Sport

Sport en bewegen zijn belangrijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van jong en oud. Fonds 1818 steunt sportprojecten die zich vooral richten op groepen die (nog) niet vanzelfsprekend sporten.

Aanvragen betreffen onder meer de aanleg van sportvoorzieningen in de openbare ruimte en de organisatie van activiteiten om jongeren en ouderen aan het bewegen te krijgen.

Voorwaarde voor de honorering van aanvragen voor de aanleg van openbare sportvoorzieningen is dat er op de locatie op geregelde tijden begeleiding aanwezig is om de sporters te adviseren en stimuleren.

Aanvragen van sportverenigingen komen alleen voor honorering in aanmerking als het project waarvoor steun wordt gevraagd onmiskenbaar een sociaal-maatschappelijke component heeft. De projecten komen niet (alleen) de eigen leden ten goede maar richten zich vooral op de omgeving van de vereniging. De projecten hebben dan ook dikwijls niet direct met sport te maken. Het gaat er om dat de vereniging haar accommodatie openstelt voor wijkbewoners en anderen.

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.