Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Operette 'Die blume von Hawaii' 2011
Donatie: € 7.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Residentie Operette ODES | 110132 | Den Haag | http://www.odes.nl
Fonds 1818 heeft een bijdrage geleverd voor operette 'Die blume von Hawaii' van Paul Abraham. Deze wordt op 28, 29 en 30 oktober 2011 in de Rijswijkse Schouwburg opgevoerd door Residentie Operette ODES. Het koor en de solisten worden begeleid door repetitor Miroslav Dimitrov. De leiding van het productieteam is in handen van regisseur Dick Schaar.
Slaaghwijk Festival
Donatie: € 2.100,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110129 | Leiden |
In juni 2011 wordt de derde editie van het wijkfestival Slaaghwijk georganiseerd in Leiden. Wijkbewoners organiseren dit festival in samenwerking met Libertas Leiden, de corporaties Ons Doel, De Sleutels en Portaal Leiden, kookcentrum Lokaal van Verre en de gemeente.Het doel van dit festival is om de sociale veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Daarnaast komen bewoners tijdens dit festival in contact met professionals. Verder staat het gezamenlijk koken en veel muziek centraal tijdens dit wijkfestival.
Seniorenbanken Noorderkwartier
Donatie: € 1.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110128 | Leiden |
In het Noorderkwartier in Leiden komen twee seniorenbanken. Door de seniorenbanken in een looproute te plaatsen, worden rustpunten gecreëerd voor ouderen naar het winkelcentrum. Hierdoor hebben senioren langer de mogelijkheid om mobiel te blijven en hoeven ze minder een beroep te doen op duurder vervoer zoals taxi’s en groepsvervoer. Anders dan bij andere banken hebben deze buitenbanken vele extra's. Zo zijn er extra armleuningen bevestigd en een hogere zitting die steunt biedt bij het zitten en opstaan. Daarnaast is aan de bank een voetenbalk bevestigd. Naast de bank is een speciale rollator parkeervoorziening gemaakt.Fonds 1818 leverde een bijdrage voor de seniorenbanken.
Vuurwerkopruimacties/ 3 opzoomeracties/ straatje sneeuwvrijhouden
Donatie: € 1.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110127 | Leiden |
In 2011 staan zes projecten gepland om de sociale leefbaarheid en veiligheid in Leiden Noord en Zuid te bevorderen. Tijdens de zomermaanden maken de bewoners van de grotere wijken in Leiden Noord de wijken zomer klaar. Ook tijdens de wintermaanden gaan zij gezamenlijk de straat op. Ditmaal om de wijken sneeuwvrij te maken en te houden. Rond de jaarwisseling worden grote vuurwerkacties gehouden om de straten schoon en veilig te houden. Door met buurtbewoners meer veiligheid in de buurt of wijk na te streven, wordt er meer samenhang gecreëerd onderling. Buren ontmoeten elkaar omdat ze hetzelfde doel voor ogen hebben: meer veiligheid voor alle bewoners, jong en oud. Leiden Buitengewoon Veilig is een mooi initiatief van de gemeente Leiden in samenhang met de wooncorporaties. Er is een kundig coördinator aangesteld die allerlei partijen, bewoners en initiatieven met elkaar in contact brengt en zorg draagt voor de continuïteit van het initiatief.
Sociale Sofa's
Donatie: € 6.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110126 | Leiden |
Even uitrusten en ondertussen een gesprekje met de buurtbewoners aanknopen: dat is het doel van zogenoemde social sofa's. Leiden Buitengewoon Veilig wil in drie wijken in Leiden, Noorderkwartier, de Kooi en Nieuw Leijden, social sofa’s realiseren in samenwerking met de buurtbewoners.De doelstelling van het project is de opbouw van de sociale leefbaarheid en veiligheid in de buurt en straat; het creëren van een ontmoetingsplek gemaakt door en voor de buurtbewoners.
Halloween
Donatie: € 570,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110125 | Leiden |
Leiden Buitengewoon Veilig, een integrale samenwerking tussen bewoners en professionals in de wijken in Leiden, heeft een bijdrage ontvangen ten behoeve van het project Halloween, het creëren van een veilige route met wijkkinderen.Wijkkinderen en wijkbewoners brengen onveilige plekken in hun wijk onder de aandacht tijdens een Halloween optocht. Kinderen wandelen langs plekken met te hoog groen, zonder goede verlichting en onveilige oversteekplekken. Op deze locaties staan ouders in Halloween outfit snoepjes uit te delen.Met deze actie wordt aandacht gevraagd aan de gemeente Leiden om iets met deze plekken te doen. Daarnaast worden ouders en kinderen uitgedaagd zelf na te denken over welke plekken verbeterd moeten worden.
Lieveheersbeestje en Tegels in Leiden
Donatie: € 1.010,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Leiden Wijkontwikkeling | 110124 | Leiden |
Het zakgeldbureau is een project van Libertas Leiden. Dit project dient om jongeren van de straat te houden en normen en waarden aan te leren. Bijvoorbeeld: op tijd komen, het schoonmaken van de wijk, het signaleren van bv. een vernielde bank in de wijk, contact maken met wijkbewoners en jeugd tijdens het vegen in de buurt enz. Ook bezorgen zij folders op verzoek van wijkinstanties. Zakgeldjongeren zijn kinderen tot 15 jaar die tegen een bedrag van nog geen € 2 klusjes in de wijk uitvoeren.Een deel van de jongeren gaat in de Leidse wijken de Mors en West de tegel met het lieveheerbeestje proberen te verkopen aan winkeliers, sportverenigingen, scholen etc. Het lieveheersbeestje is het symbool van de Stichting Tegen Zinloos Geweld. De boodschap die zij daarbij uitdragen is dat zij pleiten voor meer respect, normen en waarden vanuit jongeren naar overige wijkbewoners toe. Daarbij worden zij vrijgelaten in de tekst die zij daarbij gebruiken om de tegels te kunnen verkopen.Van het opgehaalde geld starten deze jongeren voor de andere jongeren uit de wijk, projecten om zo andere jongeren aan een zakgeldbaantje te helpen.De eerste tegel willen de jongeren bij het nieuwe onderkomen van Portaal wijkkantoor neerleggen. Hiervoor nodigen zij jongeren, professionals en wijkbewoners uit en dragen met een tekst of rap de boodschap uit over respect, normen en waarden in de buurt en straat. Ook kunnen jongeren zich tijdens deze opening opgeven om zich aan te sluiten bij de zakgeldjongeren.Fonds 1818 levert een bijdrage voor de opening en de aanschaf van de tegels.
Filmfestival 'Kinderrechten in Beeld'
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Kinderrechtenhuis Nederland | 110123 | Leiden | http://www.kinderrechtenhuis.nl
Het Kinderrechtenhuis in Leiden organiseert het film- en documentairefestival ‘Kinderrechten in Beeld’.In mei 2010 opende het Nederlandse Kinderrechtenhuis (KRH) haar deuren. Binnen dit huis zijn verschillende instanties actief op het gebied van kinderrechten. Ook is er een kinderrechten bibliotheek gevestigd. Het streven van het Kinderrechtenhuis is om een nationaal en internationaal centrum voor informatie, uitwisseling, communicatie en educatie rond kinderrechten te worden. De verschillende bewoners van het pand bundelen hun krachten om het thema onder de aandacht te brengen en te verbeteren. Ter ondersteuning van dit streven organiseert het Kinderrechtenhuis het ‘Kinderrechten in Beeld’ festival.Dit filmfestival vindt plaats van 13 tot 18 oktober 2011 in het voormalige Leidse Weeshuis. Tijdens het festival worden films en documentaires vertoond aan kinderen, jongeren en volwassenen met als thema kinderrechten. Per doelgroep worden aparte films ontwikkeld en het niveau aangepast.Naast het bekijken van de films gaan leraren in de klas aan de slag met speciaal lesmateriaal wat aansluit bij het project. Volwassenen krijgen de mogelijkheid om met elkaar, en enkele professionals op het gebied van kinderrechten, in discussie te gaan.
Competitiedag Rolstoelhockey Doing
Donatie: € 500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Sportvereniging Doing | 110122 | Zoetermeer | http://www.doning.nl
Zaterdag 2 april 2011 organiseert Doing voor de tweede maal een competitiedag voor rolstoelhockey in sporthal De Veur in Zoetermeer.De organisatie ligt geheel in handen van de sportvereniging. Op deze dag spelen vier rolstoelhockeyteams van Doing tegen verenigingen uit geheel Nederland. Het eerste team van Doing speelt in de hoogste afdeling van Nederland, de Superleague, en probeert dit jaar voor de zesde achtereenvolgende keer kampioen van Nederland te worden.In totaal nemen 250 spelers, vrijwilligers, scheidsrechters en wedstrijdbegeleiders deel aan deze competitiedag.
Stadshart Musical Day 2011
Donatie: € 0,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Theaterorkest.nl | 110119 | Zoetermeer | https://www.fonds1818.nl/www.theaterorkest.nl%3B%20www.musicalday.nl
Fonds 1818 geeft een garantie voor de tweede editie van Stadshart Musicalday op zaterdag 28 mei 2011.Dit jaar staat de dag weer in het teken van musical. Diverse orkesten, koren, zangers en dansers werken mee om alle facetten van musical te laten zien, middels twee podia en ook mobiele theatergroepen.Op het Stadhuisplein in Zoetermeer worden voorstellingen gegeven waarbij de artiesten worden begeleid door een live musicalorkest van theaterorkest.nl. Op het kleinere podium op het Promenadeplein worden artiesten begeleid door een pianist of door muziek op band. Ook zal hier veel worden gedanst door dansschool Sibelio.De hoofdact op dit podium wordt gevormd door de Musicalday talentshow. Hier geven talentvolle Zoetermeerders een presentatie, na een serie van professionele dans-, zang- en acteerworkshops.Het hoofddoel van het project betreft de promotie van musical in Zoetermeer. Daarnaast wil Theaterorkest.nl de samenwerking tussen ambitieuze theatermakers bevorderen en ook willen zij laten zien hoe inspirerend en leuk het is als muzikant om samen te spelen.
Tandem locatie Middenweg
Donatie: € 412,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Steinmetz I De Compaan, afd. Fondsenwerving | 110117 | Den Haag | http://www.steinmetzdecompaan.nl
Stichting Steinmetz de Compaan ondersteunt mensen met een beperking bij het vormgeven van hun leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. In de buurt van het steunpunt Middenweg in de Haagse wijk Wateringse Veld wonen 22 cliënten van Steinmetz de Compaan individueel. Een aantal cliënten beschikt over een eigen fiets, maar maakt daar nauwelijks nog gebruik van door het steeds drukker wordende verkeer. Onlangs hebben de cliënten een dag kennis kunnen maken met de tandem, waarbij ze samen met een begeleider een ritje konden maken. De wens van de cliënten is om op de locatie over een eigen tandem te kunnen beschikken. Hierdoor kunnen zij weer vaker op de fiets naar buiten; samen met een begeleider naar de winkels, de tandarts, de huisarts en een stuk recreatief fietsen. Dit zorgt voor meer beweging en ontspanning en een gevoel mee te doen in de maatschappij, zonder de stress die gepaard gaat met alleen fietsen door het drukke verkeer.Fonds 1818 leverde een bijdrage voor de aanschaf van een eigen tandem voor de cliënten van Steinmetz de Compaan.
Solleveld Seniorenkamp 2011
Donatie: € 3.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Welzijn Scheveningen, Centraal Bureau | 110114 | Den Haag | http://www.welzijnscheveningen.nl
Van 15 t/m 22 juli 2011 wordt wederom het Senioren Zomerkamp georganiseerd op camping Solleveld, achter Kijkduin.Gedurende vijf dagen worden van 10.00 uur tot 16.00 uur ongeveer 65 workshops aangeboden voor de ongeveer honderd deelnemers per dag. Dit onder begeleiding van vrijwilligers en vakkrachten. De week wordt afgesloten op een feestelijke manier.Op het terrein staan grote tenten en er wordt een bus ingezet om deelnemers te vervoeren van en naar huis.Het Seniorenkamp is vooral gericht op ontmoeting. De deelnemers komen op ongedwongen wijze met elkaar in contact en hieruit kunnen blijvende vriendschappen ontstaan.
Fototoestel wijkkrant Vrederust
Donatie: € 500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Wijkberaad Vrederust | 110112 | Den Haag | http://www.vrederust.info
Fonds 1818 heeft een bijdrage geleverd voor de aanschaf van een nieuw fototoestel voor Wijkberaad Vrederust. Het oude fototoestel is inmiddels tien jaar oud en vertoont kuren. Met de aanschaf van het nieuwe apparaat kan er weer volop gefotografeerd worden voor de wijkkrant Vrederust. Wijkberaad Vrederust organiseert met regelmaat activiteiten voor de bewoners in de buurt. Het is voor hen van belang om met foto’s aan te tonen in de wijkkrant hoe activiteiten bezocht waren.
Popkoor Laak Noord
Donatie: € 11.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Jong Laak Noord | 110105 | Den Haag |
Fonds 1818 leverde een bijdrage voor de opstart van een popkoor in Laak Noord voor kinderen van 8 t/m 13 jaar.De kinderen uit de wijk leren elkaar en de verschillende culturen kennen. Daarnaast ontdekken de kinderen hun talenten en bouwen zij zelfvertrouwen op. Op een leuke en speelse manier werken zij aan hun taalvaardigheid, concentratievermogen en sociale competenties.Het eerste optreden vond al plaats bij de opening van de sportvereniging Laak Noord in februari 2011. In juni 2011 zal het eerste echte concert worden gegeven ten behoeve van de leerlingen van de basisscholen, hun ouders en de teamleden van de scholen. In de loop van 2011 zal een uitvoering worden verzorgd voor de bewoners van Florence en bij de festiviteiten bij de heropening van het ‘Konmar’ gebouw.In 2012 hoopt het popkoor rond de 100 kinderen bereikt te hebben.
Newroz Festival 2011 Delft
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Koerdische Vereniging Delft | 110098 | Delft |
In maart 2011 organiseert stichting Koerdische Vereniging Delft het Koerdische Newrozfestival. Newroz betekent letterlijk nieuwe dag, het is het begin van de lente en het begin van het Koerdische nieuwe jaar. Elk jaar vieren de Koerden overal ter wereld Newroz, het Koerdisch nieuwjaarsfeest. Bij deze traditie hoort het Newroz vuur. Verder hoort er veel muziek, dans, mooie kleding en het gevoel van de komst van een nieuwe dag bij. Newroz is het oudste vrijheidsfeest van de volkeren van Mesopotanië. Het feest bestaat vanaf 612 voor Christus. Vooral voor het Koerdische volk is dit een bijzonder feest. Het is een dag van verzet geworden tegen ontkenning en onderdrukking.Op de dag van het festival zal de voorzitter van de organisatie de ceremonie openen. Een vertegenwoordiger van Welzijn Delft komt iets vertellen over multiculturele samenleving. Koerdische meisjes en jongeren presenteren een folklorische Koerdische dans. Er zullen Koerdische hapjes zijn, Koerdisch muziek en liederen. Dit alles vindt plaats op verschillende locaties in Delft.
Internationaal Orgelfestival 2011
Donatie: € 6.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Orgelconcerten Grote Kerk | 110097 | Den Haag | https://www.fonds1818.nl/www.grotekerkdenhaag.nl%20www.haagsorgelkontakt.nl
Van 20 t/m 25 augustus 2011 vindt weer het Internationaal Orgelfestival plaats in de Grote Kerk te Den Haag.Het festival bestaat uit vijf concerten, gespeeld door (inter)nationaal befaamde organisten, waaronder Ben van Oosten, de organist van de Grote Kerk.Het vierde deel wordt gegeven door één van ’s werelds meest vermaarde organisten, Daniel Roth. Hij is hoofdorganist van de Saint-Sulpice te Parijs en aldaar de vaste bespeler van het beroemde Cavaillé-Coll-orgel, dat als één van de mooiste orgels ter wereld wordt beschouwd.Het vijfde deel (slotconcert) zal in de teken staan van het 40-jarig organistenjubileum van Ben van Oosten, de vaste organist van de Grote Kerk.
Chemistry - Creating new Worlds!
Donatie: € 20.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Biënnale Kijkduin | 110096 | Den Haag | http://www.biennalekijkduin.nl
Biënnale Kijkduin 2011 beoogt verbindingen te leggen tussen kunst, wetenschap en samenleving. Met de tentoonstelling CHEMISTRY – Creating new Worlds is de Biënnale opgenomen in de programmering van ‘International Year of Chemistry – 2011’, het jaar waarin de Verenigde Naties en de Unesco wereldwijd aandacht vragen voor de chemische wetenschap die bijdraagt aan de verbetering van een leefbare, gezonde, veilige en duurzame maatschappij.Twintig kunstenaars en designers uit acht landen presenteren 22 monumentale glas- en lichtkunstwerken. De kunstenaars laten zich inspireren door de vindingen van de chemische wetenschap en visualiseren hun persoonlijke ontdekkingen in actuele glas- en lichtinstallaties. De kunstenaars bedienen zich van de nieuwste verworvenheden op het gebied van technologie, e-cultuur en innovatieve lichttoepassingen. Voor het eerst krijgen ook jonge designers de ruimte. Meerdere kunstenaars ontwerpen exclusief een kunstwerk voor ‘CHEMISTRY - Creating new Worlds’.Voor de eerste keer worden de kunstwerken aangelicht met LED- lampen en wordt de benodigde energie opgewekt met zonnereflectoren. De zonnepanelen krijgen evenals de glas- en lichtinstallaties een prominente presentatie op het duin, waarmee het onderwerp ‘groene energie‘ onderdeel wordt van de rondleidingen en het educatieve school- en publieksprogramma. Het CO2-neutraal project geeft meerwaarde aan de tentoonstelling omdat het gerealiseerd wordt door onderzoekers en studenten die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van Glas en Solar.In juni 2011 wordt de tentoonstelling op feestelijke wijze geopend door koninging Beatrix en prinses Maxima.
Let's Dance
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Dancin' Delft | 110095 | Rijswijk | http://www.dancin-delft.nl
Dancin’ Delft geeft op 11 juni 2011 een (theater)voorstelling speciaal voor ouderen en gehandicapten uit Delft, Rijswijk en omgeving in Theater Rijswijk. Dit speciale project wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Anders dan andere jaren richt Dancin' Delft zich nu ook op kinderen uit verpleeghuizen of kinderen die uit huis geplaatst zijn via Stichting Jeugdformaat. Rond de vierhonderd ouderen, gehandicapten en kinderen worden deze middag gratis opgehaald en thuisgebracht om de voorstelling bij te wonen.
Natuurclub
Donatie: € 7.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: IVN Den Haag en omstreken, Vereniging voor Natuur- en Milieu educatie | 110094 | Den Haag | http://www.ivndenhaag.nl
IVN Den Haag zet in samenwerking met De Bijenvereniging Den Haag en De Natuurfabriek een natuurclub op waar kinderen vanaf 8 jaar wekelijks in de natuur bezig kunnen zijn. Allereerst wordt een programma ontwikkeld om eigen vrijwilligers op te leiden. Daarna wordt een programma bedacht voor de kinderen, welke gegeven wordt door de opgeleide vrijwilligers.De kinderen zullen circa 24 vrijdagmiddagen bijeen komen en leren over allerlei aspecten in de natuur, gedurende alle seizoenen.
Herdenkingsdag 10 mei 2011
Donatie: € 4.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage | 110093 | Den Haag | http://www.oorlogsgravendenhaag.com
Fonds 1818 heeft een bijdrage geleverd voor de herdenking op het  op de Algemene Begraafplaats in Den Haag. Op dit 'vergeten erehof' zal voor de tweede keer weer worden herdacht hoeveel soldaten zijn gesneuveld tijdens de Slag om Den Haag in de eerste dagen van de oorlog.Het Militaire Erehof is een vergeten erehof en de staat van het onderhoud laat veel te wensen over. De enige herinnering aan de gesneuvelde militairen is een monument waarin alle 167 namen van de begraven soldaten zijn gebeiteld.Vermoedelijk is dit monument in 1940, in opdracht van de opperbevelhebber, generaal Winkelman, vervaardigd en stond het onder toezicht van een Nederlandse kapitein. Van de gesneuvelden is niet bekend waar zij precies zijn begraven mede omdat de kruizen van de militairen wellicht niet altijd de juiste plaats van hun graf markeerden en daarom later werden verwijderd.De gesneuvelden militairen, de meesten nog rekruten, waren ingezet om de residentie met haar vliegvelden Ockenburgh, Ypenburg en Valkenburg te verdedigen en zo trachtten te voorkomen dat de Duitsers de vliegvelden in hun bezit konden krijgen en daarmee de weg naar de residentie kwam vrij te liggen.Het voormalige vliegveld Ockenburgh, nu een groot complex met voetbalvelden, lag aan de rand van Den Haag. Pal naast het voormalige vliegveld bevindt zich nu de begraafplaats Westduin. Op de scheidingsgrens van het sportcomplex en de begraafplaats is nu alleen nog een stukje duinwal overgebleven welke toentertijd was aangebracht om het vliegveld te beschermen. Bij deze duinwal is hevig gevochten en het bezit van deze duinwal is dan ook van groot belang geweest voor de militairen. Wie de duinwal onder controle had, had ook de controle over het vliegveld.

Pagina's

Deel met:

U bent hier

Zoeken binnen projecten

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.