Wat niet

In onderstaande gevallen verleent Fonds 1818 uitdrukkelijk geen steun:

  • Fonds 1818 geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan.
  • Evenmin steunen we stichtingen en verenigingen met een winstoogmerk.
  • Individuele aanvragers komen alleen in aanmerking voor een donatie wanneer zij met minimaal drie personen informeel georganiseerd zijn, het zogenoemde Minitiatief.
  • Fonds 1818 steunt geen projecten die plaatsvinden buiten de regio waarin het fonds actief is.
  • Aanvragen voor projecten die al gestart zijn, worden afgewezen.
  • Projecten met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.

Meer specifieke richtlijnen vindt u onder aandachtsgebieden.

U bent hier

Deel met: