Paul Huijts neemt afscheid als bestuursvoorzitter van Fonds 1818

Niet de verstreken zittingstermijn maar een nieuw werkavontuur in Londen maakt een einde aan het voorzitterschap van Paul Huijts in het bestuur van Fonds 1818. “Sommige dingen die ik moet achterlaten, doen best even pijn. Zo ook deze bestuursfunctie,” vertelt Paul. “Maar ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger Pauline Kuipers.”

Paul Huijts (links staand) met oud-bestuurslid Auke Leenstra, projectadviseur Vanessa Verhoeven en bestuurslid Yvon van Houdt bij een projectbezoek aan een kinderboerderij in Delft.
Paul Huijts (links staand) met oud-bestuurslid Auke Leenstra, projectadviseur Vanessa Verhoeven en bestuurslid Yvon van Houdt bij een projectbezoek aan een kinderboerderij in Delft. 

Secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken én bestuursvoorzitter van Fonds 1818. Paul Huijts was het de afgelopen vier jaar allebei. Het contrast was groot, maar juist dat sprak Paul ontzettend aan. “Mijn werk op het ministerie vereiste een lange adem: het ging om kwesties die de hele wereld aangaan, waarbij het vaak enorm veel tijd en moeite kost om iets gedaan te krijgen. Hoe uitdagend het voor mij ook is en blijft om me in lange termijnonderwerpen vast te bijten, ik heb ook behoefte aan de andere kant.”

Die andere kant vond Paul in de functie van bestuursvoorzitter van Fonds 1818. “Het is inspirerend om het concrete meteen onder je handen te zien gebeuren. Tussen een beslissing en de uitvoering zit hier bij het fonds een korte tijd, dat is erg prettig.” 

Samen met de medewerkers

Als het gaat om dat snelle en prettige schakelen, dan noemt Paul meteen directeur Sanne ten Bokkel Huinink en het hele team van Fonds 1818. “Een goed bestuur laat zich natuurlijk voeden door de organisatie. Fonds 1818 heeft alle kwaliteiten in huis. Zowel de medewerkers die zich inzetten voor het fonds als de krachten van Het Nutshuis hebben veel kennis en voelen zich zeer betrokken. Die samenwerking was dus heel fijn.” 

Belangrijke ontwikkelingen in de jaren van het voorzitterschap van Paul waren een periode van bezuiniging en de daarmee samenhangende aanscherping van het donatiebeleid. “Ik ben heel blij met hoe alle medewerkers met die veranderingen zijn omgegaan en hoe zij deze mede mogelijk hebben gemaakt. Door hun ideeën en inzet is Fonds 1818 het fonds gebleven dat het wil zijn en kan het zich nu nog sterker focussen op een samenleving waarin iedereen kan meedoen en mensen voor elkaar klaarstaan.”

Laagdrempelig is een andere term die Paul graag noemt als eigenschap van Fonds 1818 en verdienste van de organisatie. “Ik vind het heel mooi om te zien hoe goed aanvragers Fonds 1818 weten te vinden en hoe het fonds door middel van steeds gebruiksvriendelijkere aanvraagprocedures kleine en grote projecten kan steunen. Projecten die allemaal bijdragen aan een betere sociale structuur in de samenleving. De overheid is steeds minder actief in dat gebied, fondsen zoals Fonds 1818 vervullen die prachtige rol.”

Koersvast en betrokken

Woorden van waardering kaatst directeur Sanne ten Bokkel Huinink van harte terug naar Paul. Zo vertelt Sanne: “Aan de kaders die we met Paul hebben uitgezet toen hij kwam, heeft hij zich ook vastgehouden. Er zijn genoeg besturen die de neiging hebben om alle kanten op te schieten en die voortdurend van koers willen veranderen, maar daar was met Paul aan het roer geen sprake van. Paul is heel koersvast en hij heeft zich altijd zeer bewust getoond van het effect van besluiten op de organisatie. Hij was echt een stabiele factor die er nooit op uit was om zelf eens de goede sier te maken. Dat heb ik enorm gewaardeerd en heel fijn gevonden in onze samenwerking.” 
 
Bewondering heeft Sanne ook voor de manier waarop Paul zijn baan als secretaris-generaal wist te combineren met zijn bestuursfunctie voor Fonds 1818. “Hij wist de rust te bewaren en nam altijd de tijd voor het fonds. Als er iets tussendoor kwam en ik hem een berichtje stuurde, dan lukte het eigenlijk altijd om hem diezelfde dag nog te spreken. Gezien zijn overvolle schema en de verantwoordelijkheden die hij droeg, is dat op zijn minst bijzonder te noemen.” 

Zwemles voor iedereen en vrijwillige inzet

Naast de goede dynamiek en werkwijze kijkt Paul ook heel graag terug op datgene waar het bij Fonds 1818 allemaal om draait: de vele projecten die de maatschappij mooier maken. Welke projecten sprongen er voor hem uit? “Dat is moeilijk kiezen, want juist de grote hoeveelheid projecten en de diversiteit ervan in thema en in omvang maken het bijzonder. Maar als ik een project móet noemen, dan licht ik heel graag de zwemregeling van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland uit, die Fonds 1818 sinds 2015 steunt. Deze regeling maakt het mogelijk dat kinderen van wie de ouders de zwemles niet kunnen betalen, het zwemdiploma A kunnen halen. Het mag je toch potverdorie niet gebeuren dat je door geldgebrek zonder zwemdiploma opgroeit in dit polderland waar je op iedere hoek kunt verdrinken. Vroeger regelde de scholen dit, dat is al lang niet meer zo. Het is geweldig dat het fonds deze rol pakt.” 

Paul zou nog veel andere voorbeelden kunnen geven, maar liever noemt hij wat al die voorbeelden met elkaar verbindt: de tomeloze inzet van alle vrijwilligers. “Ik ben onder andere mee geweest naar projectbezoeken in Delft en in de Bollenstreek. Als je ziet hoeveel mensen er nog in Nederland zijn die hun eigen tijd inzetten om het leven van anderen beter te maken, dan maakt dat diepe indruk.” Paul lacht: “Bezoek een project dat Fonds 1818 steunt en je krijgt weer alle hoop in de mensheid.”

Woorden voor opvolger Pauline Kuipers

Als ambassadeur in Londen gaat Paul nu een nieuw werkavontuur aan. “Iedereen weet dat ik niet bij Fonds 1818 weg was gegaan als ik die stap naar het buitenland niet zou zetten. Het doet dus best pijn om afscheid te nemen. Maar ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger Pauline Kuipers.”

Wil Paul onze nieuwe bestuursvoorzitter nog iets meegeven? “Blijf goed passen op dit mooie fonds, zoals iedereen dat tot nu toe heeft gedaan. We beheren met zijn allen iets dat niet van ons is en waarover we aan niemand verantwoordelijkheid hoeven af te leggen. We doen het helemaal met elkaar, met het bestuur en met de medewerkers. Ik vond het altijd een mooi besef dat we ondanks dat, of misschien juist daardoor, zo verantwoordelijk en zorgvuldig met het fonds omgaan. En natuurlijk wil ik Pauline ook graag meegeven om er vooral heel erg van te genieten, zoals ik dat ook heb gedaan.”

Dit is het werkgebied van Fonds 1818

Bekijk de regiokaart