Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Westland, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Het fonds komt voort uit een fusie tussen de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage en de VSB Bank in 1992.

Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw.
Toen werd de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van 't Nut de Nutsspaarbank te 's Gravenhage.

Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten:
het VSB Fonds Den Haag e.o.
In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.

Fonds 1818 heeft 25-30 medewerkers. De projectadviseurs behandelen de aanvragen en geven een donatieadvies aan de directie. Alleen bij grote donaties beslist het bestuur.

Een deel van de medewerkers is verbonden aan Het Nutshuis. Dit oude hoofdkantoor van de Nutsspaarbank aan de Riviervismarkt, hoek Jan Hendrikstraat is in 2004 gerenoveerd. Nu is het een plek met regelmatig lezingen, debatten en maatschappelijke tentoonstellingen voor de inwoners van Den Haag. In de geest van 't Nut hebben alle bijeenkomsten een maatschappelijk karakter.

Sinds 2008 heeft het fonds een ondernemingsraad. Deze bestaat uit Carien Janssen van Raay(voorzitter),Anne de Raaf en Sanne de Maijer.
Fonds 1818 onderschrijft de gedragscodes van de FIN en de EFC.

 

U bent hier