Erfgoed

Kennis van het verleden is belangrijk voor ons bestaan in het heden. Sporen uit het verleden vertellen ons waar we vandaan komen en geven betekenis aan ons beeld van wat wij tegenwoordig zijn.

Fonds 1818 steunt projecten van musea wanneer deze zich buiten de reguliere paden begeven. Dit kan zijn een project om een geheel nieuwe doelgroep te bereiken of een samenwerking met onvermoede partners. Andere projecten op het gebied van erfgoed zijn voor het fonds met name interessant wanneer een breed publiek kennis kan nemen met het erfgoed.

Fonds 1818 heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds het MonumentenFonds 1818 opgericht. Vanuit dit fonds worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van het hergebruik van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken in de regio.

 

U bent hier