Wat verstaat Fonds 1818 onder een bewonersinitiatief?

Een bewonersinitiatief is een groep van minimaal drie individuen die samen het initiatief nemen voor een maatschappelijk project. Er is geen sprake van een stichting of vereniging én geen sprake van een winstoogmerk. De doelgroep van dit project is groter dan hun eigen kring. Een bewonersinitiatief kan jaarlijks maximaal vier keer een aanvraag indienen voor een donatie van maximaal € 1.500,- per project. Uit de donatie mogen geen personeelskosten worden betaald. Kijk hier voor meer informatie over bewonersinitiatieven.

 

U bent hier