Projecten

Projecten gesteund door Fonds 1818.

Plan Trompenburg
Donatie: € 8333 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Gemeente Lisse | 170997 | Lisse |
Op een tijdelijk braakliggend stuk grond, nabij een verzorgingshuis, wordt een gemeenschappelijke tuin gerealiseerd. Het stuk grond zal onder meer worden ingericht met een terras, een grasveld, een moestuin, een pluk- en kruidentuin met wilde vegetatie van laag gesnoeid gras en moestuinbakken op rolstoelhoogte, alsmede met een natuurlijke speeltuin. Verschillende omwonenden en organisaties zijn betrokken bij de tuin.
Wereld Alzheimer Dag - afd. Haaglanden
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Alzheimer Nederland | 170962 | Den Haag | https://www.fonds1818.nl/www.alzheimer-nederland/nl
Viering van Wereld Alzheimerdag, dat dit jaar als thema 'Muziek' heeft. De afdeling Haaglanden van Stichting Alzheimer Nederland organiseert een concert voor ongeveer 250 dementerenden en hun familie / verzorgers in het Zuiderstrandtheater. De donatie is bestemd voor het inhoudelijk deel van de viering: een expertmeeting voor vrijwilligers, studenten en professionals over het belang van muziek voor dementerenden op 27 oktober 2017.
Spetterend musical in Het Meisjeshuis - HET VERVOLG
Donatie: € 1000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: LaterTheater | 170955 | Delft | https://www.fonds1818.nl/www.latertheater.nl%20/%20www.molenkwartet.nl
Als vervolg op het project 'spetterend theater in het Meisjeshuis' gaat stichting Later Theater met een groep van 10 kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 - 10,onder deskundige leiding een theatervoorstelling neerzetten in het Meisjeshuis en de Schuilkerk met muzikale elementen. Het gaat om een voorstelling met een sociaal/maatschappelijk thema grotendeels vormgegeven door de kinderen zelf.
Winkelochtend Leiderdorp 2017
Donatie: € 750 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening | 170953 | Leiderdorp | http://www.pluspuntleiderdorp.nl
Voor de 17e keer organiseert Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening een winkelochtend voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Met medewerking van 60 VMBO-scholieren en leden van lokale serviceclubs krijgen ze een gezellige ochtend aangeboden in winkelcentrum De Winkelhof, waar ze hun inkopen voor de feestdagen kunnen doen. Elk jaar maken tussen de 600 en 700 bewoners van tehuizen en seniorencomplexen hier dankbaar gebruik van. Voor de leerlingen is het een goede manier om kennis te maken met de leefwereld van ouderen en gehandicapten.
Informatiemiddag 2017
Donatie: € 430 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Vereniging van Senioren KBO Hillegom | 170952 | Hillegom | http://www.kbo-hillegom.nl
De Vereniging van Senioren KBO Hillegom organiseert op 8 november 2017 een voorlichting over valpreventie voor haar leden. De informatie wordt verzorgd door een fysiotherapeute en een huisarts. Het doel is mensen bewust te maken van valrisico en ze te leren inschatten of ze een verhoogde kans hebben op vallen.
Belevingstuin Mariahoeve
Donatie: € 10000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Zorggroep Florence | 170951 | Den Haag | http://www.florence.nl
Expertisecentrum Mariahoeve ligt in de gelijknamige Haagse wijk in een rustige omgeving. Het centrum is gespecialiseerd in psychogeriatrische en somatische zorg van 265 bewoners. De tuin van Mariahoeve is in de huidige staat weinig uitnodigend voor bewoners en familieleden en voor de meeste bewoners niet geschikt om zelfstandig in te recreëren. Sommige onderdelen van de tuin zijn echt onveilig. Een werkgroep heeft plannen uitgewerkt voor een volledige herstructurering waardoor de bewoners zeven dagen per week buiten kunnen zijn, actief en recreatief, en waardoor de meest kwetsbaren meer lucht en zonlicht krijgen. Daarnaast worden in de nieuw in te richten tuin contacten tot stand gebracht tussen schoolkinderen, wijkbewoners, vrijwilligers, familieleden en bewoners. Veel voorwerk is verricht door een bedrijf in het kader van maatschappelijk ondernemen en vrijwilligers van NL Doet. De donatie is bestemd voor de inrichting.
De Verbinding
Donatie: € 2100 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Muziekvereniging Prins Hendrik | 170942 | Schipluiden | http://www.prinshendrikdelft.nl
Het thema "verbinden" staat centraal in dit project met name de kracht van het verbinden tussen mensen. Van oudsher is muziekvereniging Prins Hendrik een vereniging waar net zo veel waarde wordt gehecht aan het sociale aspect als aan het maken van muziek. Binnen dit project wil men samen werken met andere groepen uit andere disciplines (verhalenvertellers, dansers, makers), en tussen de groepen binnen de vereniging zelf en andere mensen de mogelijkheid te bieden door deel te nemen aan het project. Het project is opgezet om zowel binnen de vereniging meer in kruisverbanden samen te werken als met andere groepen uit andere disciplines met als eindresultaat een uitvoering op vrijdag 27 oktober.
Start Single SuperMom
Donatie: € 14000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Single SuperMom | 170928 | Regio | http://www.singlesupermom.com
In Leiden en Den Haag wil Single SuperMom een netwerk opzetten waarin alleenstaande moeders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd worden om meer te gaan participeren in de samenleving. In navolging van Amsterdam gaan getrainde vrijwilligers een netwerk opzetten in Leiden en Den Haag. De vrijwillige coördinatoren van Single SuperMom informeren de moeders over de sociale kaart, armoede voorzieningen in Leiden en Den Haag en begeleiden hen zo nodig. De methode is ontwikkeld in samenwerking met diverse deskundigen, zoals psychologen, participatiecoaches en een beleidsmedewerker. Naast de plaatselijke netwerken, waar ongeveer 40 vrouwen aan deel kunnen nemen, is er aanvullend aanbod in de vorm van e-learning en een online community. Het is de bedoeling dat vrouwen gezamenlijk aan maatschappelijke activiteiten meedoen, samen dingen ondernemen en elkaar concreet helpen door bijvoorbeeld op elkaars kinderen te passen. Het aanbod is gedifferentieerd van het doorbreken van sociaal isolement tot het starten van een eigen onderneming.
Engelse componisten uit de laat 19e en 20e eeuw
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella | 170925 | Delft | http://www.cantarella-zingt.nl
Het project bestaat uit een concertuitvoering van diverse klassieke koorwerken van Engelse componisten door ZOV Cantarella Delft. Het concert wordt gegeven in de Franciscus en Clarakerk te Delft op 17 november 2017. Een concert voor ruim 500 toehoorders uitgevoerd door ongeveer 53 professionele musici, 1 professionele zanger en ruim 90 amateur koorzangers.
Feest Het Huis op de Waard!
Donatie: € 300 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: De Leidse Rederij | 170918 | Leiden | http://www.leidserederij.nl
Twee jaar lang waren de bewoners van Huis op de Waard weg uit Leiden. In het centrum van Leiden is het Huis op de Waard vernieuwd tot een prachtige en moderne woonzorglocatie. Terwijl de nieuwbouw werd gerealiseerd woonden zij in Liduina en Mariëngaerde in Warmond. Maar eind mei zijn 66 overgebleven bewoners teruggekeerd. Op 10 augustus wordt een Welkom evenement georganiseerd waarbij de bewoners een vaartocht met optreden van het Viswijvenkoor wordt aangeboden met aansluitend een BBQ.
Nieuwe tafels
Donatie: € 3240 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Scoutingver Martin Luther King | 170915 | Rijswijk | http://www.mlkscouting.nl
Scoutingvereniging Martin Luther King uit Rijswijk heeft nieuwe stapelbare tafels voor de 3 blokhutten op het terrein nodig. Fonds 1818 draagt bij in de kosten.
Katwijk te Paard!
Donatie: € 800 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Stegeman, Arjan | 170914 | Katwijk |
Project "Katwijk te paard!" . Project biedt 8 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 'die het lastig hebben' de gelegenheid mee te doen aan een leuke en educatieve activiteit tijdens de schoolvakantie.
Bedrijvendag 2017
Donatie: € 100 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Frans Dispuut Leiden Gibalaux (Franse Taal en Cultuur) | 170910 | Leiden | http://www.gibalaux.nl
Frans Dispuut Leiden Gibelaux organiseert op 27 september 2017 de Bedrijvendag Franse Taal en Cultuur. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is deze Bedrijvendag een speciale editie en zal een keynotespeaker een inspirerende lezing houden.
Kanjertraining | OBS De Margriet Leidschendam
Donatie: € 1350 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Panta Rhei | 170909 | Leidschendam | http://www.stichtingpantarhei.nl
Basisschool De Margriet uit Leidschendam laat twee nieuwe leerkrachten de driedaagse cursus Kanjermethode volgen.
A meezing Kerstconcert 2017
Donatie: € 7500 | Garantie: € 2500 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Philharmonisch Koor Hagacantare | 170908 | Den Haag | http://www.hagacantare.nl
Het A Meezing Kerstconcert heeft op 18 december 2017 plaats in de Grote Kerk. Zo'n 750 ouderen, waaronder een groot aantal in rolstoel, en hun begeleiders, kunnen genieten van bekende en minder bekende kerstliederen die ten gehore gebracht worden door de koren Hagacantare en Hagasonare. Na afloop is er erwtensoep met roggebrood. Vervoer wordt geregeld door de Boodschappen-Begeleidingsdienst i.s.m. Haagse vervoersdiensten voor ouderen. Zo'n 100 vrijwilligers zorgen ervoor dat de middag soepel verloopt.
Talent Event 2017
Donatie: € 20000 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: R.G. Ruijs Stichting | 170905 | Den Haag | http://www.stichtingruijs.nl
Talent Event is een wedstrijd voor jonge muzikanten met daaraan gekoppeld een coachingstraject voor deelnemers met workshops, clinics, masterclasses, discussies en presentaties. Het traject beleeft een climax tijdens een groots slotevenement waarbij de finale van de muziekwedstrijd plaatsvindt in het Paard.
Golfen voor doven en slechthorenden
Donatie: € 1500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: IJzerman, Martien | 170901 | Zoetermeer |
Een groep doven en slechthorenden uit de regio Den Haag wil in Zoetermeer een golftoernooi organiseren voor doven en slechthorenden uit de regio. Hiermee wil de initiatiefgroep verschillende doven en slechthorenden, die vaak door hun handicap in een isolement verkeren, met elkaar laten sporten en via de sport met elkaar in contact brengen.
Amateurkorenfestival 2017
Donatie: € 900 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Evangelisch-Lutherse Gemeente | 170898 | Den Haag | http://www.luthersdenhaag.nl
De Evangelische-Lutherse kerk organiseert op 30 september een amateurkorenfestival om het kerkgebouw juist voor culturele doeleinden te stimuleren. Een podium waarbij de koren zich kunnen presenteren voor een breed algemeen publiek.
Dag van de Mantelzorg 2017
Donatie: € 2500 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Welzijn Rijswijk | 170895 | Rijswijk | http://www.welzijn-rijswijk.nl
Welzijn Rijswijk organiseert op 11 november 2017 een feestelijke en leerzame ontmoeting voor 150 tot 200 mantelzorgers in het kader van de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Mountainbikeproject HLT
Donatie: € 5200 | Garantie: € 0,00 | Duurzaamheid: € 0,00
Aan: Welzijnskwartier | 170886 | Katwijk | http://www.welzijnskwartier.nl
Het jongerenwerk in Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout biedt dertig jongeren op jaarbasis de kans wekelijks een parcours af te leggen met mountainbikes. De jongeren zijn om diverse redenen kwetsbaar, bijvoorbeeld door een detentieverleden, ernstig overgewicht, schulden en een gebrek aan sociale vaardigheden. Door de fietstochten en het gezamenlijk onderhoud van de mountainbikes krijgen jongeren de nodige beweging, komt er meerstructuur in hun leven en kunnen ze elkaar ontmoeten. Het fietsen is voor de jongerenwerkers een manier om met de jongeren in gesprek te raken en ze verder te helpen.

Pagina's

U bent hier

Deel met:

Zoeken binnen projecten

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.