Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Vergroting bewustzijn "Cyber Security" Mytylschool De Thermiek
Donatie: € 4500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Confessioneel Onderwijs Leiden | 170835 | Leiden | http://www.scoleiden.nl
Met dit project wil SCOL de leerlingen en docenten leren zich te begeven binnen een toenemende digitale wereld die zich in toenemende mate lijkt te manifesteren als een alternatieve werkelijkheid. Hoe kunnen zij problematisch internetgebruik voorkomen en hoe vergewissen we ons van de mate waarin we in steeds toenemende mate in ons gedrag worden beïnvloed vanuit de digitale wereld wordt gestuurd met een wezenlijke invloed op ons gedrag in de fysieke wereld. Hoe beschermen we onszelf tegen misbruik, gevaren en manipulatie of propaganda. Ook wil SCOL de digitale kloof dichten tussen enerzijds leerlingen die les krijgen van docenten, die wel digitale methoden en verschillende digitale computerprogramma's gebruiken, en anderzijds leerlingen die les krijgen van collega's, die geen digitale methode en bijna geen computers gebruiken voor schoolse doeleinden.
Museale Functie en Publieksontsluiting- Fase 1
Donatie: € 4500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Pieterskerk Leiden | 170833 | Leiden | http://www.pieterskerk.com
De Pieterskerk gaat gefaseerd de museale functie en de beleving van bezoekers daarvan versterken. In de eerste fase wordt een interactief ervaringstrail in de kerk gerealiseerd, met nieuwe rondleidingen hand-outs. De vrijwilligers worden getraind in het geven van rondleidingen. De hoofddoelstelling van dit project is tweeledig en beoogt een effectievere ontsluiting van de historie van de Pieterskerk Leiden tijdens de reguliere openstelling van het monument, in combinatie met een kwalitatieve verbetering van de publiekspresentatie. Fonds 1818 draagt bij aan de training van vrijwilligers.
Ook van Jou, Proloog
Donatie: € 6000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Theater Dakota | 170822 | Den Haag | http://www.theaterdakota.nl
Festival 'Ook van jou, proloog'. Dit festival is de opening van het nieuwe culturele seizoen van Dakota en de opmaat voor de festivalreeks 'Ook van Jou'. Organisatie wil samen met de buurt, met de diverse culturen de programmering van deze festivalreeks gaan vormgeven.
Busreis senioren 2017
Donatie: € 550 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Insaniyat | 170821 | Zoetermeer |
Ongeveer 50 Hindoestaanse senioren uit Zoetermeer maken een busreis naar Antwerpen. Insanyat organiseert deze acitiviteit om de minder draagkrachtigen uit hun isolement te halen.
Spelen jouw kids voldoende buiten? Locatie Hengelolaan Den Haag
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Buurtontwikkeling en Multimedia | 170818 | Den Haag |
Spelen jouw kinderen voldoende buiten?. Op 1 en 2 Juli wordt deze speeldag voor kinderen voor de 2e keer georganiseerd in het wijkpark aan de Hengelolaan in Den Haag.
Zomerschool
Donatie: € 2610 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Go Your Own Way | 170817 | Leiden | http://stichtingGoyourOwnWay.nl
Stichting Go Your Own Way organiseert in de laatste week van de zomervakantie een zomerschool voor leerlingen van de ISK Leiden (Internationale Schakelklassen van het Da Vinci College). De zomerschool duurt vijf dagen, van 9.30 tot 15.00-16.00. Tijdens de dagen wordt een educatief programma opgezet, met variërende onderwerpen.
Glazen Container
Donatie: € 500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Cultuurfonds Oegstgeest | 170815 | Oegstgeest | http://www.cultuurfondsoegstgeest.nl
In de periode van 9 - 17 september 2017 wordt een zes meter lange glazen container geplaatst in het winkelcentrum Langevoort (tegenover de bibliotheek) te Oegstgeest. Het project maakt onderdeel uit van het Oegstgeester Open Monumenten- en Osgerweekend, dat plaatsvindt in het weekend van 9 en 10 september 2017. De jonge in Oegstgeest geboren kunstenaar Casper Prager exposeert zijn meest recente werk, o.a. vier 3D maskers van ca. een meter hoog, in de pop-up glazen container. Ook geeft hij zelf toelichting op zijn unieke werkproces. Hij zal ook vier workshops verzorgen voor kinderen.
Kerstavond
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: A Break 4 Kids | 170813 | Den Haag | http://www.abreak4kids.nl
Viering van Kerstavond bij Fish & Meat voor ca. 75 kinderen woonachtig in tien opvanghuizen voor kinderen in de regio Haaglanden.
Street Life 2017
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Culture Clash4U | 170811 | Den Haag | http://www.cultureclash4u.com
Streetlife 2017, thema 'eigen kracht'. Met het project Street Life van CC4U wordt jongeren uit de Haagse (kracht)wijken de kans geboden om hun creatieve talenten na een aantal voorrondes op het podium van een Haagse Theaterzaal voor publiek te tonen.
Jongeren aan Zet
Donatie: € 2335 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Boudouan, Mohamed | 170806 | Den Haag |
Kinderen t/m 16 jr die niet op vakantie gaan, een leuke sport en spelmiddag bezorgen in de wijk Morgenstond is wat de vertegenwoordigers van de Jongerenraad Morgenstond willen.
Buurtfeest Kompasbuurt 2017
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Huksloot, Dennis | 170804 | Den Haag |
Buurtfeest Kompassbuurt Den Haag Scheveningen. Op 26 augustus wordt weer een buurtfeest georganiseerd met allerlei kinderactiviteiten en een barbecue.
Heart to Handle De Grand Départ: het vertrek van De Fietstocht!
Donatie: € 3000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Heart to Handle | 170801 | Delft | http://www.hearttohandle.nl
Deze zomervakantie zullen acht studenten voor de stichting Heart tot Handle naar Kroatië fietsen om geld op te halen voor de Hartstichting. In het kader daarvan organiseren zij De Grand Départ: een manifestatie op de Beestenmarkt, als startpunt voor de grote fietstocht. Er zal een podium staan, waar mensen zoals de directeur van de Hartstichting, professionele wielrenners en misschien de Burgemeester een verhaal zullen houden. Er staan kraampjes met informatie over de Hartstichting, over Heart to Handle en gezond leven. Er zal een bandje spelen, en bovendien zal er een groot ontbijt plaatsvinden. Tijdens het festijn op de Beestenmarkt proberen de leden van het team, plus een groot aantal vrijwilligers het verhaal aan zoveel mogelijk mensen te vertellen.
Wie of wat is waar? (55+) en zomercarnaval meervoudig gehandicapen'17
Donatie: € 4000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Noordzee Zomerfestival | 170799 | Katwijk | http://www.noordzeezomerfestival.nl
De Stichting Noordzee Zomerfestival organiseert voor de 14de keer het Noordzee Zomerfestival in Katwijk. Dit jaar zal het plaatsvinden van 4 augustus tot en met 12 augustus op het evenemententerrrein van Katwijk.
Montmartre in Den Hoorn
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Evenementen Midden-Delfland (SEMD) | 170797 | Midden-Delfland | http://www.cultroyale.nl
Op 9 september 2017 is er een gratis toegankelijke kunstmarkt in Den Hoorn onder de naam: Montmartre in Den Hoorn. Er zijn amateurkunstenaars aan het werk, kinderen kunnen knutselen, er worden workshops gegeven en er zijn demonstraties van kinderlesgroepen van Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn. Ook de volwassenen mogen meedoen, zij kunnen meedoen met het maken van een groot schilderij of mozaïek. Er kan gegeten en gedronken worden, veel winkeliers uit Den Hoorn zijn present op het plein. Er is acrobatiek, muziek met o.a. een koor uit Den Hoorn die Franse chansons zingt en er zijn kramen met Brocante. Ook is er een kind (groot)ouders Jeu de Boules-toernooi georganiseerd.
Werkweek 2017
Donatie: € 750 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Fidos | 170794 | Delft |
Aanvraag vakantiewerkweek 2017. De vrijwilligers van Pax Christi gaan weer vijf dagen klussen uitvoeren voor zieken, ouderen en hulpbehoevenden in Delft.
Muurgedicht Jan Wolkers
Donatie: € 1400 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Cultuurfonds Oegstgeest | 170793 | Oegstgeest | http://www.cultuurfondsoegstgeest.nl
Project Muurgedicht Jan Wolkers. In Oegstgeest wordt bij het geboortehuis van Jan Wolkers een van zijn gedichten op een muur aangebracht, verder rond dit project een cultuureducatief project op scholen.
Jonge Ouder Academie
Donatie: € 2000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - VO 2801 | 170790 | Leiden | http://www.swvvo2801.nl
De VSE-partners van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling willen graag de Jonge Ouder Academie (JOA) naar Leiden halen. De Jonge Ouder Academie helpt ouders oog geven voor de verborgen talenten van hun kinderen op het gebied van wetenschappelijk redeneren. Dit doet de academie door uitleg enspel. D pedagogisch medewerkers van de voorschoolse voorzieningen en de professionals van JES Rijnland worden bij de academie betrokken, zodat zij samen met ouders spelenderwijs leren hoe zij kinderen anders kunnen laten spelen.
Ontvangstweek 2017 OWee
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Delftse Werkgroep Homoseksualiteit | 170787 | Delft | http://www.dwhdelft.nl
Activiteiten Outsite tijdens Delftse Studentenontvangstweek 2017. De jongerenafdeling van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (Outsite) organiseert diverse activiteiten tijdens de Delftse Studentenontvangst Week van 20 t/m 24 augustus. Het project vindt plaats in het centrum van Delft, met name op de Grote Markt, in de Hippolytusbuurt en in het Verenigingspand aan de Lange Geer.
Rishi
Donatie: € 5000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Theatergroep MES | 170784 | Den Haag | http://www.firmames.nl
Op 24 november 2012 werd Rishi Chandrikasing op een perron van station Den Haag Hollands Spoor door een politieagent doodgeschoten. Firma Mes maakte hierover een voorstelling vanuit verschillende invalshoeken. Met de voorstelling wordt beoogd meer onderling begrip te kweken en leerlingen VO met elkaar onder begeleiding in discussie te laten gaan.
Week van de Smaak 2017
Donatie: € 1250 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Hof van Wouw | 170783 | Den Haag | http://www.hofvanwouw.nl
Stichting De Hof van Wouw vraagt een bijdrage van € 1.250,00 voor het organiseren van Smaaklessen in de Tuin der Hesperiden van de Hof van Wouw in het kader van de 11de editie van de Week van de Smaak (25 september tot en met 6 oktober 2017). Deze Week van de Smaak heeft tot doel zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met en te laten genieten van authentieke streekproducten en pure smaken. De lessen worden gegeven voor kinderen van groep 7 & 8 van Haagse basisscholen, bij voorkeur basisscholen in de binnenstad. De Hof hoopt ca. 350 leerlingen te bereiken.

Pagina's

Deel met:

U bent hier

Zoeken binnen projecten

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.