Noor van den Bergh

Bestuurslid
Noor van den Bergh fonds 1818

Jaar benoemd tot bestuurslid

Noor van den Bergh is benoemd tot bestuurslid in 2014.

Jaar van uiterlijk aftreden

Noor zal uiterlijk in 2022 aftreden.

Nevenfuncties

  • Lid klachtencommissie Parnassia
  • Verpleegkundige Expertisecentrum Euthanasie