Heeft Fonds 1818 een gedragscode voor medewerkers?

Voor medewerkers en bestuursleden van Fonds 1818 geldt een gedragscode. Ook is er een klokkenluidersprocedure.

 

U bent hier