niet de enige. Maar hoe pak je dit aan? Met deze tips en inzichten helpen we je graag op weg. 

1. Stel je in op de ‘flexvrijwilliger’

Eén van de vrijwilligers van nu, die je steeds vaker tegenkomt, is de ‘flexvrijwilliger’. De mens is drukker dan ooit. We moeten en willen van alles. We willen óók vrijwilligerswerk doen, maar dan niet voor een lange tijd en vastgepind op dezelfde plek. Bedenk je dus goed: welke incidentele klussen heeft jouw organisatie voor deze ‘flexvrijwilliger’?

2. Omdenken biedt nieuwe kansen 

Welk type vrijwilliger heeft mijn organisatie nodig? We zijn geneigd om op deze manier te denken en te werven. Maar probeer eens te veranderen van perspectief: hoe kan ik mijn organisatie aantrekkelijk én inclusiever maken voor anderen? Benader jouw vraag vanuit de potentiële vrijwilliger: wat bieden zij en hoe kun jij dat aanbod laten aansluiten op wat jij nodig hebt? Welke andere doelgroepen (zoals net gepensioneerden, verschillende culturele achtergronden, vijftigers, jong volwassenen) kunnen een waardevolle aanvulling zijn op jouw organisatie? Omdenken biedt nieuwe kansen.

3. Neem een stukje HRM mee

Alle structuren en omgangsvormen die mensen hanteren in hun betaalde werk, laten ze vaak varen als ze een vrijwilligersorganisatie opzetten. Dat is zonde. Schenk aandacht aan HRM en formuleer beleid gericht op jouw vrijwilligers. Begin met belonen en waarderen, maar vergeet niet om ook spel- en gedragsregels met elkaar vast te stellen en vast te leggen, jaargesprekken te houden, inspraak te regelen en nog meer van die HRM-zaken. Door een stukje HRM mee te nemen, vergroot je de kans dat vrijwilligers zich prettig voelen bij je en een langere tijd blijven.

4. Folderen is effectief

Het inzetten van social media bij het werven van vrijwilliger is heel waardevol, maar verlies ook traditionele methodes niet uit het oog. De praktijk wijst uit dat een kwart van de vrijwilligers bij verenigingen of stichtingen is geworven via een (eenvoudige) folder of flyer.

5. Volg de methode Expeditie Nieuwe Gezichten

De methode Expeditie Nieuwe Gezichten is een manier van vrijwilligers werven. Samen met verschillende organisaties ga je aan de slag om nieuwe doelgroepen vrijwilligers te enthousiasmeren en werven. Lees meer op de site van het Platform Vrijwillige Inzet en doe mee!

Met dank aan

Deze tips zijn samengesteld uit twee bijeenkomsten: de presentatie van Jolande de la Rambelje (Vrijwilligerscentrale Wassenaar) tijdens ons programma Pop-up 1818 én de training Vrijwilligerswerving door Els Driessen van de SESAM Academie.

Uiteraard valt er nog veel meer te leren en ontdekken over dit onderwerp. Volg onze training Vrijwilligerswerving.

Leg je plan voor aan een adviseur

Aanmelden online spreekuur