Nieuwe wet voor stichtingen en verenigingen

Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. 

Binnen de WBTR zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

Wat moet jouw bestuur doen?

Of je nu betaald of vrijwillig bestuurder bent, dat maakt geen verschil. De wet verplicht jouw bestuur om procedures te bespreken, afspraken te maken en deze vast te leggen. Wanneer je als stichting of vereniging na 1 juli een statutenwijziging doorvoert, dan moet je de aangepaste statuten ook in overeenstemming met de nieuwe wet maken.

Checklist Vereniging NOV

Op de website van de Vereniging NOV staat een handige checklist waarmee je als stichting of vereniging kunt nagaan welke veranderingen je moet doorvoeren om aan de WBTR-wet te voldoen.