Training Projectplan schrijven

Aan de basis van ieder project ligt een projectplan. Hoe zet je ideeën om in duidelijke doelen, afspraken en acties? Wat moet er allemaal in zo'n plan staan? Wat is SMART en hoe werkt het? 

Dát leer je tijdens deze training die uit twee avonden bestaat. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst kunt u al uw conceptplan opsturen (niet verplicht). De docent kan dan gericht met u op zoek naar oplossingen voor knelpunten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor stichtingen en verenigingen die maatschappelijke projecten uitvoeren die gericht zijn op de inwoners van onze regio. Zelfstandig ondernemers worden niet toegelaten tot de training.

Om zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties de kans te geven mee te doen aan een training, laten wij per organisatie één deelnemer toe.

Eerstvolgende training

Alle trainingen tot de zomer van 2020 komen i.v.m. het coronavirus te vervallen.

U bent hier