Bestuur

Het bestuur van stichting Fonds 1818 bestuurt het fonds op hoofdlijnen. Het bestuur wordt daarin bijgestaan door de directeur. Het bestuur benoemt de directeur die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de dagelijkse leiding van Fonds 1818 en de uitvoering van het beleid.

Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Ze wordt hierin bijgestaan door een Adviescommissie Beleggingen en de directeur.

Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling en stelt derhalve voorwaarden aan de deskundigheid van de bestuursleden passend bij de missie en het beleid van stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen. In de statuten is bepaald dat de maximale zittingsperiode van bestuursleden negen jaar bedraagt. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij tot twee keer toe herbenoemd kunnen worden.

Over donaties van € 100.000,- of hoger besluit het bestuur. Volgens het directiereglement heeft de directie de bevoegdheid om zelfstandig te beslissen over donaties en garanties tot € 100.000,-.

Bestuur

Bestuurslid & voorzitter Adviescommissie Beleggingen

U bent hier