Veelgestelde vragen

Voor medewerkers en bestuursleden van Fonds 1818 geldt een gedragscode. Ook is er een klokkenluidersprocedure.

 

Fonds 1818 vindt het belangrijk om al voor een aanvraag wordt ingediend contact te hebben met de aanvrager. Dit geldt vooral in gevallen waarin het project niet standaard is. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld al worden bepaald of het zinvol is een aanvraag bij het fonds in te dienen en welke punten in het plan aangescherpt dienen te worden. De adviseur kan u erop wijzen andere organisaties te benaderen die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

Omdat de tijd van de adviseurs beperkt is, zullen zij altijd eerst vragen naar een samenvatting van het project. Op basis daarvan bepaalt de adviseur op welke manier het contact plaatsvindt.

 

Ja, dat is mogelijk. Stuur een korte samenvatting van uw project naar aanvraag@fonds1818.nl. Een medewerker of de betrokken adviseur zal op basis hiervan contact met u opnemen. Vaak gaat dat per e-mail. 

 

Nee, in principe niet. U zult altijd gevraagd worden een samenvatting van uw project of een volledig projectplan toe te sturen naar aanvraag@fonds1818.nl. Op basis daarvan bepaalt de adviseur of het nodig is om vooraf contact te hebben.

 

Fonds 1818 organiseert regelmatig spreekuren in Het Nutshuis, namelijk elke donderdag van 12.30 tot 14.30 uur. Deze zijn vrij in te lopen. Vooraf aanmelden is dus niet nodig. 

Daarnaast organiseert Fonds 1818 jaarlijks zo'n 25 trainingen. Eén daarvan is de training Fondsenwerving, daarin leert u hoe u een aanvraag indient bij Fonds 1818. U kunt voorafgaand aan de training een conceptaanvraag indienen. Tijdens de training krijgt u een reactie op uw plannen.

 

Sinds 2017 werken we niet meer met een aanvraagformulier. Per 1 juli 2018 zijn alle gebruikersaccounts opgeheven. Tegenwoordig kunt u uw aanvragen, in de vorm van een projectplan, indienen via e-mail aan aanvraag@fonds1818.nl.

Nieuwe aanvraag
Wilt u een nieuwe aanvraag indienen? Ga dan naar www.fonds1818.nl/aanvraag-indienen. U vindt hier ook de criteria voor het indienen van aanvragen bij Fonds 1818.

Vragen
Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Voorlichting & Communicatie via info@fonds1818.nl of 070 364 11 41.

 

U bent hier