Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Boezemcafé
Donatie: € 750,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190339 | Oegstgeest |
Bijdrage voor driemaandelijkse ontmoetingen van vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Hier kunnen ze tips en ervaringen uitwisselen, en elkaar emotioneel ondersteunen. Per keer worden tussen de 15 en 25 vrouwen verwacht.
Vier de Natuur 2019
Donatie: € 15.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Team Terra | 190338 | Den Haag | http://www.teamterra.nl
Vier de Natuur, een buurtfestival in de kwetsbare wijk Moerwijk in het kader van Fête de la Nature, gaat in 2019 haar zesde jaar in. Dit wijkfestival wordt opgezet door de wijkbewoners van Moerwijk onder begeleiding van professionals die het proces bewaken en begeleiden. Vier de natuur is een project waarin verschillende bewoners en organisaties op een laagdrempelige manier samenwerken en samenkomen. De verbinding in de wijk wordt bevorderd door het inzetten van een participatie project. Hierin staan talenten - en vaardigheden ontwikkeling, ontmoeting en samenwerken centraal. Thema's kunst, cultuur en duurzaamheid zijn tijdens dit project een belangrijk onderdeel .
Steekverdubbelaar 2019
Donatie: € 21.015,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Bloemencorso Bollenstreek | 190333 | Bollenstreek | http://www.bloemencorso.info
Van 18 tot en met 20 april 2018 heeft het Bloemencorso Bollenstreek plaats. Zo'n 750.000 belangstellenden worden dit jaar verwacht. Voor het 'steken' van bloemen op de praalwagens op 14, 15 en 16 april zijn vrijwilligers van lokale verenigingen beschikbaar, die dit werk tegen vergoeding doen zodat daarvan extra's voor de vereniging aangeschaft kunnen worden. Bijvoorbeeld muziekinstrumenten of klusmateriaal om het clubhuis op te kunnen knappen. Fonds 1818 verdubbelt de vergoeding die de verenigingen van de Stichting Bloemencorso ontvangen.
BuurtOpera 2019
Donatie: € 6.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Wijkmuzikanten | 190331 | Den Haag | http://www.orkestmorgenstond.nl
Het thema Afval is door Stichting Wijkmuzikanten samen met partner Theater Dakota gekozen om Morgenstond en de omliggende wijken meer bewust te maken van het zwerfafval en de mogelijkheid tot recyclen, maar vooral om de bewoners met een nieuwe blik naar de omgeving te laten kijken; hun oren en ogen te doen spitsen en open te laten staan voor nieuwe ervaringen binnen kunst en cultuur. Net als in voorgaand seizoen werkt het orkest met een voortraject toe naar de BuurtOpera. Het voortraject is compacter van opzet dan de lustrumviering en duurt van half april tot en met de BuurtOpera eind juni. Het traject bestaat uit concerten in de wijk, oefenmiddagen voor de participatiegroepen en uit het verzamelen van artistiek materiaal voor in de voorstelling. Alle onderdelen van het voortraject staan in het teken van Maak zooi weer mooi en dragen bij aan de BuurtOpera. Er wordt inhoudelijk materiaal verzameld voor in de opera, het repertoire wordt ingestudeerd met de participanten en er wordt langzaam maar zeker met de wijk een decor van afval opgebouwd.
Voedseltuin Voorschoten
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190328 | Voorschoten |
Omwonenen willen een voedseltuin in Voorschoten realiseren. De tuin moet een ontmoetings- en samenwerkplek worden voor de inwoners van Voorschoten. Naast fruit/notenbomen en bessenstruiken/heesters, komen er een insectenhotel, kruidenspiraal, aardbeientoren, takkenrillen en compostbuizen. Met de voedseltuin willen de initiatiefnemers een biotoop creëren waarin mensen en dier samenkomen. De tuin krijgt een educatief karakter door plaatsing van bordjes met de plantennamen erop en de functie ervan. Kinderen wordt ad hoc wat over insecten en het nut van bodemdieren verteld en men kan na onze opzet zelf de tuin aanvullen met planten, groente en fruit.
Villa Zonnedauw
Donatie: € 14.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190327 | Nootdorp | http://www.swi-nootdorp.nl
Inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van Villa Zonnedauw, een kleinschalige woonvorm voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een lichamelijke beperking in Nootdorp.
Tafeltennistafel op braakliggend terrein
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190325 | Leiderdorp |
Buurtbewoners willen op het braakliggend terrein waar ooit het oude gemeentehuis van Leiderdorp stond een betonnen tafeltennistafel plaatsen. De jeugd uit de omliggende wijken kan daar met elkaar en hun ouders samenkomen en sporten.
Jeugdvriendelijke mountainbike route
Donatie: € 1.595,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190323 | Zoetermeer |
De mountainbikeroute in het Buytenpark van Zoetermeer is een van de oudste mountainbikeroutes van Nederland. De route is technisch uitdagend, de natuur in het Buytenpark als prachtig. Een groep rijwilligers is in 2015 gestart met de verbetering van de mountainbikeroute. Tijdens de vele klusdag die er volgden zijn er, in goed overleg met de gemeente Zoetermeer, veel verbeteringen aan de route doorgevoerd. Maar enkele delen van de Zoetermeerse mountainbikeroute zijn voor de jeugd te moeilijk en te gevaarlijk. Met het aanleggen van enkele redelijke eenvoudige korte omleidingsroutes om alle steile klimmen en steile afdalingen heen, is de Zoetermeerse mountainbikeroute ook geschikt en veilig te maken voor de jeugd van Zoetermeer e.o. die nu nog niet mountainbiken.
Meeleesclubs
Donatie: € 13.450,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Openbare Bibliotheek Zoetermeer | 190322 | Zoetermeer | http://www.bibliotheek-zoetermeer.nl
Project Meeleesclub Zoetermeer. Bibliotheek Zoetermeer start dit jaar wekelijkse leesclubs. Geoefende voorlezers (vrijwilligers) lezen hierbij o.a. voor aan minder vaardige lezers met als doel hun taalvaardigheid te bevorderen. Hiervoor worden o.a. 40 leeskoffers aangeschaft.
Wassenaarse Passion 2020
Donatie: € 2.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 1.000,00
Aan: | 190321 | Wassenaar |
Musical optreden met bewoners rond pasen in 2020.
Inrichting Buurtkamer Vrederust
Donatie: € 2.890,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190319 | Den Haag |
Interieur voor vernieuwde buurtkamer Vrederust. Buurtkamer Vrederust in Den Haag gaat haar accommodatie inrichten.
Toegang tot zorg in Den Haag
Donatie: € 85.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190318 | Den Haag | http://www.doktersvandewereld.org
Het project Toegang tot zorg in Den Haag’ maakt deel uit van het landelijke programma ‘Toegang tot Zorg in Nederland (2019-2021). Doelstellingen zijn het verbeteren van toegang tot de gezondheidszorg van ongedocumenteerde personen door middel van een thema-specifieke en multidisciplinaire aanpak. Het gaat daarbij met name om seksuele en reproductieve zorg, mondzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het aanbod bestaat uit individuele hulpverlening (spreekuren) in de Schilderswijk, Laakkwartier en Transvaalkwartier, het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, verbeteren van data-collectie met betrekking tot de zorgtoegankelijkheid in Den Haag en thema-specifieke activiteiten voor zorgverleners, publiek en politiek met betrekking tot kwetsbare groepen in de samenleving. De vrijwilligers zijn allen medisch geschoold.
Korfbalpaal
Donatie: € 1.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190317 | Voorburg |
Door het initiatief van buurtkinderen komt er een korfbalpaal op het speelplaatsje in hun buurt in Voorburg. Zijzelf gaan ervoor zorgen dat er met het veldje en de korfbalpaal goed wordt omgegaan.
Foliekas HVBG
Donatie: € 936,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190313 | Den Haag |
Aan het Hildebrandplein te Den Haag staat een groot stuk grond van ruim 400 vierkante meter. De grond wordt niet gebruikt of verhuurd, er groeit nu onkruid in. Dit stuk landschap willen de initiatiefnemers gebruiken om groenten in te verbouwen voor de voedselbank en ouders bij elkaar brengen onder de natuur door de kinderen leuke activiteiten te laten doen.
Vrijwilligersactiviteiten 2019: materialen in de moestuin
Donatie: € 500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Jacobahof | 190312 | Den Haag | http://www.jacobahof.org
Tijdens een werkdag gaan de vrijwilligers van de Jacobahof met elkaar verschillende werkzaamheden verrichten in de tuin. Deze donatie is bedoeld voor materialen voor de moestuin.
Optie B
Donatie: € 12.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Place In Progress PIP | 190311 | Den Haag | http://www.pipdenhaag.nl
Optie B. Met Optie B creëert PIP (Place In Progress) in een van de voormalige bedrijfspanden aan de Polluxstraat in het Binckhorstgebied in Den Haag een nieuw initiatief waarbinnen het maken centraal staat. Optie B opereert op het snijvlak tussen beeldende kunst, muziek en sociale cohesie, jongeren en talentontwikkeling staan centraal.
Delft Aan Zee ! 2019
Donatie: € 3.200,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190310 | Delft | http://www.circuskabel.nl
In 2015 begon Kinderen Aan Zee in Alkmaar en het project is inmiddels uitgegroeid tot een groot landelijk project. Inmiddels vindt Kinderen Aan Zee plaats in de volgende steden : Alkmaar, Hoofddorp, Heerlen en Arnhem, Den Haag, Maastricht en Delft, waarop deze aanvraag is gericht. Bij alle projecten gelden dezelfde speerpunten: het creatieve proces staat voorop, co-creatie duurzaamheid en bereiken van de doelgroep (kinderen tussen de 9 en 12 jaar)
Beach Clean Up Tour 2019
Donatie: € 13.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: De Noordzee | 190308 | Den Haag | http://www.noordzee.nl
Met een groot team vrijwilligers gaat Stichting De Noordzee van 1 t/m 15 augustus de hele Nederlandse Noordzeekust opruimen, van Cadzand tot Schiermonnikoog. In deze twee weken legt het team 350 km over het strand af. De Noordzee vraagt met deze actie aandacht voor de gigantische hoeveelheden afval die jaarlijks op de stranden terecht komen. Plastic afval in zee tast honderden diersoorten aan.
De Maakplaats 2019-2020
Donatie: € 3.500,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: Bibliotheek Maassluis/Midden Delfland | 190306 | Midden-Delfland | http://www.debibliotheekmm.nl
De Maakplaats 2019/2020. In de bibliotheek in Den Hoorn worden in het schooljaar 2019/2020 kinderen in de basisschoolleeftijd met allerlei workshops en activiteiten vaardigheden waaronder mediawijsheid aangeleerd die noodzakelijk zijn in deze tijd.
Drie-oktoberviering 2019
Donatie: € 2.000,00 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00 | Lening: € 0,00 | Crowdfunding € 0,00
Aan: | 190304 | Leiden |
Op 3 oktober wordt Leidens Ontzet herdacht. Stichting Historische Haven Leiden wil bij die gelegenheid de schepen in de Historische Haven tonen aan een groot publiek. Een historische-/nautische markt in samenwerking met het Katwijks museum en het Zuiderzeemuseum laat oude tijden herleven. Het doel is bij te dragen aan de bewustwording van de rol die het varend erfgoed vroeger vervulde in het dagelijks leven, hoe het leven aan boord van historische bedrijfsvaartuigen vroeger was en waarvoor ze werden gebruikt.

Pagina's

Deel met:

U bent hier

Zoeken binnen projecten

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.