Wat staat er in je begroting?

Bekijk onderstaande uitlegvideo om te weten welke zaken we graag terugzien in je begroting en dekkingsplan.

Een begroting is een overzicht van alle geschatte kosten (lasten) én inkomsten (baten). Een kostenoverzicht is een overzicht van de verwachte lasten. Een dekkingsplan is een overzicht van de verwachte baten. Houd bij het opstellen van je begroting rekening met de volgende punten:

  • Maak een begroting altijd zo specifiek mogelijk. Splits de kosten uit. Bijvoorbeeld: geef onder eventuele personeelskosten de kosten per uur aan.
  • Je kunt een minimum en een maximum variant van je begroting insturen. Wat zijn de minimale kosten waarmee je van start zou willen gaan? Wat zouden de kosten zijn waarmee je de beste resultaten kunt bereiken?
  • Is het nog niet duidelijk hoe hoog de kosten van jouw project exact zullen uitvallen? Denk er dan aan om een post ‘onvoorzien’ op te nemen. We raden je aan om hiervoor 5 tot 10% van de totale verwachte kosten aan te houden. 

Lees op de procedurepagina voor organisaties en de procedurepagina voor bewonersinitiatieven alles over de procedure bij een aanvraag.

Bekijk de uitlegvideo

Leg je plan voor aan een adviseur

Aanmelden online spreekuur