Procedure voor stichtingen en verenigingen

Termijn: Dien de aanvraag ruim vóór aanvang van het project in. De behandeling van uw aanvraag duurt circa acht weken. 

Ontvangstbevestiging: Na het insturen van uw aanvraag ontvangt u binnen twee weken een bevestiging. Daarin krijgt u een van de adviseurs als contactpersoon toegewezen en een projectnummer.

Compleet dossier: U zorgt dat het dossier compleet is met een kopie van de statuten (alleen stichting/vereniging), een recent jaarverslag (alleen stichting/vereniging) en de meest actuele begroting en dekkingsplan.

Aanvullende informatie: De adviseur neemt de aanvraag in behandeling en neemt mogelijk contact op voor aanvullende informatie.

Afwijzing of contract: Na behandeling door de adviseurs en de directie ontvangt u een toewijzing in de vorm van een contract of een afwijzing. U kunt een antwoord verwachten binnen acht weken nadat het gehele dossier compleet is gemaakt.

> € 100.000,-: Donaties boven de € 100.000,- worden ook door het bestuur besproken. De behandeltermijn is hierdoor langer.

Contract: Het contract stuurt u binnen twee maanden, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, terug naar Fonds 1818.

Doorgangsbevestiging: Zodra bekend is wanneer het project daadwerkelijk van start gaat, stuurt u een doorgangsbevestiging naar Fonds 1818. Lees meer.

80% - 20%: Fonds 1818 keert 80% van het donatiebedrag een maand vóór aanvang van het project uit. De overige 20% (of een deel daarvan) wordt na afloop van het project uitgekeerd.

Op de hoogte houden: Tijdens de gehele procedure houdt u uw adviseur op de hoogte van toe- en afwijzingen van andere geldschieters en aanpassingen in het projectplan. Dit kan via e-mail. Lees meer.

Bestedingsverklaring: Binnen drie maanden na afloop van het project stuurt u Fonds 1818 een bestedingsverklaring of bij donaties van meer dan € 75.000,- een accountantsverklaring. Op basis van die eindafrekening krijgt u de overige 20% of een deel daarvan uitgekeerd, afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Lees meer.

Inhoudelijke evaluatie: Ook stuurt u Fonds 1818 een inhoudelijke evaluatie. Lees meer.

Geld over? Wanneer de kosten van het project lager zijn dan het totaal verworven bedrag, zal Fonds 1818 dit naar rato verrekenen met de resterende 20% van het donatiebedrag. Lees meer.

Lees hier de Algemene voorwaarden

 

 

U bent hier