Jaarbericht 2023

Hoe geef je mensen die met wind tegen door het leven gaan een steuntje in de rug? Wat hebben buurtgenoten nodig om elkaar niet straal voorbij te lopen, maar naar elkaar om te zien? Hoe kun je een kleurloze wijk tot bloei laten komen? Elke dag ontvangt Fonds 1818 plannen van organisaties zonder winstoogmerk en groepjes bewoners die wel raad weten met dit soort vragen. Veel van deze plannen kunnen worden uitgevoerd dankzij de donaties van Fonds 1818. In 2023 doneerden we in totaal ruim 15 miljoen euro. “Onze regio barst van de energie en mooie ideeën.”

Fonds 1818 geeft geld aan projecten in negentien aaneengesloten gemeenten in Zuid-Holland. Of het nu gaat om een grote maatschappelijke organisatie die een donatie van 100.000 euro aanvraagt of een groepje buren dat met 250 euro iets wil betekenen voor de straat: Fonds 1818 is er voor mooie plannen in alle soorten en maten. Wel werkt het fonds met een aantal duidelijke voorwaarden waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie. Mensen samenbrengen die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten én kwetsbare groepen vooruithelpen, dat zijn twee van de belangrijkste aandachtspunten.

“Onmisbaar in alle projecten die wij steunen is de rol van de vrijwilliger”, benadrukt Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. “We hechten grote waarde aan mensen die zich betrokken en belangeloos inzetten; die helpende handen uitsteken en anderen aansteken met hun enthousiasme. In 2023 gebeurde dat volop. Aan het aantal donatieaanvragen merken we dat, na die grauwe coronajaren, de samenleving weer op volle kracht draait. Dat is geweldig om te zien.”

Opgeknapte buurtontmoetingsplekken

Treffende voorbeelden van projecten die door vrijwilligers worden gedragen zijn de vele activiteiten bij buurtontmoetingsplekken. Met een speciaal donatieprogramma maakte Fonds 1818 het mogelijk dat in 2023 een groot aantal buurt- en wijkorganisaties hun gebouwen konden opknappen en verduurzamen. Van het stofferen van afgesleten bankstellen in Vadercentrum Adam in het Haagse stadsdeel Laak tot het plaatsen van zonnepanelen en het aanpassen van de jeu de boules-baan door buurtvereniging Buitenlust in Oegstgeest.

Sanne: “Het is belangrijk dat een buurtontmoetingsplek goed functioneert en dat bewoners zich er prettig en welkom voelen. Van alle kanten horen we terug dat deze investeringen het verschil maken en dat de initiatiefnemers weer nieuwe energie hebben om op hun locaties de mooie, verbindende activiteiten te organiseren die wij zo graag steunen met donaties.” 

Projecten en ontmoetingen in 2024

In het verkiezingsjaar 2023 kon je niet om de term heen: ‘bestaanszekerheid’. Het voelde alsof het om een acuut probleem ging, maar niets is helaas minder waar. Een groot deel van de projecten die Fonds 1818 al sinds haar oprichting steunt draait om het bieden van gelijke kansen en het versterken van financiële zelfredzaamheid. Sanne ten Bokkel Huinink: “Ook in 2024 blijft dit een sterk focuspunt van Fonds 1818. We hopen dat alle organisaties die zich hiervoor inzetten ons weten te vinden. En natuurlijk kijken we ook uit naar alle andere plannen die de negentien gemeenten van ons werkgebied socialer, actiever, inclusiever en groener maken – én naar de gesprekken met alle aanvragers.” 

Nieuwe huisstijl van Het Nutshuis

Een deel van die gesprekken voerden we in 2023 in ons hele werkgebied, bij de projecten van de aanvragers. Maar we ontvingen ook veel aanvragers ‘bij ons thuis’, in Het Nutshuis waarvan Fonds 1818 de eigenaar en exploitant is. Dat thuisgevoel in Het Nutshuis – het oude hoofdkantoor van de Haagse Nutsspaarbank waaruit Fonds 1818 voortkomt – is alleen maar groter geworden. In 2023 werd een begin gemaakt met het vernieuwen van de huisstijl. Begin 2024 is dit project afgerond. 

In ons jaarverslag brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Fonds 1818 in 2023 en presenteren we onze jaarrekening.

Officiële documenten over 2023