Wordt contact met een Fonds 1818-adviseur vooraf aan het indienen aangeraden?

Fonds 1818 vindt het belangrijk om al voor een aanvraag wordt ingediend contact te hebben met de aanvrager. Dit geldt vooral in gevallen waarin het project niet standaard is. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld al worden bepaald of het zinvol is een aanvraag bij het fonds in te dienen en welke punten in het plan aangescherpt dienen te worden. De adviseur kan u erop wijzen andere organisaties te benaderen die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

Omdat de tijd van de adviseurs beperkt is, zullen zij altijd eerst vragen naar een samenvatting van het project. Op basis daarvan bepaalt de adviseur op welke manier het contact plaatsvindt.

 

U bent hier