Trainingen

Alle trainingen tot de zomer van 2020 komen te vervallen. Deelnemers die zich al hebben aangemeld voor een training ontvangen een persoonlijk bericht.

Na de zomer kunt u weer deelnemen aan onze gratis trainingen. Te zijner tijd verschijnen er nieuwe data op deze webpagina, zodat u zich opnieuw kunt aanmelden.

Fonds 1818 geeft naast geld ook advies en begeleiding. Onder andere in de vorm van gratis trainingen, speciaal voor vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen en groepjes bewoners die actief zijn in de regio en aansluiten bij de missie van het fonds.


Wij bieden de volgende trainingen aan:

Om zoveel mogelijk organisaties de kans te geven mee te doen aan een training, laten wij per organisatie één deelnemer toe. 
Organisaties met een winstoogmerk en/of zelfstandig ondernemers komen niet in aanmerking voor deelname.

U bent hier