Breed Haags armoede-overleg

Het breed Haags armoede-overleg gaat door. Op initiatief van STEK Den Haag en Fonds 1818 gingen we op vier avonden in november in gesprek met betrokkenen uit alle hoeken van Den Haag. Iedere avond had een thema dat raakt aan de overkoepelende vraag: Hoe kunnen we de mensen helpen die door de sterke kostenstijgingen zwaar in de problemen komen? Op maandagavond 19 december komen we allemaal weer samen om ervaringen, inzichten en plannen te delen. Plannen die we nu opzetten kunnen in 2023 voor veel mensen het verschil maken. Meld je aan voor het centraal overleg op 19 december!

De zorgen voor de komende winter zijn groot

In Den Haag hebben honderden huishoudens moeite om de dure boodschappen en snel oplopende energiekosten te betalen. De schappen van de Voedselbank raken snel leeg en het aantal mensen dat daar aanklopt stijgt sterk.

Vier thema-overleggen, één centraal overleg

Op 20 oktober jl. vond het eerste armoede-overleg plaats, waarna we in vier avonden in november doorspraken over de thema’s Energie & Wonen, Hulp in natura, Financiële hulp en Voedsel & Maaltijden. We zochten samen naar concrete oplossingen en zijn daar inmiddels mee aan de slag. In alle werkgroepen was een terugkerend onderwerp: er is behoefte aan een platform waarin vraag en aanbod samenkomen.

Op maandag 19 december komen we opnieuw bij elkaar om de volgende stappen te zetten. Iedereen is welkom om mee te praten, juist ook als je niet eerder bij een van de overleggen aanwezig was. Meld je aan voor het centraal overleg via de agenda onderaan deze pagina.

Centraal overleg + inzameling Voedselbank

Maandag 19 december van 19.30 tot 22.00 uur in Het Nutshuis in Den Haag.

In dit overleg bespreken we welke projecten in 2023 het verschil kunnen maken. Wat hebben we van elkaar nodig en welke ideeën vragen nog om verdere uitwerking? Meld je aan voor het centraal overleg op 19 december

Neem je meteen iets mee voor de Voedselbank? Denk aan koffie, suiker, thee, rijst, pasta’s en blikken of potten met daarin alles wat je maar aan voedsel kunt bedenken. De schappen van de Voedselbank raken snel leeg en het aantal mensen dat daar aanklopt stijgt sterk, dus alle houdbare voedsel is welkom.

Eerder besproken thema's

Thema 'Wonen en energie' - 14 november

Door gebrekkige isolatie en verouderde woningen ziet een groot aantal huishoudens de stookkosten uit de hand lopen. Wat kunnen we doen om te helpen bij betere isolatie, hoe kunnen we stookkosten verminderen of compenseren? Hoe kunnen we voorlichting over energieverbruik verbeteren? Wat kunnen we bereiken door samen te werken met beoogde partners zoals woningbouwverenigingen of huizenbezitters? Kunnen we een solidariteit-energiefonds oprichten?

Deze avond zijn drie onderwerpen uitgewerkt:

  1. Er moet aandacht zijn voor de verschillende talen die in Den Haag worden gesproken.
  2. Mensen die de energiecompensatie van 190 euro niet nodig hebben roepen we op om het te doneren aan mensen die het juist hard nodig hebben.
  3. 'Energieklussers' worden oproepen om de nodige maatregelen te treffen in slecht geisoleerde huizen. 

Thema 'Hulp in natura' - 21 november

Wat kunnen we doen om mensen in onze omgeving de winter door te helpen? Hoe kunnen we bestaande netwerken, die krachtig zijn en vertrouwen als basis hebben, versterken? Wat is er nodig om de verbinding in de wijken te stimuleren, zodat bijvoorbeeld ouderen met elkaar in contact komen? Hoe kunnen we een sociale markt voor vraag en aanbod organiseren? 

Op deze avond zijn twee concrete acties op tafel gekomen: 

  1. In de Haagse wijken Morgenstond en Transvaal organiseren we bijeenkomsten waar alle relevante organisaties en groepen mensen worden uitgenodigd. Eten, spel en cultuur zijn hierbij de verbindende factoren.
  2. Om buiten het cirkeltje van bekende gezichten te komen, wordt aan iedere genodigde gevraagd weer iemand anders mee te nemen. Zo bereiken we de mensen die we nu niet bereiken.

Thema 'Financiële hulp' - 22 november

Kosten voor boodschappen, gas, elektra en bouwmaterialen rijzen de pan uit. Bij wie is de nood het hoogst en hoe kunnen we deze mensen wegwijs maken in de opties voor financiële steun? Hoe bieden we hen perspectief? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen burgers, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke overheid?

Deze avond kwamen de bekende sociale voorzieningen voorbij, het regelen van bijstand en de Wet Maatschappelijk Opvang (WMO). Er werden twee ideeën geopperd om mee verder te gaan: 

  1. We moeten praten met de gemeente Den Haag over laagdrempelige trainingen over regelgeving.
  2. Het is handig om korte (social) video's te maken waarin procedures worden uitgelegd en waarin wordt verteld wie je kunt bellen voor hulp.

Thema 'Voedsel en maaltijden' - 23 november

Hulp in de vorm van voedsel ligt voor de hand, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit kwalitatief goed en duurzaam gebeurt? Op welke manier kunnen we partijen uit de wijk betrekken bij de ontbijt- en lunchvoorziening in het onderwijs? Hoe kunnen we in de wijk en tussen de wijken activiteiten organiseren om voedsel in te zamelen? Welke stappen vraagt het om vraag en aanbod (van voedsel, maar bijvoorbeeld ook van kleding) bij elkaar te brengen qua menskracht, coördinatie en locaties? Wat kunnen welzijnsprofessionals en wijkwethouders hierin betekenen?

De conclusie die na deze avond werd getrokken: In Den Haag zijn heel veel projecten en initiatieven die over eten gaan. Denk alleen al aan de Voedselbank en De Participatie Keuken. Maar er zijn er heel veel meer en niemand heeft het overzicht, laat staan dat ze van elkaars bestaan afweten.
We inventariseren welke initiatieven er zijn en maken dat op een logische plek inzichtelijk. Zo wordt het aanbod zichtbaar, in eerste instantie voor de mensen die de weg naar maaltijd- en voedselprojecten nog niet weten te vinden.

Agenda

ma 19 december,

 

19:30 - 22:00 uur

,

 

Het Nutshuis - Riviervismarkt 5 Den Haag

Breed Haags armoede-overleg