Buurt

Met de donaties van Fonds 1818 aan buurtactiviteiten wil het fonds de leefbaarheid en de sociale samenhang in buurten versterken. De investering of activiteit kan het buurtleven opwaarderen en de onderlinge ontmoeting van bewoners stimuleren.

Het gaat om alle projecten die in een buurt georganiseerd worden door en voor de bewoners zelf. Dit kan via wijk- en buurtorganisaties, welzijnsorganisaties,theatergezelschappen, enzovoort. Ook kunnen groepjes ongeorganiseerde inwoners van de regio - zogenoemde burgerinitiatieven - een aanvraag indienen voor een donatie van maximaal € 3.000,-.

Samenwerking is hèt sleutelwoord, want samenwerking met andere organisaties in de buurt is essentieel wil een project kans van slagen hebben.

Voorwaarden bij aanvragen omtrent de buurt:

  • Voorkeur gaat uit naar projecten van onderaf.
  • Ontmoeting tussen mensen (met verschillende achtergronden) staat centraal.
  • Activiteit is toegankelijk voor iedereen/het project wordt breed gedragen.
  • Samenwerking met andere (buurt)organisaties.

 

Boerendag Zoetermeer 2012

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.