Aandachtsgebieden

De projecten waarvoor Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in aandachtsgebieden:

  • Zorg en Welzijn
  • Natuur en Milieu
  • Kunst en Cultuur 
  • Educatie

Let op:

Alleen aanvragen voor projecten die gericht zijn op de regio waarin Fonds 1818 actief is, komen in aanmerking voor een donatie.

 

 

U bent hier