Jaarbericht 2021

Een aangescherpt donatiebeleid, een andere werkwijze voor de adviseurs, twee nieuwe bestuursleden, een verhuizing met het kantoor: deze veranderingen kenmerken voor Fonds 1818 het jaar 2021. De voortdurende coronapandemie drukte op het aantal donatieaanvragen en vroeg om creatieve oplossingen om de aanvragers in de regio te blijven ontmoeten en ondersteunen. In totaal kende Fonds 1818 in het jaar 2021 een donatiebedrag van € 11 miljoen toe aan uiteenlopende projecten in onze regio. 

Aangescherpt donatiebeleid

In januari 2021 ging het aangescherpte donatiebeleid van Fonds 1818 van kracht. Hierin ligt de nadruk nog meer op het vooruithelpen van mensen die – om verschillende redenen - een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De aanscherping bracht ook een aanpassing van de aandachtsgebieden en een nieuwe werkwijze voor de adviseurs met zich mee: iedere adviseur heeft vanaf dit jaar een aantal gemeenten uit de regio van Fonds 1818 onder zijn of haar hoede.  

Online ontmoetingen en activiteiten

De adviseurs stonden in 2021 in de startblokken om ‘hun’ gemeenten in te trekken en aanvragers te spreken en ondersteunen. Door corona liep dat anders, maar toch bereikten zij samen met de andere fondscollega’s vele initiatiefnemers in de hele regio. Vanachter de beeldschermen organiseerden we online spreekuren, trainingen en bijeenkomsten. 

Aantal aanvragen

In 2021 behandelde Fonds 1818 in totaal 1.164 aanvragen. Hiervan werden er 880 gehonoreerd. Van de kleinste donatie van € 165 voor de aanschaf van een vertaalcomputer door Stichting DSV in Katwijk tot de grootste donatie van € 550.000 voor het Jeugdeducatiefonds. Dit laatste bedrag is één van de meerjarendonaties die we in 2021 meer dan voorheen toekenden aan organisaties die we goed kennen en al vaker hebben gesteund. 

Van de grote donaties in 2021 benoemen we ook graag het nieuwe SamenSpeelFonds. Jantje Beton en het Gehandicapte Kind slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen. Fonds 1818 steunt het SamenSpeelFonds in de negentien gemeenten van onze regio met een donatie van € 500.000. 

Kantoor in Het Nutshuis

Het kantoor van Fonds 1818 is in 2021 één huisnummer opgeschoven: van Riviervismarkt 4 naar 5. Dat betekent dat we vanaf nu werken in ons eigen Nutshuis, het voormalige hoofdkantoor van de Nutsspaarbank waar Fonds 1818 uit voortkomt. De zaalverhuur van Het Nutshuis, die ook deel uitmaakt van de organisatie van Fonds 1818, had in 2021 flink te lijden onder de coronamaatregelen. De stilte in het gebouw gaf ons wel alle ruimte voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoudswerk. 

Twee nieuwe bestuursleden

Na het vertrek van Lian Merkx eind 2020 ontstond er een vacature voor een nieuw bestuurslid van Fonds 1818. De kwaliteit van de kandidaten die reageerden was zo hoog dat het bestuur besloot om begin 2021 twee nieuwe bestuursleden te benoemen: Yvon van Houdt en Hikmat Mahawat Khan. Beiden hebben een ruime ervaring met maatschappelijke organisaties, zowel als bestuurder als aan de uitvoerende kant. Daarmee sluit hun ervaring uitstekend aan bij de doelstellingen van Fonds 1818 en de expertise die het bestuur nodig heeft.