Trainingen

De trainingen komen voorlopig te vervallen. Na de zomer hopen wij weer te kunnen starten met het aanbieden van onze trainingen.
Alleen de training Fondsenwerving geven wij nu online. Hier kunt u zich voor inschrijven.

Fonds 1818 geeft naast geld ook advies en begeleiding. Onder andere in de vorm van gratis trainingen, speciaal voor vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en groepjes bewoners die actief zijn in de regio en aansluiten bij de missie van het fonds.


Wij bieden de volgende trainingen aan:

Om zoveel mogelijk organisaties de kans te geven mee te doen aan een training, laten wij per organisatie één deelnemer toe. 
Organisaties met een winstoogmerk en/of zelfstandig ondernemers komen niet in aanmerking voor deelname.

U bent hier