Breed Haags armoede-overleg

Hoe kunnen we de mensen helpen die door de sterke kostenstijgingen zwaar in de problemen komen? Die vraag staat centraal in de serie bijeenkomsten die we samen met STEK organiseren voor betrokkenen uit alle hoeken van Den Haag. Sinds het najaar van 2022 hielden we drie centrale bijeenkomsten en vier themasessies. In 2023 blijven we samenkomen om ervaringen, inzichten en plannen te delen.

Op maandagavond 20 maart vond de derde centrale bijeenkomst van het Haags armoede-overleg plaats. In de Bankhal van Het Nutshuis was er aandacht voor de plannen en samenwerkingen die tot nu toe uit het overleg zijn voortgekomen. Zowel op het podium als in de zaal werden vele concrete projecten en producten besproken; van een demonstratie van het isolerende kozijnfolie door Stichting NatuurlijkMinder tot de medewerker van Energiebank Den Haag die vertelde hoe hartverwarmend het is dat zo veel vrijwilligers zich als energiecoach willen inzetten. De gemeente Den Haag presenteerde de concrete plannen voor twee initiatieven. Het eerste is voortgekomen uit het armoede-overleg en gaat om het ontwikkelen van een toolbox met als doel om allerlei voorzieningen en regelingen toegankelijker te maken voor hulpvragers en professionele hulpverleners die hen bijstaan. Het tweede initiatief is de Sociale Kaart Den Haag. Hierbij werd de wens uitgesproken om met een paar deelnemers aan het armoede-overleg een klankbordgroep te vormen die meedenkt over de verdere invulling en aanpak van dit ambitieuze project. 

De noodzaak om het armoede-overleg voort te zetten werd door iedereen gevoeld. Het plan is om vóór de zomer van 2023 opnieuw samen te komen. 

Lees hieronder meer over de vier themasessies. 

Thema 'Wonen en energie' 

Door gebrekkige isolatie en verouderde woningen ziet een groot aantal huishoudens de stookkosten uit de hand lopen. Wat kunnen we doen om te helpen bij betere isolatie, hoe kunnen we stookkosten verminderen of compenseren? Hoe kunnen we voorlichting over energieverbruik verbeteren? Wat kunnen we bereiken door samen te werken met beoogde partners zoals woningbouwverenigingen of huizenbezitters? Kunnen we een solidariteit-energiefonds oprichten?

Bij dit thema worden de volgende twee onderwerpen uitgewerkt:

  1. Er moet aandacht zijn voor de verschillende talen die in Den Haag worden gesproken.
  2. 'Energieklussers' worden opgeroepen om de nodige maatregelen te treffen in slecht geisoleerde huizen. 

Thema 'Hulp in natura' 

Wat kunnen we doen om mensen in onze omgeving te helpen? Hoe kunnen we bestaande netwerken, die krachtig zijn en vertrouwen als basis hebben, versterken? Wat is er nodig om de verbinding in de wijken te stimuleren, zodat bijvoorbeeld ouderen met elkaar in contact komen? Hoe kunnen we een sociale markt voor vraag en aanbod organiseren? 

Bij dit thema zijn twee concrete ideeën op tafel gekomen: 

  1. Het organiseren van bijeenkomsten in de Haagse wijken Morgenstond en Laak waar alle relevante organisaties en groepen mensen worden uitgenodigd. Eten, spel en cultuur zijn hierbij de verbindende factoren.
  2. Om buiten het cirkeltje van bekende gezichten te komen, wordt aan iedere genodigde gevraagd om een ander mee te nemen. Zo bereiken we de mensen die we nu niet bereiken.

Thema 'Financiële hulp' 

Kosten voor boodschappen, gas, elektra en bouwmaterialen rijzen de pan uit. Bij wie is de nood het hoogst en hoe kunnen we deze mensen wegwijs maken in de opties voor financiële steun? Hoe bieden we hen perspectief? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen burgers, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke overheid?

In het overleg over dit thema kwamen de bekende sociale voorzieningen voorbij, het regelen van bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er werden twee ideeën geopperd om mee verder te gaan: 

  1. We moeten praten met de gemeente Den Haag over laagdrempelige trainingen over regelgeving.
  2. Het is handig om korte (social) video's te maken waarin procedures worden uitgelegd en waarin wordt verteld wie je kunt bellen voor hulp.

Thema 'Voedsel en maaltijden'

Hulp in de vorm van voedsel ligt voor de hand, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit kwalitatief goed en duurzaam gebeurt? Op welke manier kunnen we partijen uit de wijk betrekken bij de ontbijt- en lunchvoorziening in het onderwijs? Hoe kunnen we in de wijk en tussen de wijken activiteiten organiseren om voedsel in te zamelen? Welke stappen vraagt het om vraag en aanbod (van voedsel, maar bijvoorbeeld ook van kleding) bij elkaar te brengen qua menskracht, coördinatie en locaties? Wat kunnen welzijnsprofessionals en wijkwethouders hierin betekenen?

De conclusie die getrokken werd na het overleg over dit thema: In Den Haag zijn heel veel projecten en initiatieven die over eten gaan. Denk alleen al aan de Voedselbank en De Participatie Keuken. Maar er zijn er heel veel meer en niemand heeft het overzicht, laat staan dat ze van elkaars bestaan afweten. Er wordt op wijkniveau onderzocht wat er aan aanbod is en hoe de initiatieven met elkaar in contact kunnen komen, met als doel om samenwerking op dit gebied te stimuleren en in gesprek te komen over armoede.

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.