Op alle plaatsen waar groepen kinderen bij elkaar komen, wordt wel eens gepest. Om pesten tegen te gaan kunnen scholen een donatie aanvragen tot maximaal € 2.500,-. Voor organisaties in het vrijetijdsdomein zijn er workshops over het voorkomen en aanpakken van pesten.

Programma anti-pesten

Helaas kost het invoeren van een methode of het uitvoeren van een anti-pestproject veel tijd maar ook geld. Fonds 1818 wil scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en vrije tijdsorganisaties graag ondersteunen. Meer tijd kan het fonds u niet bieden, financiële steun wel. Fonds 1818 ontwikkelde hiervoor het Programma anti-pesten. Dit bestaat uit een bijdrage van maximaal € 2.500,- voor een anti-pestmethode en/of maximaal € 2.000,- voor een anti-pestproject. 

Voor scholen
Alle scholen in Nederland hebben een pestprotocol. Om actief pesten tegen te gaan maken scholen gebruik van anti-pestmethoden, voeren ze acties of houden ze specifieke voorlichtingen voor bijvoorbeeld de ouders. Fonds 1818 draagt financieel bij aan het dekken van kosten van dergelijke activiteiten. De bijdrage is bedoeld om de drempel voor directie en docenten te verlagen om over te gaan tot aanschaf en invoering van een project of methode 
>> Lees meer

Voor vrije tijd organisaties
Of het nu bij de scouting, de sportvereniging of de knutselclub is, overal waar groepen kinderen samenkomen wordt wel eens gepest. Herkent u dit? De kennis en ervaring van vrijwilligers en begeleiders om met pesten omgaan is minder ontwikkeld dan op school. Daarom geeft het Fonds in samenwerking met YMCA workshops om pestgedrag te leren herkennen en handvatten om te komen tot een actieplan. Naast de workshops kan een organisatie ook een donatie aanvragen voor een anti-pestproject
>> Lees meer

Meer informatie: Kennisbijeenkomst pesten
In januari 2014 hield Fonds 1818 een kennisbijeenkomst over pesten voor zowel het onderwijs als organisaties uit het vrijetijdsdomein. Ruim honderd mensen bezochten de bijeenkomst met presentaties van Gijs Huitsing (Universiteit Groningen) over de wetenschappelijke inzichten over pesten en Remco Pijpers (www.mijnkindonline.nl) over de digitale ontwikkelingen en cyberpesten. In de workshops en ronde tafelgesprekken werd onder meer ingegaan op coaching van ouders, preventiebeleid en deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers.
>> Lees meer

In januari 2014 stond het Fonds 1818 Magazine in het teken van pesten

 

 
Deel met:

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.