Westland

Fonds Westland is op 1 januari 2019 opgegaan in Fonds 1818. Beide fondsen werkten in de afgelopen jaren organisatorisch en financieel al nauw samen.
Door Fonds Westland gesteunde projecten die nog lopen, zijn overgegaan naar Fonds 1818. Voor deze projecten blijft Margreet Aantjes contactpersoon. Zij is te bereiken via 070 375 49 58 en aantjes@fonds1818.nl.

 

Het bestuur van Fonds Westland is nu actief als ambassadeurs van Fonds 1818 in het Westland. Zij vormen een brug tussen de Westlandse samenleving en het fonds. Dit zijn de ambassadeurs en hun contactgegevens:

U bent hier