Check of u in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818

Donatie aanvragen

Donatie aanvragen

Door onderstaande vragen in te vullen, weet u meteen of uw plan eventueel in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818. Als dit het geval is, kunt u een aanvraag doen waarin u ons het projectplan toestuurt.

Door wie wordt de aanvraag ingediend?

Stichting of vereniging zonder winstoogmerk

Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de sectie Stichting of vereniging

Minimaal drie personen die niet namens een stichting of vereniging aanvragen

Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de sectie Bewonersinitiatief

Stichting of vereniging

Is het project al gestart?

Ja

Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, maar het start wel binnen acht weken

Fonds 1818 heeft een behandeltermijn van acht weken. Het project mag niet gestart zijn vóór de termijn is verstreken.

Nee, het project start pas nadat de behandeltermijn van acht weken is verstreken
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Heeft je project een maatschappelijk doel?

Een maatschappelijk project stelt mensen in staat zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het project richt zich op een grotere groep dan de eigen sociale omgeving van de aanvrager.

Ja
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Val je onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Bewonersinitiatief

Is het project al gestart?

Ja

Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, het project start pas over zes weken
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Heeft het idee een maatschappelijke meerwaarde voor jullie directe omgeving?

Niet alleen jullie, maar ook anderen in jullie buurt of wijk hebben iets aan het idee.

Ja
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Val je onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Conclusie

Geven alle bovenstaande vragen aan dat het project in aanmerking komt?

Ja, aanvraag door een stiching of vereniging

Het project voldoet potentieel aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen.

Ja, aanvraag Bewonersinitiatief

Jullie project voldoet potentieel aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen.

Nee
Helaas voldoet het project niet aan de eisen voor een donatie.

U bent hier