Wanneer geldzaken geldzorgen worden

Wanneer geldzaken geldzorgen worden

Financieel rondkomen, het regelen van je eigen geldzaken, weten bij wie je terecht kunt als je hulp nodig hebt; veel mensen in onze samenleving worstelen hiermee. Het lukt hen niet goed om financieel zelfredzaam te zijn. Geldproblemen doen zich in vele vormen voor. Dit maakt het thema even urgent als complex. Waar de één is geholpen met een coach die leert om persoonlijke inkomsten en uitgaven op orde te brengen en houden, is de ander weggezonken in torenhoge schulden die het onmogelijk maken om nog normaal te functioneren. Fonds 1818 wil er zijn voor iedereen die de grip op zijn of haar financiën is verloren. Onder de noemer Tender Financiële Zelfredzaamheid deed het fonds in 2019 een gerichte oproep aan organisaties die dit doel delen. Vier projecten ontvingen een donatie.

 

De waarde van een gesprek

De mogelijke gevolgen van geldproblemen zijn niet gering: een sociaal isolement, gebrek aan eigenwaarde, eeuwig piekeren en stressen. Een luisterend oor kan in deze situaties van onschatbare waarde zijn. Eén van de toegekende tenderprojecten draait om het voeren van empathische en motiverende gesprekken met mensen die financieel in zwaar weer verkeren.

 

Vrijwilligers van Woej, een organisatie voor sociaal werk uit Leidschendam-Voorburg, krijgen in een speciaal trainingsprogramma de juiste gesprekstechnieken aangeleerd. Het belangrijkste doel van de gesprekken is het laten afnemen van stress-gevoelens, waardoor mensen beter in staat zijn om zelf in actie te komen. Onder begeleiding van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 leren de Woej-vrijwilligers om stress-sensitief te werken. Fonds 1818 bekostigt de gesprekstrainingen van de groep vrijwilligers en de vrijwilligerscoach.

 

Financieel zelfredzame vrouwen

Aansluitend bij de ambitie van de gemeente Den Haag, die de economische zelfstandigheid van vrouwen hoog op de agenda heeft staan, biedt de Haagse organisatie PEP hulp aan vrouwen die de financiële regie over hun eigen leven kwijt zijn óf kwijt dreigen te raken. Vrouwen zijn nog altijd veel minder economisch zelfstandig dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen hun situatie niet als risicovol ervaren, omdat ze denken dat hen niets zal overkomen. Vooral het vertrouwen in de relatie blijkt groot, terwijl het aantal echtscheidingen blijft toenemen.

 

In een driejarig project probeert PEP Haagse vrouwen in een (dreigende) armoedesituatie te vinden en verbinden. Vervolgens worden de vrouwen uitgenodigd om in laagdrempelige bijeenkomsten aan de slag te gaan met hun financiën. Fonds 1818 steunt onder andere het faciliteren van deze bijeenkomsten.

 

Centraal aanmeldpunt

Binnen het initiatief Schuldenlab070, waar de gemeente Den Haag in samenwerking met publieke en private partners oplossingen ontwikkelt voor schulden en armoede, wordt een centraal aanmeldpunt ingericht. Organisaties als STEK (maatjesprojecten), MEE (voor mensen met een licht verstandelijke beperking), JIT (voor jongeren) en Kompassie (GGZ) bundelen de krachten om mensen met vragen over hun financiën vroegtijdig hulp en ondersteuning op maat te kunnen bieden.

 

Met de bijdrage van Fonds 1818, waarmee een externe procesbegeleider kan worden aangetrokken die de samenwerking tussen de partijen bevordert, kan de initiatiefnemer een extra impuls geven aan aan de ontwikkeling van het aanmeldpunt.

 

Samen sterk in Pijnacker-Nootdorp

Tot augustus 2019 konden inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor schuldhulpverlening terecht in Zoetermeer, maar tegenwoordig worden zij binnen de eigen gemeentegrenzen opgevangen. Pijnacker-Nootdorp heeft dan ook veel baat bij een sterk collectief van organisaties dat een helpende hand reikt.

 

SBJ SamenSterk, een samenwerkingsverband van Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek Oostland en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, biedt die hulp in de vorm van onder andere spreekuren en cursussen. Fonds 1818 draagt bij in de kosten van het driejarige project.

 

Terugblik op tendertraject

Sinds vijf jaar zet Fonds 1818 diverse middelen in om financiële zelfredzaamheid in het werkgebied te vergroten. Aangezien deze tender voor het fonds een nieuw middel is, brengt het traject de nodige leermomenten en inzichten met zich mee. Allereerst moet gezegd worden dat de oproep niet het aantal sterk onderbouwde en uitvoerbare plannen heeft opgeleverd als verwacht.

 

De wat magere oogst neemt niet weg dat er veel goeds uit het traject is voortgekomen. Zo hebben veel organisaties elkaar gevonden in vruchtbare samenwerkingen. Initiatiefnemers kijken op een creatieve manier naar diverse oplossingen en zoeken naar effectieve methodieken.

 

De fondsadviseurs kregen bij de beoordeling van de aanvragen hulp van onafhankelijke experts. Hun deskundige adviezen neemt Fonds 1818 mee in de ontwikkeling van een vervolg op deze tender. Want zeker is dat Fonds 1818 zich extra blijft inzetten om projecten rond financiële zelfredzaamheid – een kernthema van het fonds sinds haar oprichting – te steunen.  

 

We houden je op de hoogte van de ontwikkeling van de vier gesteunde tenderprojecten. Werk je zelf aan een project rond armoedebestrijding of financiële zelfredzaamheid en ben je op zoek naar donaties of advies? Dan kun je altijd bij Fonds 1818 terecht via de reguliere aanvraagprocedure. Kijk voor meer informatie op onze donatiesite.

U bent hier