Maatschappelijke opvang

Met initiatieven op het terrein van maatschappelijke opvang wordt beoogd de situatie van personen in de marge van de samenleving, te verbeteren. Doelgroepen zijn dak- en thuislozen, zwerfjongeren, vluchtelingen/asielzoekers, verslaafden en (ex)-gedetineerden.

Deze doelgroepen verkeren in een sociaal-maatschappelijke achterstandspositie. Projecten gericht op verbetering van hun situatie kunnen in beginsel op steun van Fonds 1818 rekenen.

Onder maatschappelijke opvang vallen ook projecten die zich richten op bestrijding van (stille) armoede zoals bijvoorbeeld VanHarte en Voedselbank.

Resto VanHarte

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.