Aandachtsgebieden

De projecten waarvoor Fonds 1818 donaties geeft, zijn heel divers. In grote lijnen zijn ze onder te verdelen in aandachtsgebieden:

Let op: Alleen aanvragen voor projecten die gericht zijn op de regio waarin Fonds 1818 actief is, komen in aanmerking voor een donatie.

U bent hier