Wij hebben nog geen jaarrekening. Wat nu?

Ook zonder jaarrekening kunt u uw aanvraag bij Fonds 1818 indienen. Wij verwachten dat stichtingen en verenigingen de jaarrekening alsnog met ons te delen zodra die opgemaakt is.

Groepjes initiatiefnemers zonder rechtspersoonlijkheid (bewonersinitiatieven) hoeven geen jaarrekening te delen met Fonds 1818.

 

U bent hier