Veelgestelde vragen

Fonds 1818 werkt op dit moment niet met het online formulier maar met een checklist. Het is gebleken dat het formulier voor veel projecten te uitgebreid was. Wij verwachten dat we u beter van dienst kunnen zijn door het aanbieden van een checklist op basis waarvan u zelf uw verhaal kunt vertellen.

Hoewel het formulier nog wel toegankelijk is, verzoeken wij u hier geen gebruik van te maken. Wanneer u al een conceptaanvraag heeft gemaakt, kunt u deze natuurlijk normaal afmaken en indienen.

Ja, u kunt gewoon op uw account inloggen en uw aanvraag afmaken. Vervolgens slaat u het op als definitief. Uw aanvraag wordt dan normaal door ons verwerkt. Het is niet de bedoeling dat u binnen uw account een nieuwe aanvraag opstelt.

Het is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een zorgcentrum bij zou moeten betalen voor een optreden van een koor. Als de vergoeding van € 300,- niet toereikend zou zijn, dan moet het koor niet deelnemen aan Koren Zingen voor Ouderen.

Het optreden moet gratis toegankelijk zijn voor de ouderen, dus ook het zorgcentrum mag geen toegangsprijs vragen.

Op zich een aardig idee, maar wij willen hier niet voor kiezen. Ten eerste heeft het financiële consequenties, die wij niet willen dragen. Meer optredens betekent een hogere financiële bijdrage van Fonds 1818. Een tweede reden is dat het aantal deelnemende koren ongeveer twee keer zo groot is als het aantal deelnemende zorgcentra. Bij gelijkstelling van het aantal optredens zou dit betekenen dat minder populaire koren niet meer terecht kunnen bij zorginstellingen omdat deze reeds volgeboekt zijn met populaire koren.

Fonds 1818 heeft regionale grenzen gesteld en wil daar aan vast houden. Dus uitsluitend koren en zorgcentra binnen het werkgebied kunnen deelnemen aan dit project. Ons werkgebied omvat de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Een ouderenbond of een afdeling van de Zonnebloem kan zich alleen aansluiten bij ‘Koren Zingen voor Ouderen' indien deze vaste wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen organiseert op een vaste locatie.

Koren die een kerkviering begeleiden in een zorgcentrum mogen dit mee laten tellen in het project ‘Koren Zingen voor Ouderen'. Wij zien dat tijdens Pasen, Pinksteren en Kerstmis wel degelijk de religieuze koren aan bod komen in de zorghuizen.

Door ruimtegebrek op de lijsten hebben wij hier niet de voorkeur aan gegeven en zijn dat evenmin van plan te doen. Via de website van het betreffende zorgcentrum is dit gemakkelijk te achterhalen.

Administratief is dat niet gemakkelijk voor ons. We verzoeken u daarom intern de e-mail door te sturen.

We vinden het een goede suggestie en zullen nadenken over de mogelijkheden.

Fonds 1818 vindt dit uitermate vervelend. In de spelregels staat toch duidelijk vermeld dat afspraken pas gemaakt mogen worden ná het verspreiden van de lijsten. Dan pas krijgt iedereen evenveel kansen om met een gewenst zorgcentrum of koor te kunnen afspreken.

U kunt een brief sturen aan de directeur van Fonds 1818, met het opschrift ‘persoonlijk/vertrouwelijk’. De directeur neemt dan contact met u op.

Heeft u een klacht over de directeur, richt uw brief dan op de zelfde wijze aan het bestuur. De voorzitter neemt dan contact met u op.

 

Voor medewerkers en bestuursleden van Fonds 1818 geldt een gedragscode. Ook is er een klokkenluidersprocedure vastgesteld. Ook deze procedure is daar te vinden.

Fonds 1818 vindt het belangrijk om al voor een aanvraag wordt ingediend contact te hebben met de aanvrager. Dit geldt vooral in gevallen waarin het project niet standaard is. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld al worden bepaald of het zinvol is een aanvraag bij het fonds in te dienen, welke punten in het plan aangescherpt dienen te worden of wijst de adviseur u op andere organisaties die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

Omdat de tijd van de adviseurs beperkt is, zullen zij altijd eerst vragen naar een samenvatting van het project. Op basis daarvan bepaalt de adviseur op welke manier het contact plaats vindt.

 

Ja dat is mogelijk. Stuur een korte samenvatting van uw project naar info@fonds1818.nl. De betrokken adviseur zal op basis hiervan contact met u opnemen. Vaak gaat dat per e-mail. U kunt ook bellen met de afdeling voorlichting en communicatie. De medewerkers zullen uw vragen voor zo ver mogelijk beantwoorden of u doorverbinden met een van de adviseurs. Ook in dit geval zal vaak gevraagd worden een samenvatting van het project te mailen.
Gezien het grote aantal vragen dat bij Fonds 1818 binnenkomt, is het niet altijd mogelijk dat de adviseurs u persoonlijk  te woord staan.

 

U zult altijd gevraagd worden eerst een samenvatting van uw project of een volledig projectplan toe te sturen. Op basis daarvan bepaalt de adviseur of het noodzakelijk is om een afspraak te maken of dat kan worden volstaan met contact via e-mail of telefonisch.

Fonds 1818 organiseert regelmatig spreekuren in de regio. Hier kunt u vooraf een concept indienen. Tijdens het spreekuur heeft een adviseur 20 minuten om het concept met u door te nemen.
Bij de workshop Fondsenwerving leert u hoe u een aanvraag indient bij Fonds 1818. U kunt voorafgaande aan de workshop een conceptaanvraag indienen. Tijdens de workshop krijgt u een reactie op uw plannen.

U heeft nog een gebruikersaccount voor het indienen van aanvragen bij Fonds 1818. Sinds 2017 werken we niet meer met een aanvraagformulier. Tegenwoordig kunt u uw aanvragen, in de vorm van een projectplan, indienen via e-mail.
Daarom heffen wij op 1 juli 2018 alle gebruikersaccounts op.

Nieuwe aanvraag
Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? Ga dan naar www.fonds1818.nl/aanvraag-indienen.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Voorlichting en Communicatie via info@fonds1818.nl of 070  375 49 57.

Maar waar is de lange tekst?

Ik zie de lange vraag niet staan. Misschien moet ik die gewoon uit zetten.

Met lange tekst? Heb ik die nodig?

Misschien

U bent hier