Check of u in aanmerking komt voor een donatie van Fonds1818

Donatie aanvragen

Donatie aanvraag

De onderstaande vragen tonen aan of je in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818. Als dit het geval is kan je direct een aanvraag doen waarin je ons de details van je project toestuurt samen met je plan van aanpak. Zorg ervoor dat je het project uitvoert in onze regio en je de algemene voorwaarden hebt gelezen.

Is het project al gestart?

Normale procedure
Ja

Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, maar het start wel binnen acht weken

Fonds 1818 heeft een behandeltermijn van acht weken. Het project mag niet gestart zijn vóór de termijn is verstreken.

Nee, het project start pas nadat de behandeltermijn van acht weken is verstreken
Je project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Je project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Heeft je project een maatschappelijk doel?

Een maatschappelijk project stelt mensen in staat zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het project richt zich op een grotere groep dan de eigen sociale omgeving van de aanvrager.

Ja
Je project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Val je onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Door wie wordt de aanvraag ingediend?

Stichting of vereniging zonder winstoogmerk

Je project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Minimaal drie personen die niet namens een stichting of vereniging aanvragen

Je project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Anders

Fonds 1818 steunt alleen initiatieven van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Wel maakt Fonds 1818 kleine particuliere initiatieven mogelijk.

Conclusie

Geven alle bonvenstaande vragen aan dat je in aanmerking komt?

Ja, aanvraag door een stiching of vereniging

Je project voldoet aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen.

Ja, aanvraag zonder stichting of vereniging

Je project voldoet aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen. Dien hieronder je aanvraag in.

Nee
Helaas voldoet je project niet aan de eisen voor een donatie.
Uw persoonlijke gegevens
Graag naam en adres vermelden (minimaal 2)
Gebruik de sjabloon ‘blanco begroting’ hiervoor
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.

Bij toekenning vragen we ter controle een kopie ID bewijs, die we direct daarna vernietigen.

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.