Jaarbericht 2018

Feest en verandering. Deze twee woorden kenmerken het fondsjaar 2018. Het tweehonderdjarig jubileumfeest van de Nutsspaarbank en het daaruit voortkomende Fonds 1818 is u ongetwijfeld niet ontgaan. De verandering zat vooral in het aantreden van de nieuwe directeur Sanne ten Bokkel Huinink.

In het jubileumjaar was er speciale aandacht voor de kleinere projecten. Dit heeft geresulteerd in een totaal van 2.175 aanvragen, bijna 500 meer dan in 2017. In totaal werd in 2018 12,4 miljoen euro toegezegd aan stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven door heel de regio. Het jaarbudget van het fonds werd daarmee geheel benut. De stijging van het aantal aanvragen is vooral te danken aan het jubileumproject Verrijk je Buurt (meer dan 400 aanvragen) waarmee we bewonersinitiatieven ondersteunden. In 2019 blijven aanvragers met inspirerende buurtprojecten meer dan welkom bij Fonds 1818. De verdeling van de donaties over de verschillende aandachtsgebieden en gemeenten vindt u in de grafieken hiernaast. Alle toegekende donaties vindt u hier.

 

In 2017 is gestart met een traject voor de herpositionering van Het Nutshuis dat onderdeel is van Fonds 1818. Dit proces zal in 2019 doorlopen. Zeker is al dat de activiteiten in dit voormalige hoofdkantoor van de Nutsspaarbank nog meer gaan aansluiten  bij de doelstellingen van Fonds 1818.

Financieel was er in 2018 een negatief resultaat van 14,8 miljoen euro. In 2017 was er nog sprake van een positief saldo van 11,3 miljoen euro. Het verschil is vooral te verklaren door de tegenvallende beleggingsresultaten.

In 2018 heeft het bestuur van Fonds Westland besloten om dit fonds per 1 januari 2019 te laten opgaan in Fonds 1818. Op administratief gebied werkten beide fondsen al nauw samen.

In 2019 neemt het bestuur van Fonds 1818 de tijd om het gehele beleid van het fonds te evalueren en waar wenselijk bij te stellen.
 

Voor verdere informatie raadpleegt u de Geconsolideerde Jaarrekening 2018

U bent hier